Sociale Wetenschappen, Maatschappijwetenschappen, Methoden & Statistiek, Universitair docent

Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Categorische data analyse - multivariate statistiek

dr. Dave Hessen
D.J.Hessen@uu.nl
Tel: 030 253 7761
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Categorische data analyse - multivariate statistiek - psychometrie - structural equation modeling
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Continuous-time models - GORIC - dynamic modeling - Order-restricted / order-constrained model selection - longitudinale data analyse - Model selectie
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: structural equation modeling - Surveys
Bijzonder hoogleraar
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Onderzoeksdesign - Surveys - Online surveys - Nonresponse - Mixed mode surveys - Vragenlijst ontwerp - vragenlijst (pre)testen - Bevragen van speciale groepen, ouderen, kinderen - Meet equivalentie - Mixed Mode Design and Adjustment

Leeropdracht: Kwaliteit van survey onderzoek, ihb markt- en beleidsonderzoek
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Online surveys - survey methodologie - Mixed mode surveys

dr. Vera Toepoel
V.Toepoel@uu.nl
Tel: 030 253 9075
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: Surveys - (visual) design

dr. Gerko Vink
G.Vink@uu.nl
Tel: 030 253 7982
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek

Expertises: imputatie van ontbrekende data - Ontbrekende data
Universitair docent
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek
Maatschappijwetenschappen - Methoden & Statistiek