Mr. dr. Wytze van der Woude
w.vanderwoude@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:54


Profiel

Wytze van der Woude (Amsterdam, 1976) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen was hij in verschillende functies verbonden aan de vakgroep Staatsrecht van de rechtenfaculteit van deze universiteit en de aan de vakgroep Staatsrecht gelieerde Stichting Onderzoek Gemeenten.

Na een kort verblijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertrok hij in 2006 naar de Universiteit van de Nederlandse Antillen waar hij wetenschappelijk medewerker Staats- en Bestuursrecht en later decaan van de rechtenfaculteit was. Van november 2008 tot september 2014 was hij werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Sinds september 2014 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, eerst als universitair docent en vanaf 2016 als universitair hoofddocent.

In het onderwijs en onderzoek houdt hij zich vooral bezig met het institutionele Staatsrecht op nationaal en decentraal niveau.

Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:54
Alle publicaties
  2017 -
van der Woude, W. (23-02-2017) Participant Debat: het wantrouwen in de democratie Rotterdam (23-03-2017) Panellid bij het debat 'Het wantrouwen in de politiek'
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
de Jong, M.A.D.W., van der Woude, W., Zorg, W.S., Broeksteeg, J.W.L., Nehmelman, R., Tappeiner, I.U. & Kummeling, H.R.B.M. (2017). Orde in de openbare orde - Een onderzoek naar verbetering van toepasbaarheid en inzichtelijkheid van het openbare-orderecht. (437 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2017 - Vakpublicaties
van der Woude, W. & Cammelbeeck, T.D. (15-03-2017). artikelsgewijs commentaar op de artikelen 186 tot en met 215 Gemeentewet en de artikelen 190 tot en met 219 Provinciewet (financiën van de gemeente en de provincie) - online editie. In T.D. Cammelbeeck & R. Nehmelman (Eds.), Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet Deventer: Wolters Kluwer.
  2017 - Populariserende publicaties
van der Woude, W. (27-02-2017). Gegijzeld door achterhaalde beeldvorming. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut (1 p.).
van der Woude, W. (21-03-2017). Pleidooi voor een minderheidskabinet. SC - Staat en recht (1 p.).
  2016 -
van der Woude, W. (16-03-2016) Invited speaker Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen Betekenis van Decentralisatie
van der Woude, W. (23-11-2016) Invited speaker Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen De gemeente in de teugels. Decentralisatie vanuit het perspectief van de centrale overheid
van der Woude, W. (13-10-2016) Invited speaker Nederlandse Defensie Academie Defensie: Instrumentarium Tweede Kamer en ministeriële verantwoordelijkheid
van der Woude, W. (16-11-2016) Invited speaker Module 'Militair recht' Tilia (16-11-2016) Gewoon staatsrecht in buitengewone omstandigheden
van der Woude, W. (02-03-2016) Invited speaker Montesquieu/ProDemos debat Dan Haag (02-03-2016) Het Oekraïne-referendum onder de loep
van der Woude, W. (02-11-2016) Invited speaker Symposium 'Vitale en weerbare democratie', BZK (02-11-2016) Meervoudige democratie op nationaal niveau: het referendum voorbij
van der Woude, W. (19-04-2016) Member Raad van State (External organisation) Rondetafel over systeemverantwoordelijkheid, toezicht en democratische controle
van der Woude, W. (01-06-2016) Member WODC (External organisation) Expertmeeting stelsel van handhaving van openbare orde
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van der Woude, W. (2016). Artikelsgewijs commentaar bij hoofdstuk 7 van de Grondwet - Algemene inleiding bij hoofdstuk 7 en commentaar bij de artikelen 123 tot en met 136. In E.M.H. Hirsch Ballin & G. Leenknegt (Eds.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2017 (140 p.). www.Nederlandrechtsstaat.nl.
van der Woude, W. (2016). Consensusrijkswetgeving: wederzijds engagement of onderlinge splijtzwam?. In P.P.T. Bovend'Eert, T.E.J.H. van Gennip, S.P. Poppelaars & J.J.J. Sillen (Eds.), De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden - Een perspectief op de toekomst (pp. 95-110). Wolf Legal Publishers.
van der Woude, W. (2016). Drie tinten grondwettelijke nietszeggendheid - Over de zeggingskracht van hoofdstuk 7 van de Nederlandse Grondwet. In André Alen, Aalt-Willem Heringa, Dirk Heirbaut & Careljan Rotteveel Mansveld (Eds.), De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit BelgieĢˆ en Nederland (pp. 149-168). Den Haag: Die Keure / Boom.
van der Woude, W. (2016). Nationale referenda over 'de EU'. In A.W. Heringa (Eds.), Het eerste raadgevend referendum. Het EU-Oekraïne Associatieakkoord - Montesquieu-reeks, deel 7 (pp. 23-47). Den Haag: Montesquieu Instituut.
  2016 - Populariserende publicaties
van der Woude, W. (26-09-2016). De slapende reus wordt wakker. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut (1 p.).
van der Woude, W. (05-01-2016). Democratisch toezicht onder druk?. SC - Staat en recht (2 p.).
van der Woude, W. (25-03-2016). Eerste Kamer: niet het probleem, maar het doel staat centraal. SC - Staat en recht (1 p.).
van der Woude, W. (23-12-2016). Hoe je politiek bij de burger betrekt (en niet andersom). SC - Staat en recht (1 p.).
van der Woude, W. (06-10-2016). Juichende Troonrede van kabinet zonder identiteit. SC - Staat en recht (1 p.).
van der Woude, W. (31-05-2016). Stoeptegels, bonnetjes en fundamentele problemen. SC - Staat en recht (1 p.).
  2015 -
van der Woude, W. (18-12-2015) Invited speaker Staatsrechtconferentie 2015 Nijmegen (18-12-2015) Consensusrijkswetgeving: wederzijds engagement of onderlinge splijtzwam
van der Woude, W. (09-01-2015) Invited speaker Raadsledenklas Alphen aan den Rijn (09-01-2015) De gemeenteraad in de decentralisaties
van der Woude, W. (13-11-2015) Invited speaker Colloquium '200 jaar Grondwet van 1815' Brussel (13-11-2015) De Grondwet: Leidend of volgend?
van der Woude, W. (14-10-2015) Invited speaker Instituut Defensie Leergangen Defensie: Instrumentarium Tweede Kamer en ministeriële verantwoordelijkheid
van der Woude, W. (18-02-2015) Invited speaker Res Publica voorjaarsforum "De Diplomademocratie. Wenselijk en houdbaar?" Leiden (18-02-2015) Staatsrechtelijke aspecten van diplomademocratie
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Rhee, C.H. & van der Woude, W. (2015). Effects in time of judgments in the Netherlands - prospective overruling and related techniques. In E. Steiner (Eds.), Comparing the prospective effect of judicial rulings across jurisdictions (pp. 65-80). Springer Dordrecht.
van Rhee, C.H. & van der Woude, W. (2015). Judicial rulings with prospective effect: general legal theory. In Lars van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Nineteenth International Congress of Comparative Law (pp. 13-18) (6 p.). Antwerpen: Intersentia.
van der Woude, W. & van Rossem, J.W.C. (18-12-2015). Ministeriële homogeniteit in een kabinet van staatssecretarissen?. Nederlands Juristenblad, 2015 (44/45), (pp. 3083-3089) (7 p.).
van der Woude, W., Hol, A.M., Marchena-Slot, A.D., Nehmelman, R., Oostindie, G.J., Reijntjes, J.M., van Rijn, A.B., Schotborgh-Van de Ven, P.C.M. & Zorg, W.S. (09-10-2015). Vijf jaar justitiële Rijkswetten - Rapportage van een wetsevaluerend onderzoek in opdracht van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. Bijlage bij: Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten. (114 p.). Den Haag: WODC.
  2015 - Vakpublicaties
van der Woude, W. (2015). Grondwet: liever baken dan ballast. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2015 (1), (pp. 81-85) (5 p.).
Heringa, A.W., van der Velde, J., Verhey, L.F.M. & van der Woude, W. (2015). Staatsrecht. (500 p.). Wolters Kluwer, Twaalfde druk van wat voorheen het Compendium Staatsrecht was.
  2015 - Populariserende publicaties
van der Woude, W. (19-03-2015). De mythe van integriteit. SC - Staat en recht
van der Woude, W. (2015). Een beetje integer: waarom niet?. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut, 2015 (54).
van der Woude, W. (2015). Provinciale statenverkiezingen als nationaal referendum?. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut, 2015 (50).
van der Woude, W. (10-06-2015). Rutte II is al gevallen. SC - Staat en recht
van der Woude, W. (28-09-2015). Tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden. SC - Staat en recht
van der Woude, W. (2015). Wat staat er op het spel t.a.v. het voorstel-Van Tongeren?. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut, 2015 (49).
  2015 - Overige resultaten
  2014 -
van der Woude, W. (15-12-2014) Invited speaker Symposium '60 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden' Den Haag (15-12-2014) Deugdelijk financieel bestuur in het Koninkrijk der Nederlanden
van der Woude, W. (17-09-2014) Invited speaker Symposium 'Goed bestuur op Sint Maarten' Utrecht (17-09-2014) Goed bestuur en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
van der Woude, W. (04-11-2014) Invited speaker Masterclass Lobby in het Haegsche Den Haag (04-11-2014) Het Nederlandse wetgevingsproces
van der Woude, W. (01-09-2014) Member Montesquieu Instituut (External organisation) Fellow
van der Woude, W. (27-11-2014) Invited speaker Instituut Defensie Leergangen Parlementaire controle en ministeriële verantwoordelijkheid
van der Woude, W. (01-01-2014) Guest editor SC - Staat en recht (Journal) Vaste columnist voor de rubriek Staat en Recht
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van der Woude, Wytze (2014). Integer volksvertegenwoordigerschap als staatsrechtelijke norm? Een verkenning. In S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof & A.E. Schilder (Eds.), Integriteit in politiek en bestuur - De (on)mogelijkheden van het recht (pp. 93-112) (10 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
van der Woude, Wytze (2014). Staten-Generaal en wetgeving. RegelMaat, 2014 (6), (pp. 322-333).
van der Woude, Wytze (2014). Waarom 'loslaten' voor volksvertegenwoordigers zo moeilijk is - een juridisch perspectief. In M.J.E.M. van Dam (Eds.), Vertegenwoordigers in tijden van verandering (pp. 33-41) (9 p.). Den Haag: SDU.
  2014 - Vakpublicaties
van der Woude, W. & Nehmelman, R. (02-10-2014). Toets specificatie berekening uitslag verkiezingen. (73 p.). Kiesraad.
  2014 - Populariserende publicaties
van der Woude, W. (29-09-2014). De Troonrede is juist van deze tijd. De Hofvijver : Nieuwsbrief Montesquieu-instituut, 4 (45).
van der Woude, W. (03-10-2014). Grotere taken/kleinere provincies?. SC - Staat en recht
van der Woude, W. (05-12-2014). Rechterlijke empathie. SC - Staat en recht

ONDERZOEKSOUTPUT BIJ EERDERE WERKGEVERS (vóór 1 september 2014)

 

2014 - Populariserende publicaties

 

van der Woude, W. (04-07-2014). Ex-gedetineerden, de openbare orde en de burgemeester. SC - Staat en recht.

 

van der Woude, W. (27-06-2014). Plasterk: voer regie! Maastricht Law News and Views (digitaal).

 

van der Woude, W. (04-06-2014). 50PLUS + 50PLUS = ? Maastricht Law News and Views (digitaal).

 

van der Woude, W. (2014). Democratie op een kruispunt van wegen. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2014 (43).

 

van der Woude, W. (2014). Niet-bindende referenda bestaan niet. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2014 (43).

 

van der Woude, W. (26-05-2014). Stemfies niet altijd toegestaan. Maastricht Law News and Views (digitaal).

 

van der Woude, W. (2014). De carrousel draait vast warm. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2014 (42).

 

van der Woude, W. (15-04-2014). Ge-jojo met het referendum. SC - Staat en recht.

 

van der Woude, W. (2014). De constitutionele betekenis van de straat (of het plein). De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2014 (40).

 

van der Woude, W. (2014). De staat van de lokale democratie. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2014 (39).

 

van der Woude, W. (2014). Nakaarten over de geheime diensten. Column op de website van het Montesquieu Instituut.

 

van der Woude, W. (2014). Politieke perikelen omtrent inlichtingendiensten. Column op de website van het Montesquieu Instituut.

 

van der Woude, W. (14-02-2014). Favoriete oppositie holt positie Eerste Kamer uit. SC - Staat en recht.

 

 

2014- Voordrachten/lezingen

 van der Woude, W. (2014). De Grondwet: baken of ballast? Bijdrage aan het symposium 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, Den Haag 28 maart 2014.

 

 

2014 - Overige activiteiten

 

van der Woude, W. (2014). Jaarboek Vereniging van Griffiers, lid redactie.

 

 

2013

 

2013 - Wetenschappelijke publicaties

 

Backes, Ch.W. & van der Woude, W. (2013). Local authorities in the Polder - Dutch municipalities and provinces. In C. Panara & M. Varney (Eds.), Local Government in Europe - The ‘fourth’ level in the EU multilayered system of governance (pp. 231-254) (24 p.). London: Routledge.

 

van der Woude, W. (2013). Houdbare overheidsfinanciën en gemeentelijke autonomie. Hoe Europese begrotingsnormen interbestuurlijke verhoudingen raken. Ars aequi, 62 (12), (pp. 916-920) (5 p.)

 

van der Woude, W. (2013). Een Haagse greep in de raadsportemonnee. In M.J.E.M. van Dam (Eds.) Kan het goedkoper? Jaarboek Vereniging van Griffiers 2013 (pp. 49-59) (11 p.) Den Haag: Sdu uitgevers.

 

van Omme, M. & van der Woude, W. (2013). Financiële controle. Kan het eenvoudiger? In M.J.E.M. van Dam (Eds.) Kan het goedkoper? Jaarboek Vereniging van Griffiers 2013 (pp. 92-105) (14 p.) Den Haag: Sdu uitgevers.

 

 

2013 - Vakpublicaties

 

van der Woude, W. (26-09-2013). Opmerkingen over een aantal juridische aspecten. (13 p.). gemeente Meerssen. Juridische bijlage bij het onderzoeksrapport over de bestuurlijke crisis in de gemeente Meerssen naar aanleiding van de suïcide van een wethouder

 

 

2013 - Populariserende publicaties

 

van der Woude, W. (2013). Houdbare decentralisatie. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (36).

 

van der Woude, W. (2013). Koninkrijk der Nederlanden: 200 of 60 jaar? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (36).

 

van der Woude, W. (2013). 'Constitutional hardball'. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (35).

 

van der Woude, W. (2013). One-issue partijen werken verfrissend voor de Tweede Kamer. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (35).

 

van der Woude, W. (2013). Miezerige mannetjes zoeken het maar uit? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (34).

 

van der Woude, W. (2013). Niet-Europese Nederlanders hebben ook recht op Europese bescherming. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (31).

 

van der Woude, W. (2013). De triloog: de achter-achterkamer van de EU-wetgeving. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (30).

 

van der Woude, W. (2013). If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (29).

 

van der Woude, W. (2013). Scheiding van kerk en staat in Nederland. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (28).

 

van der Woude, W. (2013). Referendum over superprovincie: Straatsburgse invloed op samen te voegen polder. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (28).

 

van der Woude, W. (2013). Montesquieu in de praktijk: normering van topinkomens door de wetgever getoetst door de rechter. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (25).

 

van der Woude, W. (2013). Integriteit als juridisch of politiek probleem? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2013 (25).

 

 

2013 - Voordrachten/lezingen

 

van der Woude, W. (2013). Is het mogelijk een algemene staatsrechtelijke norm te stellen voor integer volksvertegenwoordigerschap?  Een verkenning. Bijdrage aan de Staatsrechtconferentie 2013 'Integriteit in politiek en bestuur: de (on)mogelijkheden van het recht', Amsterdam 13 december 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Parliamentary control: the legal framework of the Benelux countries. Bijdrage voor het congres ‘Parliamentary control over top secret matters. Theory and practice in the

Benelux-countries’, Maastricht 22 november 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Tweekamerstelsels: achtergronden en vergelijking. Inleiding voor ‘Democratie in debat: nut en noodzaak van de Eerste Kamer’, Montesquieu Instituut, Den Haag 2 oktober 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Integriteit: over de grenzen van het recht. Inleiding voor de discussiemiddag ‘Openbaarheid en integriteit’ in het kader van de Zomerconferentie 2013 ‘Weg met de achterkamertjes? Alles openbaar?’, Montesquieu Instituut, Den Haag 28 augustus 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Staatsrechtelijke aspecten rondom de Troonwisseling. Gastlezing Universiteit van de Nederlandse Antillen, Curaçao 23 april 2013.

 

 

2013 - Overige activiteiten

 

van der Woude, W. (2013). Jaarboek Vereniging van Griffiers, lid redactie Jaarboek 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Organisatie internationaal congres Parliamentary control over top secret matters. Theory and practice in the Benelux-countries. Maastricht 22 november 2013.

 

van der Woude, W. (2013). Organisatie Discussiemiddag Openbaarheid en Integriteit in het kader van de Zomerconferentie 2013 Montesquieu Instituut, Den Haag 28 augustus 2013.

 

 

2012

 

2012 - Wetenschappelijke publicaties

 

Kiiver, Ph., van der Woude, W. & Verhey, L.F.M. (2012). Institutionele aspecten van constitutionele toetsing. (125 p.). Deventer: Kluwer

 

Camps, M. & van der Woude, W. (2012). Kiesstelsels en coalitievorming. Ars aequi, 61 (12), (pp. 914-918) (5 p.).

 

Hardt, S., Verhey, L.F.M. & van der Woude, W. (2012). Parliaments and military missions. (57 p.). Europa Law Publishing.

 

 

2012 - Vakpublicaties

 

van der Woude, W. (2012). Belangenverstrengeling bij volksvertegenwoordigers als politiek/staatsrechtelijk probleem. In Peter Bootsma, Bert van den Braak & Luc Verhey (Eds.), Kringen in de Hofvijver - Liber amicorum voor Joop van den Berg (pp. 30-34) (5 p.). Interfax.

 

Heringa, A.W., Verhey, L.F.M., van der Velde, J. & van der Woude, W. (2012). Staatsrecht. (452 p.). Wolters Kluwer, Dit boek is de voortzetting van 'Compendium van het Staatsrecht'. Ter gelegenheid van de elfde druk is het sterk herzien en is de naam veranderd.

 

 

2012 - Populariserende publicaties

 

van der Woude, W. (2012). Naar een Europese top zonder missie. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (21).

 

Heringa, A.W. & van der Woude, W. (2012). Vijf misverstanden over de kabinetsformatie. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (20).

 

van der Woude, W. (2012). Het ongelijk van de somberaars: de Tweede Kamer kan het wel (tegen). De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (20).

 

 

van der Woude, W. (2012). En De Jager, hij ploegde voort. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (verkiezingsspecial 3).

 

van der Woude, W. (2012). Natuurlijk zijn de verkiezingen geen referendum over Europa. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (19).

 

van der Woude, W. (2012). Een legal transplant met afstotingsverschijnselen. Publiekrecht en politiek (digitaal).

 

van der Woude, W. (2012). Stabiliteit en kiesstelsels. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (17).

 

van der Woude, W. (2012). Controversiële beslissingen in demissionaire tijden. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (16).

 

van der Woude, W. (2012). Constitutions compared - demissionariteit over de grenzen. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (16).

 

van der Woude, W. (2012). Nationale versterking van 'Europa'. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (14).

 

van der Woude, W. (2012). Concentrische cirkels rond het kabinet: gevolgen van het vertrek van Hero Brinkman. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (13).

 

van der Woude, W. (2012). Het Catshuisoverleg en (de mythe van) dualisme. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (12).

 

van der Woude, W. (2012). Kleine kinderen en vroege waarschuwingen. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (12).

 

 

2012 - Voordrachten/lezingen

 

van der Woude, W. (2012). Financial federalism. Bijdrage aan de internationale conferentie ‘Economic Crisis and the Law’, Maastricht 2 november 2012.

 

van der Woude, W. (2012). Crisis op Curaçao. Actualiteitenlezing voor het Montesquieu Instituut, Maastricht 17 oktober 2012.

 

van der Woude, W. (2012).  Judicial Lawmaking. To boldly go where no judge has gone before. Co-referaat bij bijdragen van Willem Witteveen en Maartje de Visser bij de presentatie van hun boek ‘The Jurisprudence of Aharon Barak – Views from Europe’, Maastricht 24 mei 2012.

 

van der Woude, W. (2012). Het Nederlandse wetgevingsproces. Voordracht in het kader van de ‘Masterclass Lobby in het Haegsche’, georganiseerd door de Haegsche Lobby, Den Haag 22 mei 2012.

 

 

2012 – Overige activiteiten

 

van der Woude, W. (2012). Organisatie afscheidssymposium Luc Verhey, Maastricht 2012.

 

 

2011

 

2011 - Wetenschappelijke publicaties

 

van der Woude, W. (2011). Financiële controle in het gemeenterecht - Een juridisch onderzoek naar de 'dualisering van de financiële functie' (diss. Groningen). (319 p.). Deventer: Wolters Kluwer.

 

 

2011 - Vakpublicaties

 

van der Woude, W. (2011). Naar een Raad voor de Rechtsontwikkeling. In I.L.A. Broekhuijse (Eds.), De toekomst van het Koninkrijk: een terugblik - (liber amicorum J.M. Saleh) (pp. 185-190) (6 p.). Universiteit Utrecht.

 

 

2011 - Populariserende publicaties

 

van der Woude, W. (2011). Hoe nu verder met het voorstel-Halsema een jaar na het vertrek van Halsema? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2012 (11).

 

van der Woude, W. (2011). Waar is het Europees Parlement gebleven? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (10).

 

van der Woude, W. (2011). De voorzitter van de Kamer moet geen 'master of ceremony' willen zijn. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (9).

 

van der Woude, W. (2011). De financiële controle in het gemeenterecht. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (7).

 

van der Woude, W. (2011). Plan Merkel/Sarkozy: meer vragen dan oplossingen. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (6).

 

van der Woude, W. (2011). Politisering van de Eerste Kamer – een juridische analyse. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (5).

 

van der Woude, W. (2011). Heeft de Koning(in) grondrechten? De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (4).

 

van der Woude, W. (2011). Kamer en kabinet lezen meer in artikel 100 van de Grondwet dan er staat. De Hofvijver, Montesquieu Instituut, 2011 (1).

 

 

2011- Overige activiteiten

 

van der Woude, W. (2011). Organisatie tweedaags congres Constitutional perspectives on European integration: Germany and the Netherlands. Georganiseerd binnen het verband van het Montesquieu Instituut en het Duitsland Instituut. Maastricht 24 en 25 februari 2011.

 

van der Woude, W. (2011). Gastcolumnist weblog Publiekrecht en Politiek. Zomer 2011: een serie van 17 bijdragen over de verschillen en overeenkomsten tussen staatsrecht/politiek en de op die dagen verreden etappes in de Tour de France.

 

 

Eerdere publicaties en onderzoekswerkzaamheden

 

Wetenschappelijke publicaties

 

van der Woude, W. (2009). Democratische waarborgen. (80 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer

 

Syrier, C.N., van de Westelaken, R.G.C. & van der Woude, W. (04-12-2009). Kiesrechtelijke patstelling door slapende wetgever. Nederlands Juristenblad, 2009 (42), (pp. 2748-2753) (6 p.).

 

van der Woude, W. (2008). Democratie, advies en inspraak - Een grensverkenning aan de hand van het Burgerforum kiesstelsel en de Nationale conventie. In C.W. Noorlander (Eds.), Het volk regeert - Beschouwingen over de (Nederlandse) democratie in de 21e eeuw (pp. 353-365) (13 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.

 

van der Woude, W. (2008). Eenvormigheid, concordantie en consensus - Kanttekeningen bij de wetgevingsautonomie van Curaçao en Sint Maarten. In H.R.B.M. Kummeling & J. Saleh (Eds.), Nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk (pp. 175-182) (8 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.

 

van der Woude, W. (2007). Ondersteuning van volksvertegenwoordigers. (74 p.). Rijswijk: Moretus, Het rapport is gebundeld met twee andere rapporten uitgegeven. De titel van de bundel was: 'Representatie, Fractiediscipline en Financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel'

 

van der Woude, W. (2007). Wetgeving in de ontmantelde Nederlandse Antillen. RegelMaat, 2007 (6), (pp. 261-268) (8 p.).

 

van der Woude, W. (2003). Constitutionele aspecten van versnelde implementatie. In De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie (pp. 117-126) (10 p.). Deventer: Kluwer.

 

van der Woude, W. (2001). Anterieure referendumverordeningen en de Tijdelijke referendumwet. De gemeentestem, 2001 (7138).

 

van der Woude, W. & Nap, M. (2000). Federale, deelstatelijke en gemeentelijke referenda - Het referendum in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. (129 p.). Groningen: Universiteitsdrukkerij Groningen

 

Vakpublicaties

 

van der Woude, W. (2009). Bestuur en parlementaire invloed op het bestuur. In J.C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker (pp. 199-212) (14 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Volledig nieuw hoofdstuk in bestaand boek. Het hoofdstuk is licht herzien (en hernummerd) voor de 5e druk van Recht, Vaardig en Zeker in 2010.

 

van der Woude, W. (2009). De organen van de overheid. In J.C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker (pp. 149-176) (28 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Volledig nieuw hoofdstuk in bestaand boek. Het hoofdstuk is licht herzien (en hernummerd) voor de 5e druk van Recht, Vaardig en Zeker in 2010..

 

van der Woude, W. (2009). De overheid: uitgangspunten. In J.C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker (pp. 125-148). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Volledig nieuw hoofdstuk in bestaand boek. Het hoofdstuk is licht herzien (en hernummerd) voor de 5e druk van Recht, Vaardig en Zeker in 2010.

 

van der Woude, W. (2009). Grondrechten. In J.C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker (pp. 213-223) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Volledig nieuw hoofdstuk in bestaand boek. Het hoofdstuk is licht herzien (en hernummerd) voor de 5e druk van Recht, Vaardig en Zeker in 2010.

 

van der Woude, W. (2009). Wetgeving. In J.C. Hage (Eds.), Recht, vaardig en zeker (pp. 177-198) (22 p.). Boom Juridische Uitgevers, Volledig nieuw hoofdstuk in bestaand boek. Het hoofdstuk is licht herzien (en hernummerd) voor de 5e druk van Recht, Vaardig en Zeker in 2010.

 

van der Woude, W. (2007). EHRC 2007/148 - Annotatie bij EHRM 6 september 2007, nrs. 17173/07 en 17180/07 (Eman en Sevinger tegen Nederland). (3 p.).

 

van der Woude, W. (2007). Staatsrechtelijke actualiteiten. In TAR-Justicia, 2007 (1).

 

van der Woude, W. (2006). EHRC 2006/136 - Annotatie bij HvJ EG 12 september 2006, nr. C-300/04 (Eman en Sevinger tegen college van burgemeester en wethouders van Den Haag). (5 p.).

 

van der Woude, W. (2002). De Tijdelijke referendumwet voor provincies en gemeenten. In: Openbaar Bestuur, 2002 (5).

 

 

 

Overige activiteiten

 

van der Woude, W. (2010). Cursusonderdeel Wetgeving, presentatie over het proces van wetgeving voor nieuwgekozen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag herfst 2010.

 

Kiiver, Ph & van der Woude, W. (2010). A Constitutional  Court for the Netherlands? debat met Philipp Kiiver voor het Montesquieu Instituut, Maastricht 1 december 2010.

 

van der Woude, W. (2010). Presentatie cursus bevoegdheden gemeenteraadsleden voor de nieuwgekozen leden van de gemeenteraad van Maastricht. Maastricht 7 april 2010

 

van der Woude, W. (2010). Organisatie en presentatie Verkiezingsavond Gemeenteraadsverkiezingen, Maastricht 3 maart 2010.

 

van der Woude, W. (2009). Organisatie symposium Parliaments and military missions, Maastricht 23 oktober 2009.

 

van der Woude, W. (2006). Juridisch adviseur van de Nationale conventie voor bestuurlijke vernieuwing in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving. Voornaamste penvoerder voor de voorstudie ‘Een grondwet voor de 21ste eeuw. Voorstudie van de werkgroep Grondwet van de Nationale Conventie’ en tekstbijdragen geleverd aan het eindrapport van de Nationale conventie, getiteld: ‘Hart voor de publieke zaak. Aanbevelingen van de Nationale conventie voor de 21e eeuw’ Den Haag, 2006.

 

van der Woude, W. (2001). Bijgedragen aan de evaluatie van de Referendumverordening 1992 gemeente Enschede in opdracht van de gemeente Enschede, maart 2001 (met J.W.M. Engels) 

 

Van der Woude, W. (1999). Bijgedragen aan het rapport herindiening wetsvoorstel Stadsprovincie Haaglanden in opdracht van enkele randgemeenten van Den Haag, december 1999 (met J.W.M. Engels en V. van Dorst)

^ naar boven
Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:55

Afgesloten projecten

Project:
Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing 21-11-2016 tot 29-05-2017
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Onderzoek in opdracht van WODC
Projectleden
Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:55

2015/2016

- Bestuursprocesrecht

- Bezemvak Kernvak Staats- en bestuursrecht 1

- Comparative Constitutional Law

- Inleiding Staats- en bestuursrecht

- Perspectieven op recht

- Wetgeving en begroting

 

2014/2015

- Inleiding Staats- en bestuursrecht

- Kernvak Staats- en bestuursrecht I

- Kernvak Staats- en bestuursrecht II

- Wetenschappelijke workshop

- Verdieping Staatsrecht

- Studentenparlement

Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:55
Nevenfuncties

- columnist voor SC (rubriek Staat en Recht)

- fellow Montesquieu Instituut

Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:55
Volledige naam
Mr. dr. W. van der Woude Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 3.03
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8096
Postadres
Achter Sint Pieter 200
3512 HT    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-10-21 06:14:55
Laatst bijgewerkt op 03-10-2017