Leeropdracht
Vergelijkende wetenschapsgeschiedenis
Benoemingsdatum 01-08-1991
Oratiedatum 20-06-2008
Profiel

Wijnand W. Mijnhardt (1950) has been full Professor of Cultural History at Utrecht University (1991-2007) and visiting Professor of Early Modern Intellectual History at the University of California in Los Angeles (2001-2005). Presently he holds a personal Chair of Comparative History of the Sciences and the Humanities, and he is founder and past director of the Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences at Utrecht University.  

Mijnhardt has held fellowships from the William Andrews Clark Memorial Library in Los Angeles and from the Netherlands Institute for Advanced Studies in Wassenaar. In 2005 he was a member of the Institute for Advanced Studies in Princeton and in the 2006/07 academic year he was a Senior Research Fellow at the Getty Research Institute in Los Angeles. In 2004 he was elected as a member of the Royal Dutch Academy of the Sciences.

He successfully completed the following externally funded research programs: the NWO priority program Dutch Culture in a European Context  (1991-1997) the Getty Picart research project (2006-2010); the  NWO program the Balance between City and Countryside (2006-2011) and the NWO program Learned Correspondences (2008-2013). Together with Sven Dupre from 2015-2019 he  directs a joint research program of the Berlin Max Planck Center for the History of Science and the Descartes Center.

He published widely on Dutch intellectual history, on the Dutch Republic in the eighteenth century and on the Enlightenment. With Margaret Jacob, he edited The Dutch Republic in the Eighteenth Century: Decline, Enlightenment and Revolution (Cornell UP, 1992). He edited special issues of the Rivista Storica Italiana and of Eighteenth-Century Studies. With Joost Kloek, he authored 1800, Blueprints for a National Community, Vol. 2 in the series ‘Dutch Culture in a European Perspective’ (Palgrave MacMillan, 2005).  In the last couple of years  two books appeared which he edited and authored together with Lynn Hunt and Margaret Jacob: The First Global Vision of Religion: Bernard Picart’s Religious Ceremonies and Customs of All the Peoples of the World (Los Angeles: Getty Publications, 2009) and The Book that Changed Europe: Picart and Bernard's Religious Ceremonies of the World  (Cambridge Mass., Harvard University Press , 2010). In A New Template for Dutch History (Zwolle 2011) he published, together with Paul Brusse, a new model for the interpretation of Dutch modern history. In preparation are An Urban Enlightenment: the Dutch Republic 1640-1815, to be published by Amsterdam UP/Chicago UP and Publishing and the European Enlightenment. The life and times of the Amsterdam bookseller Jean Frédéric Bernard (1680-1744).

 

For a cv and a survey of publications: http://wijnandmijnhardt.com (cf under links)

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:16
Alle publicaties
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2013). Geschiedenis van Zeeland Deel II 1550-1700. (340 p.). Zwolle: Wbooks.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2012). Towards a new template for Dutch History. Virtus. Yearbook of the History of the Nobility, (pp. 173-180) (8 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Brusse, P.G. & Mijnhardt, W.W. (2011). Towards a new template for Dutch history. De-urbanization and the balance between city and countryside. (115 p.). Zwolle/Utrecht: Wbooks.
  2011 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (26-05-2011) "De heilrijke vruchten der volksverlichting". Een nieuwe toekomst voor de geesteswetenschappen
W.W. Mijnhardt (13-04-2011) An Enlightenment publisher: Jean Frederic Bernard
W.W. Mijnhardt (10-02-2011) Journals, the Entrepeneur and the Transformation of the Republic of Letters
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W., Hunt, L. & Jacob, M.C. (2010). Bernard PIcart and the First Global Vision of Religion. (364 p.). Los Angeles: Getty Research Institute.
Mijnhardt, W.W. (2010). Jean Frederic Bernard as Author and Publisher. In L. Hunt, M.C. Jacob & W.W. Mijnhardt (Eds.), Bernard Picart and the First Global Vision of Religion (pp. 17-34) (18 p.). Los Angeles: Getty Research Institute.
Mijnhardt, W.W., Hunt, L. & Jacob, M.C. (2010). The Book that Changed Europe. Picart & Bernard's Religious Ceremonies of the World. (383 p.). Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press.
Mijnhardt, W.W. (2010). Urbanization, Culture and the Dutch Origins of the European Enlightenment. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125, (pp. 141--177) (33 p.).
  2010 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (20-05-2010) Tussen publiek en Ivoren toren. Over wetenschapsbeelden en wetenschapsvoorlicxhting sinds de achttiende eeuw
  2009 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (2009). Een subversief plaatwerk. In Marco van Egmond, Bart Jaski & Hans Mulder (Eds.), Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (pp. 120-125) (6 p.). Zwolle: Waanders.
Mijnhardt, W.W. (2009). The problem of the canon and the future of teaching history: closing comments. In Linda Symcox & Arie Wilschut (Eds.), National History Standards. The problem of the canon and the future of teaching history (pp. 205-212) (8 p.). Alabama: Information Age Publishing.
  2009 - Overige resultaten
Mijnhardt, W.W. (09-03-2009). Achttiende-eeuwse Haarlemse wetenschapsarchieven. Symposium Wetenschapsarchieven in het Noord-Hollands Archief,.
Mijnhardt, W.W. (13-09-2009). Amersfoort en het Europese stedelijke patroon. Congres Amersfoort 750 jaar stad.
W.W. Mijnhardt (26-08-2009) Sociability, the decline of the Republic and the discovery of the people: the foundation of the Dutch Society for the Common Good
Mijnhardt, W.W. (27-03-2009). The Dutch Biographical Portal: Cultural Memory or Scholarly Tool?. Symposium het Biografisch Portaal.
Mijnhardt, W.W. (17-04-2009). The Economic and Intellectual Foundations of Holland Republicanism. Conference The Limits of the Atlantic Republican Tradition.
W.W. Mijnhardt (17-04-2009) The Limits of the Atlantic Republican Tradition
  2008 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (13-10-2008) De financiering van de Radicale Verlichting
Mijnhardt, W.W. (19-06-2008). Rede, tolerantie en wetenschap in de vroegmoderne tijd. (42 p.). Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, UU.
W.W. Mijnhardt (13-11-2008) Urbanization, Culture, and the Dutrch origins of the European Enlightenment
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (2007). De drie tijdvakken van de Nederlandse geschiedenis. Archief, 2006, (pp. 14-42) (29 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Mijnhardt, W.W. (2007). Krachten en Kansen. Initiatieven voor vernieuwing in zorg en welzijn. In S Spinder (Eds.), Burgerschap en Interventie (pp. 194-203) (10 p.). Houten: Bohn en Stafleu.
Mijnhardt, W.W. (2007). Wetenschapsvoorlichting in de zeventiende en achttiende eeuw. In S Snelders (Eds.), Leonardo voor het publiek. Een geschiedenis van de wetenschaps- en techniekcommunicatie Amsterdam: VU uitgeverij.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (2006). David Henri Gallandat en zijn "Noodige Onderrichtingen". Archief, 2005.
Mijnhardt, W.W. (2006). Franco Venturi's Dutch Republic and the crisis of the historiography of republicanism. In Manuela Albertone (Eds.), L'idea di repubblica nella riflessione storica di Franco Venturi (pp. 407-430) (24 p.). Napels: Bibliopolis.
Mijnhardt, W.W. (2006). From Private to Public: bookseller records and the changing perspectives on the library 1650-1850. In H.E. Boedeker (Eds.), Bibliothek als Archiv. Bibliotheken, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte (pp. 252-270) (19 p.). Goettingen: Max Plack Institut.
de Winter, M., Mijnhardt, W.W., Biesta, G.J.J., Vollebergh, W.A.M., Harchaoui, S. & Kensmil, E. (2006). Opvoeding in de democratie. (95 p.). Amsterdam: SWP.
  2006 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (2006). Politiek en vaderlandse geschiedenis. De canon als conservatief instrument. In M de Winter, T Schillemans & R Janssen (Eds.), Opvoeding in Democratie (pp. 33-50) (18 p.). Amsterdam: SWP.
  2006 - Populariserende publicaties
Mijnhardt, W.W. (2006). Verlichtingsidealen. De Gids (oktober).
  2006 - Overige resultaten
Jonker, E. & Mijnhardt, W.W. (05-10-2006). National history standards.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (2005). Acta Helvetico-Neerlandica, Introduction. De achttiende eeuw, 37, (pp. 73-74) (2 p.).
Mijnhardt, W.W. (2005). Op het tweede plan: Cultuur in de achttiende eeuw. In W. Frijhoff & M. Prak (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam 1650-1813. Zelfbewuste stadsstaat (pp. 377-427) (51 p.). Amsterdam.
Mijnhardt, W.W. (2005). The limits of present-day historiography of Republicanism. De achttiende eeuw, 37, (pp. 75-89) (15 p.).
  2005 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (2005). Conservatieve Verlichting. Karakter, Tijdschrift van wetenschap, 12, (pp. 9-11) (3 p.).
Mijnhardt, W.W. (2005). De droom van de volmaakte burger. Spiegel Historiael, 40, (pp. 470-476) (7 p.).
  2005 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (12-10-2005) Einstein, Princeton en de transformatie van de humaniora: over nut en noodzaak van wetenschapsgeschiedenis
W.W. Mijnhardt (28-02-2005) Urbanization, Culture and the Enlightenment
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. & Kloek, J.J. (2004). 1800: Blueprints for a society. London/Assen: Palgrave-Van Gorcum.
Mijnhardt, W.W. (2004). De Akademie in het culturele landschap rond 1800. In K van Berkel (Eds.), De Akademie en de Tweede Gouden Eeuw (pp. 15-41) (27 p.). Amsterdam: Edita.
  2004 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (30-01-2004) 1800
W.W. Mijnhardt (25-06-2004) Burgerschap, interventie en de toekomst van de zorgzame samenleving
W.W. Mijnhardt (12-01-2004) Burgerschap, provinciaal zelfbewustzijn en het nut van de tekenkunst
W.W. Mijnhardt (16-01-2004) Cultuur tussen competentie en competitie: de historische dimensie
W.W. Mijnhardt (30-10-2004) Drie Nederlandse vrouwen en de Europese verlichting: Belle van Zuylen, Etta Palm en Betje Wolff
W.W. Mijnhardt (18-09-2004) Franco Venturi's Dutch Republic and the crisis of the historiography of republicanism
W.W. Mijnhardt (28-04-2004) Genootschapsgeschiedschrijving in Nederland en Vlaanderen
W.W. Mijnhardt (25-11-2004) Het culturele klimaat in Nederland tijdens het Fin de Siècle
W.W. Mijnhardt (18-12-2004) The languages of cosmopolitanism and nationalism in the 18th and early 19th centuries: Bernard Picart¿s, Céremonies et Coutumes Religieuses de Tous les Peuples du Monde
W.W. Mijnhardt (06-11-2004) The Myopia of Post-National Historiography and the Dutch Case of Modernization
W.W. Mijnhardt (19-11-2004) Urban decline, the language of virtue and the reinvention of Dutch Republicanism (1750-1800)
W.W. Mijnhardt (27-09-2004) Van Rozenkruisers tot Wiener Kreis: het ontstaan van de kloof tussen de wetenschappen en de vele fraaie pogingen om de kloof te dichten
W.W. Mijnhardt (07-10-2004) Varieties of Republican Practice
W.W. Mijnhardt (16-04-2004) Vertellen is de kunst
W.W. Mijnhardt (10-12-2004) zinloosheid van een nationale canon
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (2003). The Dutch Enlightenment (1650-1800): problems and definitions. In Marie-Chri Skuncke (Eds.), Centres et péripheries: Les Lumières de Belfast à Bejing (pp. 170-183) (14 p.). Parijs: Honore Champion.
  2003 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (16-03-2003) From Private to Public: bookseller records and the changing perspectives on the library 1770-1850
W.W. Mijnhardt (19-11-2003) Religious diversity, urbanization and the emergence of a radical religious critique in the 17th century Dutch Republic
W.W. Mijnhardt (06-08-2003) The Declaration of Independence and the Dutch Legacy
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (2002). '1800" ter discussie: een repliek. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 117 (4), (pp. 507-518) (12 p.).
Mijnhardt, W.W. (2002). Cultural Elites and the invention of modern conceptions of citizenship. In A.V. Hartmann, M. Morawiec & P. Voss (Eds.), Eliten um 1800, Erfahrungshorizonte, Verhaltenswesen Handlungsmöglichkeiten (pp. 393-408) (16 p.). Mainz: Philip von Zabern.
Kloek, J.J. & Mijnhardt, W.W. (2002). De verlichte burger. In J.J. Kloek & K. Tilmans (Eds.), Burger. Een geschiedenis van het begrip 'burger' in de Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw (pp. 155-172) (18 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Mijnhardt, W.W. (2002). The construction of silence: religious and political radicalism in Dutch history. In G. Ricuperati (Eds.), Historiographie et usages des Lumières (pp. 85-110) (26 p.). Berlijn: Arno Spitz.
Mijnhardt, W.W. (2002). Zang als wapen in een burgerlijk beschavingsoffensief. In L.P. Grijp (Eds.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (pp. 369-374) (6 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2002 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (2002). Spinoza's radicale erfenis. Spiegel Historiael, 37 (9), (pp. 382-385) (4 p.).
  2002 - Populariserende publicaties
Mijnhardt, W.W. (16-02-2002). De groei van geletterdheid. Trouw (1 p.).
  2002 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (28-11-2002) Dutch Perceptions of World War II: the struggle with an unredeemable past
W.W. Mijnhardt (11-02-2002) Ideals in conflict: the 19th century History of the Royal Dutch Academy of Sciences
W.W. Mijnhardt (19-10-2002) Urbanization and Enlightenment: the Dutch case
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Kloek, J.J., Mijnhardt, W.W. & Koolhaas, E. (2001). 1800: Blauwdrukken voor een Samenleving. (617 p.). Den Haag: SDU.
Mijnhardt, W.W. (2001). De moderniteit van de Nederlandse Republiek. (46 p.). Utrecht: Faculteit der Letteren Universiteit Utrecht.
  2001 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (19-09-2001) De KNAW in het culturele landschap rond 1900
W.W. Mijnhardt (04-11-2001) De moderniteit van de Nederlandse Republiek
W.W. Mijnhardt (08-02-2001) Intellectual Radicalism in Dutch History 1600-2000
W.W. Mijnhardt (08-06-2001) Modernity and the Dutch Enlightenment
W.W. Mijnhardt (13-12-2001) Periodisering als ideologische dwangbuis
W.W. Mijnhardt (14-02-2001) Religion and the Dutch Enlightenment
W.W. Mijnhardt (22-03-2001) The Early Dutch Enlightenment in Historiography
W.W. Mijnhardt (13-02-2001) The modernity of the Dutch Republic
W.W. Mijnhardt (02-11-2001) The search for sacred art: a Dutch spective
W.W. Mijnhardt (23-11-2001) Vrouwen in de achttiende eeuw: van een gesloten naar een open perspectief
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (1999). Pays-Bas. In V. Ferrone & D. Roche (Eds.), Le Mondes des Lumières Parijs: Fayard.
Mijnhardt, W.W. (1999). The Batavian Citizen. Dutch Ideas on Moral Citizenship in the Batavian Period. In L. Borot (Eds.), Civisme et Citoyenneté: une longue histoire (23 p.). Montpellier: Université Paul Valery-Montpellier III.
  1999 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (1999). Millennium: de 18e eeuw. Spiegel Historiael, 34 (10), (pp. 453-456) (4 p.).
Mijnhardt, W.W., Belien, H., Meijer, F. & Raedts, P. (1999). Twintig Eeuwen Zien op U Neer. Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief. (255 p.). Amsterdam: Ambo.
  1999 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (08-03-1999) Cultural Elites and the invention of modern conceptions of citizenship in the Netherlands
W.W. Mijnhardt (25-07-1999) Dutch Civic Culture and the Dutch Enlighhtenment
W.W. Mijnhardt (30-04-1999) The Construction of Silence: Religious and Political Radicalism in Dutch History, 1650-1850
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Kloek, J.J., Leemans, I.B. & Mijnhardt, W.W. (1998). D'Openhertige Juffrouw of d'Ontdekte Geveinsheid (1680). (194 p.). Leiden: Astraea.
Mijnhardt, W.W. (1998). Geschiedschrijving over de Republiek. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 113, (pp. 484-489) (6 p.).
Mijnhardt, W.W. (1998). Nederland en de Verlichting. Rekenschap : Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 45, (pp. 69-77) (9 p.).
Mijnhardt, W.W. (1998). Province Unite. In V. Ferrone & D. Roche (Eds.), L'Illuminismo. Dizionario Storico (pp. 462-477) (16 p.). Rome/Bari.
Mijnhardt, W.W. (1998). Province Unite. In V. Ferrone & D. Roche (Eds.), Diccionario Historico de la Ilustracion (pp. 374-386) (13 p.). Madrid.
Mijnhardt, W.W. (1998). The Dutch Republic as a Town. Eighteenth Century Studies, 31, (pp. 345-348) (4 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Mijnhardt, W.W. (1998). Vermaak, genot en beschaving?. Stichts Historisch Contact (pp. 3-8) (6 p.). Utrecht.
  1998 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (30-01-1998) Dutch Ideas on Moral Citizenship in the Revolutionary Period
W.W. Mijnhardt (04-07-1998) The Batavian Citizen
W.W. Mijnhardt (12-11-1998) The construction of silence: the disappearance of the idea of Enlightenment from Dutch historical consciousness
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Mijnhardt, W.W. (1997). Hef aan! Bataaf! Nederlandse Muziek rond 1795 (2 cd's). In W.W. Mijnhardt (Eds.), Hef aan! Bataaf! Rotterdam: Erasmus Muziek Producties.
Mijnhardt, W.W. (1997). 'Het volk van Nederland eischt verlichting': Franse hervormingsijver en Nederlandse wetenschapsbeoefening (1795-1815). In W.P. Gerritsen (Eds.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschapen kunst (pp. 11-37) (11 p.). Amsterdam: KNAW.
Mijnhardt, W.W. (1997). Reading in the Dutch Republic, 1770-1850. Transactions of the Ninth International Congress on the EnlightenmentII (pp. 735-747) (13 p.). Oxford: Voltaire Foundation.
Mijnhardt, W.W. (1997). Van vrijmetselaarsloge tot Maatschappij Toonkunst: de emancipatie vande muziek in Nederland rond 1800. In P. van Reyen (Eds.), Hef aan! Bataaf! Beschouwingen over muziek en muziekleven in Nederland omstreeks 1795 (pp. 11-32) (11 p.). Alphen a/d Rijn: Canaletto.
  1997 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt (04-10-1997) Nederland en de radicale Verlichting
W.W. Mijnhardt (19-09-1997) Was there a Dutch Enlightenment?
  0 - Overige resultaten
W.W. Mijnhardt () AT THE CUTTING EDGE OF RELIGION AND COSMOPOLITANISM
W.W. Mijnhardt () The limits of present-day historiography of Republicanism
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:19

Afgesloten projecten

Project:
Creating a Knowledge Society in a Globalizing World, 1450-1800 01-09-2015 tot 31-12-2017
Algemene projectbeschrijving

The Global Knowledge Society is a large-scale research project that investigates the historical roots of knowledge societies. The innovative capability of the present-day knowledge society depends upon the large-scale collection and distribution of information on the basis of which knowledge is produced and multiplied. The process of production and distribution happens at a global level. Facilitating knowledge and information exchange is almost invariably accompanied by regulation of its distribution. This project investigates the historical roots of the global knowledge society. Its long-term ambition is to contribute to our understanding of the knowledge society in a global context and to gain insights in its development up to today. Researchers are hosted at the NIAS and the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin. The project aims to be highly innovative, not only in its approach and method, but also in its output. It will not only result in a number of studies and volumes, but will also develop tools for the study of knowledge societies in general, as well as a handbook on knowledge societies that can be used by students and senior academics alike. 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: Internationalisation Grant
Projectleden
Project:
Geschiedenis van de provincie Zeeland. 01-08-2008 tot 01-08-2014
Algemene projectbeschrijving

Dit project behelst een vierdelige beschrijving (ca. 1400 pp) van de geschiedenis van Zeeland van prehistorie tot nu. Dat is gebeurd volgens een geheel nieuw en origineel concept: de Matrix van de Geschiedenis van Zeeland (zie publicaties). Die matrix wordt gevormd door zes thema's en zes invalshoeken, die de vier delen samenhang en wetenschappelijke diepgang geven, terwijl met de matrix ook de toegankelijkheid van de boeken, die bestemd zijn voor een breed publiek, is vergroot. Er hebben ongeveer twintig auteurs aan dit project meegewerkt. 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
The balance between city and countryside: Disurbanisation and the rise of an agrarian society: Zeeland 1700-1860 01-12-2005 tot 01-12-2010
Algemene projectbeschrijving

How did the Netherlands change when its cities began to decline in the eighteenth century? That is the central question addressed in this project, that started by focusing on the province of Zeeland, analyzing the de-urbanization process from three perspectives: economic, political and cultural. The project has resulted in three books about these three themes and a synthese presenting a new de-urbanization model and a new vision on Dutch history emphasizing the rural face of the Dutch past in the formative period around 1800.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
The Myopia of Post-national Historiography and the Dutch Case of Modernization 01-12-2002 tot 31-12-2005
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:20
Op dit moment verzorgt prof. dr. Wijnand Mijnhardt de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
GE3V13016 Ges-De kennissamenleving 1000-2000 V 3 7,5
Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:20
Nevenfuncties

Director Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the
Humanities.

Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:20
Volledige naam
prof. dr. W.W. Mijnhardt Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer -
3512 BS  UTRECHT

Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.63
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8180
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8911
Telefoonnummer afdeling 030 253 8180
Gegenereerd op 2018-08-14 19:48:20
Laatst bijgewerkt op 10-01-2018