Prof. dr. W.R. (Wouter) van Joolingen

Buys Ballotgebouw
Princetonplein 5
Kamer 3.07
3584 CC Utrecht

Prof. dr. W.R. (Wouter) van Joolingen

Hoogleraar
Freudenthal Instituut
030 253 5662
w.r.vanjoolingen@uu.nl

Ik ben hoogleraar didactiek van wiskunde en natuurwetenschappen bij het Freudenthal Instituut. Mijn onderzoek betreft het gebruik van moderne technologie in het beta-onderwijs. Met name het gebruik van simulaties, modelleergereedschap heeft mijn aandacht. Hierbij bestudeer ik vooral hoe met dergelijke tools hogere-orde denkvaardigheden kunnen worden bevorderd, zoals systeemdenken, digitale vaardigheden, en onderzoeksvaardigheden. 


Screenshot of SimSketch
Leeropdracht
Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen
Oratiedatum
18-05-2016