Drs. W.M. (Wieneke) Driessen

Martinus G. de Bruingebouw
Yalelaan 7
Kamer 0.109
3584 CL Utrecht

Drs. W.M. (Wieneke) Driessen

Afdelingshoofd
Marketing, Communicatie en Multimedia
030 253 4722
w.m.driessen@uu.nl


Mooi uiteenlopende meningen tijdens een levendig debat over de Toekomst van de Veehouderij in ons eigen veterinaire Café Madame Jeanette. Meer dan de helft van de aanwezigen (>150)zijn van buiten de UU, zoals van LNV, Dierenartsen en Veehouders uit de omgeving, FVE, Rabobank, journalisten, Wakker Dier, KNMvD, De Boerderij, Dibevo, Chipsoft, Royal Canin, etcetera.Ons nieuwe relatiemagazine 'VetScience' waarin we in gesprek zijn met onze omgeving en een veterinair perspectief werpen op relevante maatschappelijke thema's. Het blad verschijnt ~3x per jaar en wordt verzonden aan onze partners, alumni, pers en stakeholders. Lees hier meer.Een van de vele persmomenten, dit keer in onze eigen stallen van de Tolakker met Henk Westbroek en onze hoogleraar Diergedrag Saskia Arndt.