Mr. Willemijn van Doorn-Hoekveld
w.j.hoekveld@uu.nl
Gegenereerd op 2017-09-24 03:36:53


Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G. & van Doorn-Hoekveld, Willemijn (2017). Analysis of the Strengths and Weaknesses of Dutch Water Storage Areas as a Legal Instrument for Flood-risk Prevention. Journal for European Environmental and Planning Law, (pp. 76-97).
  2016 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, W.J. (2016). Commentaar bij artikelen 2.9 en 7.14-7.20 Waterwet. Thema's van omgevingsrecht (15 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2016). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., van Doorn - Hoekveld, W.J. & Gilissen, H.K. (2016). De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid - Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 25 (1), (pp. 24-33) (10 p.).
Goytia, Susana, van Doorn - Hoekveld, W.J., Pettersson, Maria, Schellenberger, Thomas & Priest, Sally (09-11-2016). Dealing with change and uncertainty within the regulatory frameworks for flood defense infrastructure in selected European countries. Ecology and Society, 21 (4) (10 p.).
Suykens, C.B.R., Priest, Sally, van Doorn - Hoekveld, W.J., Thuillier, Thomas & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Dealing with flood damages - will prevention, mitigation, and ex post compensation provide for a resilient triangle?. Ecology and Society, 21 (4) (17 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn, Goytia, Susana, Suykens, C.B.R., Homewood, Stephen, Thuillier, Thomas, Manson, Corinne, Chmielewski, Piotr, Matczak, Piotr & van Rijswick, H.F.M.W. (11-11-2016). Distributional effects of flood risk management - a cross-country comparison of preflood compensation. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).
Priest, Sally, Suykens, C.B.R., van Rijswick, H.F.M.W., Schellenberger, Thomas, Goytia-Casermeiro, Susana, Kundzewicz, Zbigniew W., van Doorn-Hoekveld, Willemijn, Beyers, Jean-Christophe & Homewood, Stephen (19-12-2016). The European Union approach to flood risk management and improving societal resilience: lessons from the implementation of the Floods Directive in six European countries. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).
Suykens, C.B.R., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Verzekeren: bezint voor je begint!. Het waterschap, 12, (pp. 30).
  2016 - Rapporten
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., Bakker, Marloes, Alexander, Meghan, Beyers, Jean-Christophe, Buijze, A.W.G.J., bruzzone, silvia, Chorynski, Adam, Crabbé, Ann, Deketelaere, K., Delvaux, B., Dieperink, C., Hoekveld, W.J., Ek , Kristina, Fournier, M., Ganzevoort, Wessel, Gilissen, H.K., Goytia, Susana, Gralepois, M., Green, C., van Herten, M.L., Homewood, Stephen, Kaufmann, M., Kundzewicz, Zbigniew, Larrue, Corinne, Levy, L., Jakub, Lewandowsky, Liefferink, D., Manson, Corinne, Matczak, Piotr, Mees, Hannelore, Micou, Anna Paula, Parker, Dennis, Pettersson, Maria, Priest, Sally, Raadgever, Tom, van Rijswick, H.F.M.W., Schellenberger, Thomas, Spegel, Elin, Suykens, Cathy, Szwed, Malgorzata, Tapsell, S., Thuillier, Thomas, Tremorin, J.B. & Wiering, Mark (2016). A view on more resilient flood risk governance - key conclusions of the STAR-FLOOD project. (100 p.). STAR-FLOOD Consortium.
Kaufmann, M., van Doorn - Hoekveld, W.J., Gilissen, H.K. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Analysing and evaluating flood risk governance in the Netherlands - Drowning in safety?. (128 p.). Utrecht: STAR-FLOOD Consortium.
  2016 - Voordrachten / lezingen
W.J. Hoekveld (14-04-2016) Presenting the final results of the STAR-FLOOD project
W.J. Hoekveld (23-06-2016) Presenting the final results of the STAR-FLOOD project
  2015 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, W.J. (2015). Commentaar bij artikelen 2.9 en 7.14-7.20 Waterwet. Thema's van omgevingsrecht (15 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2015). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
Groothuijse, F.A.G. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2015). Schadevergoeding ten gevolge van bergingsgebieden: een juridisch labyrint. Tijdschrift voor Agrarisch Recht (7/8), (pp. 358-366).
van Rijswick, Marleen, Gilissen, Herman Kasper, Keessen, Andrea, van Doorn - Hoekveld, Willemijn & Wiering, Mark (2015). Shifts in Floods Policies in Netherlands. Magazine H2O, Mai 2015 (3) (8 p.).
  2015 - Annotaties
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2015). AB Rechtspraak bestuursrecht 2015, AB 2015/60. (10 p.).
  2015 - Voordrachten / lezingen
W.J. Hoekveld (22-01-2015) Case studies Nijmegen/Lent, Dordrecht and Zuidplaspolder
W.J. Hoekveld (04-06-2015) Dutch Flood Risk Management
W.J. Hoekveld (25-09-2015) Presentatie Preadvies: Schadevergoeding ten gevolge van bergingsgebieden: een juridisch labyrint
W.J. Hoekveld (26-05-2015) Presentation of research results of three Dutch case studies
W.J. Hoekveld (12-06-2015) Presentation: A legal comparison of the differences and similarities of compensation regimes of no-fault liability regarding measures being taken with regard to flood risk management in France, Belgium and the Netherlands
W.J. Hoekveld (25-06-2015) Presentation: Methodology of legal comparison compensation regimes
W.J. Hoekveld (18-06-2015) Reflectiesessie beleidsconcept 'meerlaagsveiligheid'
  2014 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, W.J. (2014). Commentaar bij artikelen 2.9 en 7.14-7.20 Waterwet. Thema's van omgevingsrecht (15 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2014). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2014). THOM 4.7.3 Schadevergoeding - Wetgeving, Commentaar en Jurisprudentie bij hoofdstuk 7.3 Waterwet. Thema's van omgevingsrecht
  2014 - Annotaties
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2014). AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014/18.
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2014). AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014/394. (7 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
W.J. Hoekveld (10-09-2014) EELF, methode gepresenteerd waarmee zij compensatieregelingen die gebruikt worden in het kader van overstromingsrisicobeleid beoordeeld. Deze methode heeft zij toegepast op het grote infrastructurele project Ruimte voor de Rivier, 10-12 september, Brussel
W.J. Hoekveld (09-09-2014) Legal lessons from the Case study Nijmegen/Lent
  2013 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2013). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
van Doorn - Hoekveld, W.J. (2013). Schadevaststelling bij nadeelcompensatie. Tijdschrift voor Bouwrecht, 8 (108), (pp. 716-727) (12 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2013). De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer. In P. van Buuren (Eds.), Toonbeelden (pp. 129-144) (16 p.). Kluwer.
van Doorn - Hoekveld, W.J. (2013). Schadevergoeding. In H.J.M. Havekes & P.J. de Putter (Eds.), Wegwijzer Waterwet 2014 (pp. 219-234) (16 p.). Kluwer: Deventer.
  2013 - Rapporten
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J.B., Alexander, M., Bakker, M.H.N., Buijze, A.W.G.J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W.J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C. & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: a framework and methodology for assessing Flood Risk Governance. STAR-FLOOD Consortium.
Larrue, C., Hegger, D., Tremorin, J.B., Alexander, M., Bakker, M.H.N., Buijze, A.W.G.J., Crabbe, A., Dieperink, C., van Doorn, W.J., Driessen, P., Fournier, M., Gralepois, M., Green, C., van Herten, M., Liefferink, D., Manson, C., Priest, S., van Rijswick, H.F.M.W., Suykens, C. & Wiering, M. (2013). Researching Flood Risk Governance in Europe: background theories. STAR-FLOOD Consortium.
van Doorn - Hoekveld, W.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Schadevergoeding bij bergingsgebieden. Universiteit Utrecht: advies aan waterschap Aa en Maas.
van Doorn - Hoekveld, W.J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de waterschappen in Rijn-Oost en de provincie Overijssel voor het peilbeheer ten behoeve van natuurbeleid (Natura 2000 en PAS). Universiteit Utrecht: advies in opdracht van waterschap Reest en Wieden en waterschap Rijn en IJssel,.
  2013 - Annotaties
van Doorn - Hoekveld, W.J. (22-05-2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, AB 2013/249.
van Doorn - Hoekveld, W.J. (09-10-2013). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, AB 2013/395.
van Doorn - Hoekveld, W.J. (08-05-2013). AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013/187.
  2013 - Voordrachten / lezingen
W.J. Hoekveld (31-10-2013) Towards more resilient flood risk governance, Water and Oceans Law in Times of Climate Change
  2012 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2012). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
  2012 - Annotaties
van Doorn - Hoekveld, W.J. (31-10-2012). AB rechtspraak bestuursrecht 2013, AB 2013/135.
  2011 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2011). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
  2010 - Artikelen
van Doorn - Hoekveld, Willemijn (2010). Commentaar bij artikelen 7.14-7.22 Waterwet. Milieurecht Totaal (12 p.).
  2009 - Artikelen
van den Broek, G.M. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2009). De taakverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter in nadeelcompensatiezaken in balans?. Overheid en Aansprakelijkheid, 1 (2009), (pp. 2-13) (11 p.).
  0 - Televisie- of radio-optredens
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-09-24 03:36:53

Afgesloten projecten

Project:
STAR-FLOOD 01-10-2012 tot 31-03-2016
Algemene projectbeschrijving

STAR-FLOOD stands for: “STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements”. This programme was recently awarded a grant of 5.4 Million Euros by the European Union (FP7).


The project is focused on analysing, explaining, evaluating and designing policies to better deal with flood risks from rivers in urban agglomerations across Europe. The results of this ambitious programme are expected to be highly relevant for policies and law at the European, national and regional level and for the development of public-private partnerships.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2017-09-24 03:36:53
Volledige naam
Mr. W.J. van Doorn-Hoekveld Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 3.16
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8058
Gegenereerd op 2017-09-24 03:36:53
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017