Dr. Walter Vermeulen

Dr. Walter Vermeulen

Universitair hoofddocent
Environmental Governance
030 253 2989
w.j.v.vermeulen@uu.nl

“Voor een echt circulaire economie moeten producenten veel betere prikkels krijgen om grondstoffen efficiënter te gebruiken.”

Onderzoeksfocus: transitie naar een circulaire economie, aanscherpen van de uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), governance en beoordeling van duurzame producten, theoretische onderbouwing duurzaamheid

Walter Vermeulen is universitair hoofddocent aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek is gericht op de governance van duurzame productie en consumptie systemen. Hij doceert over het bedrijfsleven, duurzaamheid en innovatie; en innovatieve benaderingen van governance voor duurzame ontwikkelingen. Daarnaast is hij actief geweest in de International Sustainable Development Research Society (ISDRS) als voormalig president.

Vermeulen werkt als milieuwetenschapper aan een wijdverspreide toepassing van circulaire strategieën. Dit gebeurt o.a. via start-ups, financiële en beleidsmatige stimulansen. Duurzaam design moet in zijn ogen een veel aantrekkelijkere optie zijn dan het nu is. Het belonen van pioniers met financiële prikkels zou het interessanter kunnen maken om meer gerecyclede materialen te gebruiken in nieuwe producten. Als dit op Europees niveau zou gebeuren, zou de vraag naar gerecyclede producten stijgen en wordt het steeds minder aantrekkelijk om te kiezen voor primaire grondstoffen. Overheden kunnen volgens Vermeulen minder circulaire opties ook ontmoedigen door het aanscherpen van de regels. Hiermee draagt zijn onderzoek en onderwijs bij aan het opschalen van innovatieve recyclingtechnologieën en -processen, die de circulaire transitie dichterbij brengen.

Een van de manieren om het ontwikkelen en promoten van duurzame producten te bevorderen is het gebruiken van de Oiconomy Pricing methode, waarin bedrijven de verborgen kosten in de gehele productieketen in beeld brengen.

Interessegebieden:

  • Sociaal-wetenschappelijke analyse van bestuurspraktijken voor duurzame ontwikkeling, gezamenlijke benaderingen van markt, civiele samenleving en regeringen
  • Theoretische onderbouwing van het meten van duurzaamheid (zie kernpunten hier) en transdisciplinair onderzoek (zie recent boek hierover)
  • Belangrijkste huidige focus op circulaire economie (bekijk een korte intro hier).
  • Daarnaast momenteel een nieuwe methode voor het meten van de verborgen kosten van onduurzaamheid van producten (zie uitleg hier)
  • Focus op duurzaamheid van wereldwijd verhandelde producten

De weg naar een Circulaire Economie