Drs. Willemijn van Os

Coördinator externe samenwerking
Bestuurs- en Beleidsondersteuning
w.h.vanos@uu.nl

Willemijn is als Programmamanager Internationalisering bij de faculteit Diergeneeskunde verantwoordelijk voor het aangaan en stimuleren van internationale samenwerkingen. Zij adviseert het bestuur in het maken van strategische en beleidsmatige keuzes. 

Door middel van een internationale ervaring willen we studenten een breder perspectief op de wereld en op het vakgebied Diergeneeskunde bieden. Het onderhouden van een sterk internationaal netwerk is van wezenlijk belang bij het doen van innovatief onderzoek. Door middel van internationale samenwerking kunnen we effectief gebruik maken van beschikbare middelen en aanspraak maken op internationale subsidies.

Om onze goede reputatie te behouden en te ontwikkelen staat profilering in binnen- en buitenland op de agenda.