Dr. Willemijn Ruberg

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
w.g.ruberg@uu.nl

Ik geef de cursus 'Key concepts in cultural history' voor Huizinga, de nationale onderzoeksschool Cultuurgeschiedenis.

Betrokken bij opleiding(en)