Dr. Willemijn Ruberg

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
w.g.ruberg@uu.nl
  • coördinator Master Cultuurgeschiedenis (2010-2016)
  • lid Bachelor-examencommissie Geschiedenis (2011-2013)
  • redacteur International Journal for History, Culture and Modernity (2012-2016)
  • coördinator Research Master History (2017-2020)
  • redactielid Journal for the History of Knowledge (2019-heden)
  • lid doctoraatbegeleidingscommissie Laura Nys, Universiteit Gent (2015-2019)
  • lid doctoraatbegeleidingscommissie Franco Capozzi, KU Leuven (2020-heden)
  • lid bestuur Huizinga Instituut (Netherlands Research School for Cultural History) (2020-heden)
  • voorzitter Opleidingscommissie RMA History/AMRS (2022-heden)