Dr. Wendy Wiertz

Universitair docent
Kunstgeschiedenis
w.c.wiertz@uu.nl

Dr Wendy Wiertz is assistant professor toegepaste kunsten, design en materiële culturen aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek spitst zich toe op de relaties tussen textielgeschiedenis, identiteit en materiële culturen.

Wendy behaalde haar doctoraat in de kunstwetenschappen aan de KU Leuven in 2018. Daarin onderzocht ze hoe de amateurkunsten een krachtig instrument waren om een eigen identiteit, een plek in een netwerk en tastbare herinneringen te creëren. Adellijke amateurkunstenaressen in België in de 19de en begin 20ste eeuw dienden als case study. Het resulterende boek Adellijk en artistiek. Amateurkunstenaressen met blauw bloed in België (1815-1914) werd bekroond met de Prijs 2021 van het Keingiaert de Gheluvelt Fonds en is uitgegeven bij Universitaire Pers Leuven in 2023.

Na haar doctoraat, richtte Wendy zich in haar nieuwe, multidisciplinaire en transnationale onderzoeksproject op humanitaire organisaties die tijdens de Eerste Wereldoorlog de vermaarde Belgische kantindustrie redden en werkgelegenheid voor Belgische kantwerksters in Duits-bezet België en aan Belgische vluchtelingen in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk creëerden. Het geproduceerde kantwerk raakte bekend als war lace, omdat de unieke iconografie ervan rechtstreeks naar het conflict verwees. 

Voor dit project ontving Wendy een Fulbright fellowship, een ere-Belgian American Educational Foundation fellowship, een eenjarig postdoctoraal mandaat van de KU Leuven en een Marie Sklodowska-Curie onderzoeksbeurs. Daarmee was ze achtereenvolgens verbonden aan Columbia University, de University of Oxford en de University of Huddersfield.

Naast haar academisch onderzoek was Wendy curator van de tentoonstellingen Vrouwen met stijl. Penseelprinsessen in Hingene (Hingene, Kasteel d'Ursel, 2013) en Romantische Landschappen. Marie de Flandre (Brussel, Koninklijk Paleis, 2015).

Wendy is een fellow van de Royal Historical Society (FRHistS) en van de Advance HE (vroeger Higher Education Academy, FHEA). Ze is lid van de professionele netwerken The Occupation Studies Research Network, Military Welfare History Network en Dynastie et Patrimoine culturel.