Dr. Sophie Oudman

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E3.33
3584 CS Utrecht

Dr. Sophie Oudman

Universitair docent
Educatie
v.s.oudman@uu.nl

Sophie Oudman is Universitair Docent (UD) aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht. In 2023 promoveerde ze, haar proefschrift is getiteld Improving Students’ and Teachers’ Judgments of Student Performance in Primary School Mathematics Problem Solving. Dit promotieonderzoek was onderdeel van een PromoDoc beurs, waarbij Sophie het promotieonderzoek combineerde met een baan als leerkracht in het basisonderwijs.