In de media

2017

Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen (19-04-2017)

2014

Commentaar in tv-programma De Kennis van Nu over de betrouwbaarheid van stemwijzers (03-04-2014)
Privacy, persoonlijkheid en veiligheid (31-03-2014)