Ulrike Bilgram MA

Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Projectondersteuning
u.bilgram@uu.nl

Als Community Coordinator voor het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen (IOS) richt ik me vooral op het leggen van verbindingen en het stimuleren en faciliteren van (nieuwe) IOS-brede samenwerkingsinitiatieven.

De IOS community staat open voor alle geïnteresseerden en de verbinding met het strategische thema kan vele vormen aannemen.

Heb je interesse om je aan te sluiten? Of ben je op zoek naar een mogelijke samenwerking? We komen graag met je in contact. Je kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar ios@uu.nl of rechtstreeks naar mij.

Over IOS

Zijn bestaande formele en informele instituties opgewassen tegen uitdagingen als groeiende socio-economische ongelijkheid, de macht van ‘big tech, de klimaatcrisis, terrorisme, discriminatie en het wantrouwen in overheid en wetenschap? En, als de huidige instituties falen, hoe kunnen ze worden aangepast en verbeterd zodat ze beter bijdragen aan open en veerkrachtige samenlevingen? Binnen IOS werken wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met maatschappelijke partners aan dit vraagstuk want alleen door een gezamenlijke inspanning en een constructieve dialoog ontwikkelen we kennis en oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd.