Dr. Timothy Stacey

Dr. Timothy Stacey

Onderzoeker
Urban Futures
t.j.stacey@uu.nl

"Hoe kunnen we hulpmiddelen uit cultuur en religie gebruiken om een duurzame toekomst te inspireren?"

 

Ik onderzoek de rol van wat ik "bezielde elementen" noem bij het inspireren van mensen om politieke en ecologische actie te ondernemen: elementen zoals mythe, ritueel, drama, magie, traditie en spel. Ik laat me eerder leiden door politieke en theoretische interesses dan door disciplinaire beperkingen, en ik put uit instrumenten uit de filosofie, godsdienstwetenschappen, theaterwetenschappen, sociologie en antropologie. Kijk voor mijn meest recente gedachten op mijn blog (Engels) of mijn "In de media" pagina (Nederlands).

 

Op persoonlijk vlak werd mijn onderzoeksreis gestart tijdens de rellen in Engeland in 2011. Ik was weggeblazen door de energie van deze acties, maar bedroefd door hun geweld en gebrek aan richting. Ik wilde weten hoe bewegingen diezelfde energie konden aanwenden voor blijvende en effectieve campagnes voor politieke en ecologische rechtvaardigheid. Sindsdien ben ik blijven werken met activisten en kunstenaars. 

 

Het kernargument dat door mijn hele werk loopt, is dat moderne, liberale samenlevingen tot hun eigen schade het contact met bezielde elementen hebben verloren. Door voorrang te geven aan rationele argumenten die door hoogopgeleide elites worden aangevoerd, hebben liberalen het contact verloren met wat mensen motiveert om actie te ondernemen; en hebben zij terrein verloren aan populisten die veel beter zijn in het opwekken van geestkracht. Al mijn werk is gewijd aan het identificeren van de oorzaken van dit probleem en aan het opnieuw mobiliseren van de geest om te bouwen aan een rechtvaardige toekomst op een leefbare planeet. In het begin van mijn carrière was ik vooral geïnteresseerd in hoe mensen te mobiliseren voor economische rechtvaardigheid. Op dit moment richt ik me op de aanpak van massale uitsterving en klimaatverandering.

 

Mijn laatste boek, Saving Liberalism from Itself: The Spirit of Political Participation (Bristol University Press) legt uit hoe het liberalisme het contact met bezielde elementen is kwijtgeraakt en hoe deze kunnen worden herontdekt. 

 

Mijn meest recente artikelen zijn gericht op het belang van spel bij het vinden van wegen naar duurzaamheid. Ik laat zien hoe activisten in staat zijn de culturele bagage die tussen hen en duurzaamheid staat los te laten door een speelse houding aan te nemen ten opzichte van wat echt en niet echt is, mogelijk en onmogelijk, legaal en illegaal, waardevol en waardeloos. 

 

Naast theoretisch werk besteed ik veel tijd aan samenwerking met activisten en kunstenaars, om te begrijpen hoe we over sectoren heen kunnen samenwerken om verandering te bewerkstelligen. Veel van dit werk is te zien op onze AltVisions-festivals.