Leeropdracht
Taalbeheersing van het Nederlands
Benoemingsdatum 01-07-2003
Oratiedatum 19-11-2004
Profiel

Ik ben hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan het Departement Taal, Literatuur en Communicatie van de Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Mijn onderzoek is ondergebracht bij het Utrechts instituut voor Linguistiek OTS in de projecten "Discourse Representation and Processing" en "Readability".Van 2005 tot 2011 leidde ik het NWO-VICI project over causaliteit en subjectiviteit in discourse en cognitie.


Mijn onderzoek richt zich op structuur en samenhang in teksten. Het woord 'tekst' moet daarbij breed worden opgevat: geschreven en gesproken tekst, vgl. de Engelse term discourse. Om de samenhang in teksten aan te duiden gebruiken we de term coherentie.

Enkele centrale vragen in al mijn onderzoek zijn:

- Hoe wordt coherentie vormgegeven?
- Wat is het systeem achter het gebruik van linguistische coherentiesignalen (connectieven als want, omdat, daardoor en dus, referentiële vormen als hij, die, de minister-president)?
- Hoe gebruiken lezers en schrijvers deze signalen in cognitieve processen van lezen en schrijven?
- Hoe leren kinderen teksten bouwen?

Vanuit een interdisciplinaire benadering combineer ik cognitieve linguïstiek en tekstlinguïstiek om theoretisch-tekstanalytisch onderzoek te doen. De wisselwerking met empirisch onderzoek is daarbij wezenlijk. Het empirisch onderzoek varieert van corpusanalyses tot psycholinguïstisch experimenteel onderzoek naar lees- en schrijfprocessen en tekstbegrip.

Daarnaast heb ik een grote interesse in begrijpelijkheid en tekstontwerp: welke factoren bepalen de begrijpelijkheid van een tekst? En belangrijker nog: hoe ontwikkelen we gefundeerde criteria voor tekstkwaliteit? De relatie met het onderzoek naar structuur en coherentie wil ik daarbij zo direct mogelijk maken: als lezers bepaalde structuren gemakkelijker begrijpen dan andere en er ook meer van begrijpen, dan is dat een belangrijk inzicht voor tekstoptimalisering.

Ook de toepassing van tekststructuurinzichten in het onderwijs (opstelbeoordeling, tekstbegripvragen, verbetering van studieboekteksten) hebben mijn blijvende belangstelling.

Samen met co-auteurs heb ik over deze onderwerpen gepubliceerd in diverse boeken en internationale tijdschriften, zoals Cognitive Linguistics, Discourse Processes, Journal of Child language, Journal of Pragmatics, Language and Cognitive processes, Language Testing, Metacognition and Learning, Reading and Writing, Text & Talk, Written Communication, en in Nederlandse tijdschriften als Didactief, Gramma/TTT, Nederlandse Taalkunde, Tijdschrift voor Taalbeheersing, Tekstblad en Levende Talen en Onze Taal.

Ook was ik (co-)redacteur van special issues van Cognitive Linguistics (2001) en Discourse Processes (2004). Samen met Joost Schilperoord en Wilbert Spooren redigeerde ik een boek over Tekstrepresentatie: Linguïstische en psycholinguïstische benaderingen (Benjamins, 2001). Ik ben ook redacteur van de bundel Causal Categories in Discourse and Cognition (Mouton de Gruyter, 2009), samen met Eve Sweetser (UC Berkeley).

Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:34
Curriculum vitae Download PDF

Download hier het Curriculum Vitae van Ted Sanders.

Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:34
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Sanders, T.J.M., Demberg, Vera, Hoek, J., Scholman, Merel C.J., Asr, Fatimeh T., Zufferey, Sandrine & Evers-Vermeul, J. (2018). Unifying dimensions in coherence relations - How various annotation frameworks are related. Corpus linguistics and Linguistic theory
Zufferey, Sandrine, Mak, W., Verbrugge, Sara & Sanders, T. (2018). Usage and processing of the French causal connectives ‘car’ and ‘parce que’. Journal of French Language Studies, 28, (pp. 85-112) (28 p.).
  2018 - Poster
Boergonje, Peter, Evers-Vermeul, J., Hoek, J., Redeker, Gisela, Sanders, T.J.M. & Stede, Manfred (26-01-2018). A Lexicon of Dutch Connectives.
  2018 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (19-02-2018) Invited speaker Universite Catholique de Louvain People's preference for causal interpretations; The role of connectives, expectations and language users' preference-for-causality during on-line discourse processing.
  2017 - Artikelen
Santana Covarrubias, A.C., Nieuwenhuijsen, D., Spooren, W.P.M.S. (Wilbert) & Sanders, T.J.M. (2017). "Causality and Subjectivity in Spanish Connectives - Exploring the use of automatic subjectivity analyses in various text types". Discours (20).
Sanders, T.J.M. (2017). Begrijpelijke Taal en effectieve communicatie - Hoe verder?. Tekstblad, 2017 (1), (pp. 18-21).
Holleman, B.C., Jansen, C.J.M. & Sanders, Ted (01-07-2017). Begrijpelijke Taal en Effectieve Communicatie II. Tijdschrift voor taalbeheersing, 39 (2), (pp. 121-126) (6 p.).
Hoek, J., Zufferey, S.I., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2017). Cognitive complexity and the linguistic marking of coherence relations - A parallel corpus study. Journal of Pragmatics, 121, (pp. 113-131).
Mak, W.M., Tribushinina, E., Lomako, Julia, Gagarina, N., Abrosova, Ekaterina & Sanders, T.J.M. (2017). Connective processing by bilingual children and monolinguals with specific language impairment - distinct profiles. Journal of Child Language, 44 (2), (pp. 329-345) (17 p.).
Tribushinina, E., Mak, W.M., Andreiushina, E., Dubinkina, E. & Sanders, T.J.M. (2017). Connective use in the narratives of bilingual children and monolingual children with SLI. Bilingualism: Language and Cognition, 20 (1), (pp. 98-113) (16 p.).
Li, F., Mak, W.M., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2017). On the online effects of subjectivity encoded in causal connectives. Review of Cognitive Linguistics, 15 (1), (pp. 34-57).
Hoek, J., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (13-01-2017). Segmenting Discourse - Incorporating interpretation into segmentation?. Corpus linguistics and Linguistic theory
Kamoen, Naomi, Holleman, Bregje, Mak, P., Sanders, T. & van den Bergh, H. (07-09-2017). Why are negative questions difficult to answer? On the processing of linguistic contrasts in surveys. Public Opinion Quarterly, 81 (3), (pp. 613–635).
  2017 - Poster
Kleijn, S., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (07-09-2017). Effects of syntactic dependency length on on-line text processing and comprehension.
  2017 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (09-02-2017) Invited speaker COMCOG 2017 Fribourg (08-02-2017 - 10-02-2017) Coherence, cognition and communication: How research on discourse representation and processing contributes to more comprehensible texts
Sanders, T.J.M. (30-03-2017) Invited speaker International workshop on Connecting discourse in speech and gesture Lund (30-03-2017 - 31-03-2017) The cognition of coherence relations and connectives: converging evidence from language use, acquisition and discourse processing
Sanders, T.J.M. (23-10-2017) Invited speaker International Workshop Discourse, Multimodality and Experimental Techniques Heidelberg (23-10-2017 - 27-10-2017) The cognition of coherence relations and connectives: Converging evidence from language use, acquisition and discourse processing
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Li, F., Sanders, T.J.M. & Evers-Vermeul, J. (2016). On the subjectivity of Mandarin reason connectives - Robust profiles or genre-sensitivity?. In N. Stukker, W. Spooren & G. Steen (Eds.), Genre in language, discourse and cognition (pp. 15-49). Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
Canestrelli, A.R., Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2016). The influence of genre on the processing of objective and subjective causal relations - Evidence from eye-tracking. In N. Stukker, W. Spooren & G. Steen (Eds.), Genre in Language, Discourse, and Cognition (pp. 51-74) (24 p.). De Gruyter Mouton.
  2016 - Artikelen
Scholman, M.C.J., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (08-02-2016). A step-wise approach to discourse annotation - Towards a reliable categorization of coherence relations. Dialogue and Discourse, 7 (2), (pp. 1-28).
Li, R., Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2016). Referential coherence in Mandarin discourse: the processing of zero vs pronoun. Acta Geographica Sinica, 1 (370), (pp. 83-92) (9 p.).
Sanders, J.M. & Sanders, T.J.M. (2016). Stilistische aspecten van want en omdat. Nederlandse taalkunde, 21 (3), (pp. 433-444).
Koornneef, A.W., Dotlacil, J. & Sanders, T.J.M. (2016). The influence of linguistic and cognitive factors on the time course of verb-based implicit causality. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69 (3), (pp. 455-481) (26 p.).
  2016 - Televisie- of radio-optredens
T.J.M. Sanders (12-11-2016) Radio interview over de voorlopige resultaten van het onderzoeksprogramma 'Begrijpelijke Taal'.
  2016 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (18-06-2016) Establishing coherence: how research on discourse representation and processing contributes to more comprehensible texts.
T.J.M. Sanders (11-11-2016) (Co-)organizer, host and chair of the Slotconferentie Begrijpelijke Taal en Effectieve Communicatie, Utrecht, The Netherlands.
  2016 - Poster
Hoek, J., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (20-04-2016). Discourse segmentation and ambiguity in discourse structure.
Kleijn, S., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (15-07-2016). Effects of dependency length on the processing and understanding of texts.
Scholman, Merel, Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (20-04-2016). How do expectations based on contextual signals guide the processing of additive and causal relations?.
  2016 - Workshop, seminar, course
Sanders, T.J.M. (23-09-2016) Participant Workshop on interaction, text and effect Helsinki (23-09-2016) Coherence, cognition and (mis)communication
  2016 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (19-06-2016) Invited speaker Beijing International Studies University Causality and subjectivity in discourse and cognition: evidence from (cross-)linguistic analyses, acquisition and processing
Sanders, T.J.M. (21-10-2016) Invited speaker Types and expressions of causality Helsinki (21-10-2016) Causality and subjectivity in discourse and cognition; evidence from cross-linguistic analyses, acquisition and processing.
Sanders, T.J.M. (20-10-2016) Invited speaker Annotating discourse relations Helsinki (20-10-2016) Coherence relations and connectives: on cognitive categories, cross-linguistic comparison and discourse annotation
Sanders, T.J.M. (17-10-2016) Invited speaker Fred Jelinek Seminar Series Prague (17-10-2016) Coherence relations and connectives: on cognitive categories, cross-linguistic comparison and discourse annotation
Sanders, T.J.M. (2016) Invited speaker TextLink Training School Valencia (18-01-2016 - 22-01-2016) Coherence relations and DRD identification: converging evidence
Sanders, T.J.M. (2016) Invited speaker TextLink Training School Valencia (18-01-2016 - 22-01-2016) Coherence relations and DRD identification: theory and analysis
Sanders, T.J.M. (2016) Invited speaker Forum on Cognitive Linguistics and Symposium on Eye-tracking Research Beijing (18-06-2016 - 19-06-2016) Establishing coherence: how research on discourse representation and processing contributes to more comprehensible texts
  2016 - Membership of board
Sanders, T.J.M. (2016) Chair Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) (External organisation) Co-founder and board member Platform Begrijpelijke Overheid
  2016 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (2016) Chair NWO (External organisation) Member of the NWO VICI-selection committee
  2015 - Artikelen
Zufferey, Sandrine, Mak, Pim & Sanders, Ted (2015). A cross-linguistic perspective on the acquisition of causal connectives and relations. International Review of Pragmatics, 7 (1), (pp. 22-39).
Zufferey, Sandrine, Mak, Pim, Degand, Liesbeth & Sanders, Ted (2015). Advanced learners’ comprehension of discourse connectives: The role of L1 transfer across on-line and off-line tasks. Second Language Research, (pp. 1-23).
Tribushinina, Elena, Dubinkina, E. & Sanders, Ted (2015). Can connective use differentiate between children with and without specific language impairment?. First Language, 35 (1), (pp. 3) (26 p.).
van Silfhout, Gerdineke, Evers-Vermeul, Jacqueline & Sanders, Ted (2015). Connectives as processing signals - How students benefit in processing narrative and expository texts. Discourse Processes, 52 (1), (pp. 47-76).
Bouwer, Renske, Beguin, A., Sanders, Ted & van den Bergh, Huub (2015). Effect of genre on the generalizability of writing scores. Language Testing, 32 (1), (pp. 83-100) (18 p.).
Feenstra, Hiske, Keune, Karen, Pander Maat, H.L.W., Eggen, Theo & Sanders, T.J.M. (2015). Geautomatiseerde beoordeling van schrijfvaardigheid: de (on)mogelijkheden voor teksten van beginnende schrijvers. Levende Talen Tijdschrift, 16 (4), (pp. 27-42) (16 p.).
  2015 - Artikelen in bundels / proceedings
Bosker, H.R., Tjiong, Jade, Quené, H., Sanders, T.J.M. & de Jong, N.H. (09-08-2015). Both native and non-native disfluencies trigger listeners’ attention. Proceedings of Disfluency in Spontaneous Speech 2015 (4 p.).
Hoek, J., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2015). The role of expectedness in the implicitation and explicitation of discourse relations. Proceedings of the Second Workshop on Discourse in Machine Translation (DiscoMT) (pp. 41-46). Association for Computational Linguistics, Lisbon, Portugal, 17 September 2015..
  2015 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (27-01-2015) Cognitive plausibility and a systematic set of relations – Useful for discourse annotation?
T.J.M. Sanders (11-03-2015) Lecture at the opening of the academic year: "Causality and Subjectivity in discourse and cognition; Evidence from (cross-)linguistic analyses, acquisition and processing".
T.J.M. Sanders (21-04-2015) Let's try to make annotation systems communicate: towards a systematic approach of coherence relations.
T.J.M. Sanders (27-07-2015) Presenting paper (Merel C.J. Scholman & T.J.M. Sanders - Annotating coherence relations in corpora of language use) in panel: Discourse connectives across languages and modes: Challenges for discourse annotation
T.J.M. Sanders (27-07-2015) Presenting paper (Ted Sanders - Causality and Subjectivity in discourse and cognition) in panel: Discourse Markers and Experimental Pragmatics
T.J.M. Sanders (22-07-2015) Ted Sanders & Wilbert Spooren. A plea for converging evidence: the case of causal categories in discourse. (Theme session: The cognitive commitment 25 years on).
T.J.M. Sanders (28-07-2015) Ted Sanders and José Sanders. The integration of perspective and coherence: How perspective helps identifying subjectivity in discourse coherence. Invited contribution to the panel "Pragma-discourse: from utterance to discourse interpretation and production"
T.J.M. Sanders (27-06-2015) Ted Sanders. Begrijpelijke taal. Leture at Festival deBeschaving. Botanische tuinen Utrecht, 27-06-2015.
T.J.M. Sanders (18-06-2015) Ted Sanders. Begrijpelijke taal. Workshop Begrijpelijk communieren met burgers, Utrecht, 18 juni 2015.
T.J.M. Sanders (23-11-2015) Ted Sanders. Begrijpelijke taal: fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie.Workshop Begrijpelijk communieren met burgers, Den Haag, 23 november 2015.
T.J.M. Sanders (18-10-2015) Ted Sanders. Coherentie, Cognitie en Communicatie; over theorie, empirie en toepassing. Taalbeheersingslezing, Universiteit van Amsterdam, 16 oktober 2015.
  2015 - Paper
Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (02-09-2015). Validating categories of causal relations - Converging evidence from corpus-based research and experiments.
  2015 - Poster
Hoek, J., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (17-09-2015). The role of expectedness in the implicitation and explicitation of discourse relations.
  2015 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (2015) Invited speaker 14th International Pragmatics Conference Antwerp (26-07-2015 - 31-07-2015) Causality and subjectivity in discourse and cognition
Sanders, T.J.M. (2015) Invited speaker Opening Academic Year Valparaiso (01-09-2015) Causality and subjectivity in discourse and cognition: evidence from (cross-)linguistic analyses, acquisition and processing
Sanders, T.J.M. (16-12-2015) Invited speaker colloquium Distinguished speakers in Language Science Saarbrücken (16-12-2015) Causality and subjectivity in discourse and cognition: Evidence from cross-linguistic analyses, acquisition and processing.
Sanders, T.J.M. (2015) Invited speaker TextLink conference Louvain-la-Neuve (26-01-2015 - 28-01-2015) Cognitive plausability and a systematic set of relations: useful for discourse annotation?
Sanders, T.J.M. (2015) Invited speaker Textlink WG2/WG3 meeting Fribourg (21-04-2015 - 22-04-2015) Let's try to make annotation systems communicate: towards a systematic approach of coherence relations
Sanders, T.J.M. (2015) Invited speaker 14th International Pragmatics Conference Antwerp (26-07-2015 - 31-07-2015) The integration of perspective and coherence: how perspective helps identifying subjectivity in discourse coherence
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Veen, Rosie, Evers-Vermeul, Jacqueline, Sanders, Ted & van den Bergh, Huub (2014). “Why? Because I’m talking to you!” - Parental input and cognitive complexity as determinants of children’s connective acquisition. In Helmut Gruber & Gisela Redeker (Eds.), The pragmatics of discourse coherence - Theories and applications (pp. 209-242). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Jochmann-Mannak, H., Lentz, L.R., Huibers, T.W.C. & Sanders, T.J.M. (2014). How Interface Design and Search Strategy Influence Children's Search Performance and Evaluation. In D Yannacopoulos, P Manolitzas, N Matsatsinis & E Grigoroudis (Eds.), Evaluating Websites and Web Services: Interdisciplinary Perspectives on User Satisfaction (pp. 241-287) (46 p.). IGI Global. Information Science Reference.
  2014 - Artikelen
van Silfhout, Gerdineke, Evers-Vermeul, Jacqueline, Mak, Willem M. & Sanders, Ted J.M. (2014). Connectives and layout as processing signals: How textual features affect students’ processing and text representation. Journal of Educational Psychology, 106 (4), (pp. 1036-1048).
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2014). Effectieve leerteksten in het vmbo. Hoe leuk moet je het maken?. Didactief, 44 (1), (pp. 30-31).
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2014). Establishing coherence in schoolbook texts: How connectives and layout affect students' text comprehension. Dutch Journal of Applied Linguistics, 3 (1), (pp. 1-29).
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2014). Hoe ziet een begrijpelijke schooltekst er eigenlijk uit? Oogbewegings- en begripsonderzoek in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achttien, 24 (4), (pp. 28-30).
van Silfhout, Gerdineke, Evers-Vermeul, Jacqueline & Sanders, Ted (2014). Leuke teksten zijn nog geen begrijpelijke teksten - Een oogbewegingsonderzoek naar de effectiviteit van verhalende leerteksten. Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, 5 (8), (pp. 12-21).
Bosker, H.R., Quené, H., Sanders, T.J.M. & de Jong, N.H. (2014). Native ‘um’s elicit prediction of low-frequency referents, but non-native ‘um’s do not. Journal of Memory and Language, 75, (pp. 104-116) (13 p.).
Bosker, Hans Rutger, Quené, H, Sanders, Ted & de Jong, Nivja H. (2014). The Perception of Fluency in Native and Nonnative Speech. Language Learning, 64 (3), (pp. 579-614).
Lentz, Leo, Pander Maat, Henk & Sanders, Ted (2014). Towards evidence-based writing decisions: The Knowledge Base Comprehensible Text. Technical Communication, 61 (1), (pp. 25-37) (13 p.).
Pander Maat, H.L.W., Kraf, R.L., van den Bosch, Antal, van Gompel, Maarten, Kleijn, S., Sanders, T.J.M. & van der Sloot, Ko (2014). T-Scan: a new tool for analyzing Dutch text. Computational Linguistics in The Netherlands journal, 4, (pp. 53-74) (22 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (18-07-2014) Children’s understanding of causality: Evidence from corpora and processing studies
T.J.M. Sanders (17-07-2014) Emerging coherence: causal connective acquisition by 2- to 4-year-olds
  2014 - Poster
Scholman, Merel C.J. & Sanders, T.J.M. (2014). Annotating coherence relations in corpora of language use.
Bosker, Hans, Tjiong, Jade, Quené, H, Sanders, Ted & de Jong, Nivja (2014). Both native and non-native disfluencies trigger listeners' attention.
Scholman, Merel & Sanders, Ted (23-10-2014). Categories of coherence relations in discourse annotation.
  2014 - Workshop, seminar, course
Sanders, T.J.M. (2014 2016) Participant Lid comité van experts Begrijpelijk communiceren met burgers (01-01-2014 - 01-01-2016) Lid comité van experts Begrijpelijk communiceren met burgers (Taalunie & Ministerie BZK)
Sanders, T.J.M. (19-09-2014) Organiser Programmadag Begrijpelijke Taal en Effective Communicatie (19-09-2014) Co-organiser, host and chair of the Programmadag Begrijpelijke Taal, organized by NWO and ABN AMRO, Amsterdam
  2014 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (2014) Invited speaker 13th International Congress for the Study of Child Language Amsterdam (14-07-2014 - 18-07-2014) Children's understanding of causality: evidence from corpora and processing studies
Sanders, T.J.M. (2014) Invited speaker 13th International Congress for the Study of Child Language Amsterdam (14-07-2014 - 18-07-2014) Emerging coherence: causal connective acquisition by 2- to 4-year-olds
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2013). Omdat leerlingen moeite hebben met die teksten. Daarom! Tekstbegrip verbeteren in het onderwijs. In D. Schram (Eds.), De aarzelende lezer over de streep. Recente wetenschappelijke inzichten (pp. 85-104). Delft: Eburon Academic Publishers.
Stukker, N & Sanders, T.J.M. (2013). Subjectivity and Prototype Structure in Causal Connective Use across Discourse Contexts. In M. Taboada & R. Trnavac (Eds.), Nonveridicality and Evaluation: Theoretical, Computational and Corpus Approaches (pp. 153-187) (35 p.). Leiden: Brill.
  2013 - Artikelen
Canestrelli, A.R., Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2013). Causal connectives in discourse processing: How differences in subjectivity are reflected in eye-movements. Language and Cognitive Processes, 28 (9), (pp. 1394-1413) (20 p.).
Koornneef, A.W. & Sanders, T.J.M. (2013). Establishing coherence relations in discourse: the influence of implicit causality and connectives on pronoun resolution. Language and Cognitive Processes, 28, (pp. 1169-1206) (38 p.).
Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2013). Exceptions to rules: a qualitative analysis of backward causal connectives in Dutch naturalistic discourse. Text and Talk, 33 (3), (pp. 377-398) (22 p.).
Pander Maat, H.L.W., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (06-06-2013). Natuurlijk is elk antwoord bijna goed. De Volkskrant [online]
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2013). Omdat een verbindingswoord aanzet tot terugkijken: effecten van verbindingswoorden tijdens en na het lezen. Levende Talen Tijdschrift, 14 (3), (pp. 3-13) (11 p.).
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2013). Omdat het schrijven van studieteksten en toetsvragen niet eenvoudig is. Effectieve opbouw en presentatie van studiematerialen. De Cascade, Tijdschrift voor onderwijs, onderzoek & ontwikkeling, 10 (1), (pp. 17-20) (4 p.).
Tillema, M., van den Bergh, H.H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Sanders, T.J.M. (2013). Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays: a rating procedure with bilingual raters and L1 and L2 benchmark essays. Language Testing, 30 (1), (pp. 71-97) (27 p.).
Li, F., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2013). Subjectivity and result marking in Mandarin - A corpus-based investigation. Chinese Language and Discourse, 4 (1), (pp. 74 –119).
van Veen, R., Evers-Vermeul, J., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H. (2013). The influence of input on connective acquisition: a growth curve analysis of English 'because' and German 'weil'. Journal of Child Language, 40 (5), (pp. 1003-1031) (29 p.).
Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2013). The role of causality in discourse processing: effects on expectation and coherence relations. Language and Cognitive Processes, 28 (9), (pp. 1414-1437) (24 p.).
Bosker, H.R., Pinget, A.C.H., Quené, H., Sanders, T.J.M. & de Jong, N.H. (2013). What makes speech sound fluent? The contributions of pauses, speed and repairs. Language Testing, 30 (2), (pp. 159-175) (17 p.).
  2013 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (27-09-2013) Assessing students’ situation model comprehension: A comparison of tasks
T.J.M. Sanders (21-06-2013) Building a discourse annotated corpus for Dutch
T.J.M. Sanders (21-06-2013) Categories of coherence relations in discourse annotation
T.J.M. Sanders (26-09-2013) Causal uses of additive connectives in the narratives of Russian-speaking children with SLI: A longitudinal study
T.J.M. Sanders (19-04-2013) De interpretatie van benadrukte en niet-benadrukte persoonlijk voornaamwoorden
T.J.M. Sanders (29-11-2013) Effectieve studieteksten in het voortgezet onderwijs
T.J.M. Sanders (16-07-2013) Individual differences in reading styles and the use of implicit causality as a pronoun resolution cue...and more (keynote speaker).
T.J.M. Sanders (08-11-2013) Measuring writing skills: Effect of genre on the generalizability of writing scores.
T.J.M. Sanders (21-03-2013) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (26-06-2013) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (17-05-2013) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (11-04-2013) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (29-08-2013) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (17-07-2013) The importance of coherence markers: how connectives affect students' text processing and mental representation.
T.J.M. Sanders (27-09-2013) The importance of cohesive texts: How connectives and lay-out affect students text processing and mental representation
T.J.M. Sanders (02-09-2013) The processing of disfluencies in native and non-native speech.
  2013 - Poster
Koornneef, A.W. & Sanders, T.J.M. (01-03-2013). Individual differences in reading styles and the use of implicit causality as a pronoun resolution cue. Poster Presentation Cuny.
Tribushinina, E., Dubinkina, E. & Sanders, T.J.M. (26-06-2013). Why are causal uses of Russian additive connectives problematic for children with SLI?. EUCLDIS workshop “The Development of language and cognition in children with linguistic and cognitive challenges”.
  2013 - Workshop, seminar, course
Sanders, T.J.M. (29-11-2013) Organiser Afscheidscollege Jan Renkema Tilburg (29-11-2013) Co-organisator (symposium rond) afscheidscollege Jan Renkema<br/><br/>Co-organisator van en spreker op (symposium rond) afscheidscollege Jan Renkema
Sanders, T.J.M. (26-04-2013) Organiser Begrijpelijke Taal Startbijeenkomst Utrecht (26-04-2013) Co-organisator en spreker Begrijpelijke Taal Startbijeenkomst
  2013 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (29-05-2013) Invited speaker Text in Perspective Göttingen (25-05-2013 - 29-05-2013) Causality and Subjectivity in discourse and cognition. Evidence from cross-linguistic analyses, acquisition and processing.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. (2012). Begrijpelijke taal – wat is dat? Over leesbaarheid. In M. Boogaard & M. Jansen (Eds.), Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon. (pp. 109-112) (4 p.). Amsterdam: Meulenhoff.
Sanders, T.J.M. & Canestrelli, A.R. (2012). The processing of pragmatic information in discourse. In H. Schmid (Eds.), Cognitive Pragmatics [Handbook of Pragmatics, Vol. 4] (pp. 201-232) (32 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
  2012 - Artikelen
Sanders, T.J.M. (2012). Begrijpelijke taal: fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. Een innovatief onderzoeksprogramma van wetenschappers, bedrijven en overheid. Tekstblad
Sanders, T.J.M. & Stukker, N (2012). Causal connectives in discourse: A cross-linguistic perspective. Journal of Pragmatics, 44 (2), (pp. 131-137) (7 p.).
Mulder, G. & Sanders, T.J.M. (2012). Causal relations and levels of discourse representation. Discourse Processes, 49 (6), (pp. 501-522) (22 p.).
van Silfhout, G., Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2012). Dus daarom was zo'n pruik geen pretje - Tekstbegrip in het voortgezet onderwijs. Didactief, 42 (8), (pp. 30-31).
Janssen, D.M.L., van der Woude, N. & Sanders, T.J.M. (2012). Hear, Hear! Leer scholieren debatteren. Levende Talen Magazine, 99 (5), (pp. 10-13) (4 p.).
Tillema, M., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. & Sanders, T.J.M. (2012). Quantifying the quality difference between L1 and L2 essays: A rating procesure with bilingual rates and L1 and L2 benchmark essays. Language Testing, 10 (1), (pp. 1-27) (27 p.).
Sanders, J., Sanders, T.J.M. & Sweetser, E (2012). Responsible subjects and discourse causality. How mental spaces and perspective help identifying subjectivity in Dutch backward causal connectives. Journal of Pragmatics, 44 (2), (pp. 191-213) (23 p.).
Stukker, N & Sanders, T.J.M. (2012). Subjectivity and prototype structure in causal connectives. A cross-linguistic perspective. Journal of Pragmatics, 44 (2), (pp. 169-190) (22 p.).
Jochmann-Mannak, H.E., Lentz, L.R., Sanders, T.J.M. & Huibers, T.W.C. (2012). Three types of children's informational Web sites: an inventory of design conventions. Technical Communication, 59 (4), (pp. 304-325) (22 p.).
  2012 - Artikelen in bundels / proceedings
Zufferey, S.I., Degand, L., Popescu-Belis, A. & Sanders, T.J.M. (2012). Empirical validations of multilingual annotation schemes for discourse relations. Eighth Joint ISO-ACL/SIGSEM Workshop on Interoperable Semantic Annotation Pisa.
Tillema, M., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G. & Sanders, T.J.M. (2012). Meta-Cognitive Processing During Writing: Variation According to Reported Writing Profile. In M Torrance, F Castéllo, D Alamargot, O Kruse, A Mangen, L Tolchinsky & L vam Waes (Eds.), Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research (pp. 179-192) (14 p.). Emerald.
Sanders, T.J.M., Vis, K. & Broeder, D. (2012). Project notes on the Dutch project DiscAn. Eighth Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation Pisa.
  2012 - Televisie- of radio-optredens
T.J.M. Sanders (30-03-2012) 'Lange zinnen zijn niet per se lastig'
  2012 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (07-06-2012) Causality and subjectivity in discourse: Converging evidence from corpus-based, acquisition and processing studies
T.J.M. Sanders (01-01-2012) Cognitie, Coherentie en Communicatie: het belang van convergerende evidentie.
T.J.M. Sanders (30-01-2012) Discourse Coherence in Bilingualism and SLI
T.J.M. Sanders (18-06-2012) Native and non-native fluency: a fundamental or gradient difference?
T.J.M. Sanders (12-07-2012) On the subjectivity of causal connectives in Mandarin discourse: An explorative corpus study of yushi, yinci, and kejian
T.J.M. Sanders (13-11-2012) Perceiving the fluency of native and non-native speakers
T.J.M. Sanders (10-07-2012) Perspective: its construction, representation, and function in narrative discourse.
T.J.M. Sanders (15-12-2012) Profiteren lezers in het voortgezet onderwijs van coherentiesignalen?
T.J.M. Sanders (10-07-2012) Responsibility in narrative discourse: How mental spaces and perspective help identifying subjectivity in causal coherence.
T.J.M. Sanders (12-07-2012) The acquisition of causality: Converging evidence from corpus-based and experimental methods
T.J.M. Sanders (12-07-2012) The cognition of coherence relations. Text structure in discourse processing: past, present and future directions.
T.J.M. Sanders (28-03-2012) The effect of …silent pauses… on native and non-native fluency perception
T.J.M. Sanders (01-06-2012) The effect of silent pauses on native and non-native fluency perception
T.J.M. Sanders (09-11-2012) Towards distinct profiles of SLI and non-dominant language development in simultaneous bilingualism: The case of connectives
  2012 - Paper
Tribushinina, E., Dubinkina, E., Gagarina, N. & Sanders, T.J.M. (09-11-2012). Discourse coherence in bilingualism and specific language impairment. Poster presented at the ZAS-Klausur-Meeting.
  2012 - Poster
Tribushinina, E., Dubinkina, E., Gagarina, N. & Sanders, T.J.M. (30-11-2012). Discourse coherence in bilingualism and SLI. Poster presented at the ZAS-Evaluation Meeting.
  2012 - Invited talk
Sanders, T.J.M. (18-10-2012) Invited speaker Multilingual databases and corpora of connectives Workshop (Muldico) Jena (18-10-2012 - 20-10-2012) Categories of connectives and coherence relations; insights from cognitive and corpus studies.
Sanders, T.J.M. (03-10-2012) Invited speaker Eight Workshop on Interoperable Semantic Annotation Pisa (03-10-2012 - 05-10-2012) CLARIN-project “DiscAn”: Towards a Discourse Annotation system for Dutch language corpora.
  2012 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (2012) Member Nederlandse Oganisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (External organisation) Lid VICI-selectiecommissie 2012
Sanders, T.J.M. (2012 2017) Member TextLink (External organisation) National coordinator, Member of the management committee, Chair of Working Group on emperical methods
  2011 - Artikelen
Kamoen, N., Holleman, B.C., Nouwen, R.W.F., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H.H. (2011). Absolutely relative or relatively absolute? The linguistic behavior of gradable adjectives and degree modifiers. Journal of Pragmatics, 43 (15), (pp. 3639-3892) (254 p.).
Kamoen, N., Holleman, B.C., Mak, W.M., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H.H. (2011). Agree or Disagree? Cognitive processes involved in answering contrastive survey questions. Discourse Processes, 48 (5), (pp. 355-385) (31 p.).
Sanders, T.J.M. & Jansen, C. (2011). Begrijpelijke taal – fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33 (3), (pp. 201-207) (7 p.).
Kleijn, S., Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2011). Daardoor, dus! Effecten van specificiteit en subjectiviteit op de verwerking van connectieven. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85 (1), (pp. 103-112) (10 p.).
Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2011). Discovering domains - On the acquisition of causal connectives. Journal of Pragmatics, 43 (6), (pp. 1645-1662) (18 p.).
Janssen, D.M.L., van der Woude, N. & Sanders, T.J.M. (2011). Flywheel Forensics - Debat en public speaking in de klas. Levende Talen Magazine, 98 (8), (pp. 4-9) (6 p.).
Sanders, T.J.M. (2011). Krachten gebundeld voor begrijpelijke taal. Nieuw gezamenlijk onderzoek universiteiten, bedrijven en overheid. Onze taal, 80 (5), (pp. 130-131) (2 p.).
Tillema, M., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Sanders, T.J.M. (2011). Relating self reports of writing behaviour and online task execution using a temporal model. Metacognition and Learning, 6 (3), (pp. 229-253) (25 p.).
Sanders, T.J.M. (2011). Wetenschap dicht communicatiekloof. NWO Hypothese, 18 (3), (pp. 18-20) (3 p.).
  2011 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (06-07-2011) Categories of Coherence relations and Connectives; Converging evidence from language use and language acquisition
T.J.M. Sanders (09-11-2011) Causality in Discourse and Cognition
T.J.M. Sanders (23-12-2011) Cognitieve processen bij het beantwoorden van contrastieve vragenlijstvragen.
T.J.M. Sanders (21-07-2011) Cognitive processes in answering survey questions
T.J.M. Sanders (31-08-2011) Connectives and coherence relations: on the minimal annotation of basic categories in discourse
T.J.M. Sanders (01-09-2011) Explaining process differences between L1 and L2 writing: the influence of learner variables.
T.J.M. Sanders (22-12-2011) Profiteren zwakke lezers tijdens het leesproces van coherentiesignalen?
T.J.M. Sanders (16-06-2011) Subjectivity in causal connectives: stylistic variation or cognitive categories?
T.J.M. Sanders (07-10-2011) When is speech fluent? The relationship between acoustic speech properties and subjective fluency ratings.
  2011 - Websites / portals
Holleman, B.C. & Sanders, T.J.M. (2011). http://communicatieofmediastuderen.nl/.
  2011 - Editorial activity
Sanders, T.J.M. (2011 2013) Peer reviewer Discourse Processes (Journal) Associate editor
  2011 - Membership of board
Sanders, T.J.M. (2011 2016) Chair Discourse Processes (External organisation) Member of the editorial board
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (2010). Incremental discourse processing: How coherence relations influence the resolution of pronouns. In M Everaert, T Lentz, H De Mulder, O Nilsen & A Zondervan (Eds.), The Linguistics Enterprise: From knowledge of language to knowledge in linguistics John Benjamins.
  2010 - Artikelen
Persoon, I., Sanders, T.J.M., Quené, H. & Verhagen, A. (2010). Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands? Tekstlinguïstische en prosodische aspecten. Nederlandse taalkunde (15), (pp. 259-282) (24 p.).
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
Jochmann-Mannak, H.E., Huibers, T.W.C., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (23-07-2010). Children searching information on the Internet: Performance on children's interfaces compared to Google. Towards Accessible Search Systems - Workshop proceedings of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (pp. 27-35) (9 p.). Geneva: ACM, Towards Accessible Search Systems - Workshop of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval.
Stukker, N.M. & Sanders, T.J.M. (15-03-2010). Diverging frequency effects in causal connectives across discourse contexts. A usage-based interpretation. 34th International LAUD symposium Cognitive Sociolinguistics: Language variation in its structural, conceptual and cultural dimensions. 2010, 34th International LAUD symposium Cognitive Sociolinguistics.
Spooren, W., Sanders, T.J.M., Huiskes, M. & Degand, L. (2010). Subjectivity and Causality: A Corpus Study of Spoken Language. In J. Newman & S. Rice (Eds.), Empirical and Experimental Methods in Cognitive/Functional Research (pp. 256-270) (15 p.). Stanford, CA, USA: CSLI Publications.
  2010 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (01-06-2010) Because vs Want: Hoe beinvloeden Connectieven de verwerking van causale relaties?
T.J.M. Sanders (20-09-2010) Causal Categories in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (09-12-2010) Causal Categories in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (18-12-2010) Causal connectives: How usage patterns affect online processing
T.J.M. Sanders (17-12-2010) Causality and Subjectivity in discourse and cognition; on converging evidence and cognitive linguistics.
T.J.M. Sanders (12-03-2010) Causality in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (16-08-2010) Children’s comprehension of causal relations: Evidence from eye-tracking.
T.J.M. Sanders (18-03-2010) Comparing because to want; How connectives affect the processing of causal relations.
T.J.M. Sanders (11-03-2010) Co-organizer Zheijang-Utrecht seminar on Discourse and Cognition
T.J.M. Sanders (31-10-2010) Referential coherence in Mandarin discourse: the processing of zero vs. pronoun
T.J.M. Sanders (08-09-2010) The effect of vocabulary knowledge on formulating activities during the execution of L1 writing tasks.
T.J.M. Sanders (01-06-2010) Utrecht-Gent joint workshop on Causal Connectives
  2010 - Paper
Persoon, I. & Sanders, T.J.M. (15-03-2010). Do speakers think differently than writers? Comparing connective patterns used in conversations and texts. LAUD Symposium.
  2010 - Poster
Canestrelli, A.R., Mak, W.M. & Sanders, T.J.M. (16-08-2010). Causal connectives as processing instructions: Usage patterns are reflected in online processing. The Society for Text & Discourse.
  2010 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (2010 2013) Chair Society for Text and Discourse (External organisation) President - Society for Text and Discourse
Sanders, T.J.M. (2010 2014) Chair Society for Text and Discourse (External organisation) President of the Governing Board
  2009 - Boekredactie
Sanders, T.J.M. & Sweetser, E (2009). Causal categories in discourse and cognition. Berlin: Mouton de Gruyter.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Land, J., van den Bergh, H. & Sanders, T.J.M. (2009). Zwakke teksten voor 'zwakke' lezers. In S Verhallen (Eds.), Vakwerk 5: Achtergronden van de NT2 lespraktijk (pp. 54-62) (9 p.). Amsterdam: VU.
  2009 - Artikelen
Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2009). "Zeg het in jip-en-janneketaal". Begrijpelijk schrijven in de geest van Annie M.G. Schmidt. Onze taal, 78 (9), (pp. 244-246) (3 p.).
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H.H. (2009). Effectieve tekststructuur voor het vmbo. Een corpus-analytisch en experimenteel onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering van vmbo-leerlingen voor studieteksten. Pedagogische Studien, 85 (2), (pp. 76-94) (19 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2009). How grammatical and discourse factors may predict the forward prominence of referents: two corpus studies. Linguistics, 47 (6), (pp. 1273-1319) (47 p.).
van Weijen, D., van den Bergh, H., Rijlaarsdam, G.C.W. & Sanders, T.J.M. (2009). L1 use during L2 writing: An empirical study of a complex phenomenon. Journal of Second Language Writing, 18 (4), (pp. 235-250) (16 p.).
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H. (2009). Met je leerboek van de regen in de drup. Tekstblad, 15 (4), (pp. 26-28) (3 p.).
van Veen, R., Evers-Vermeul, J., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H. (2009). Parental input and connective acquisition: a growth curve analysis. First Language, 29 (3), (pp. 267-289) (23 p.).
Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2009). The Emergence of Dutch connectives; how cumulative cognitive complexity explains the order of acquisition. Journal of Child Language, 36 (4), (pp. 829-854) (26 p.).
  2009 - Artikelen in bundels / proceedings
Stukker, N.M., Sanders, T.J.M. & Verhagen, A. (2009). Categories of subjectivity in Dutch causal connectives: a usage-based analysis. In T. Sanders & E. Sweetser (Eds.), Causal categories in discourse and cognition (pp. 119-171) (53 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sanders, T.J.M. & Spooren, W. (2009). Causal categories in discourse. Converging evidence from language use. In E. Sweetser & T. Sanders (Eds.), Causal categories in discourse and cognition (pp. 205-246) (42 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sanders, T.J.M., Sanders, J. & Sweetser, E (2009). Causality, cognition and communication: A mental space analysis of subjectivity in causal connectives. In T. Sanders & E. Sweetser (Eds.), Causal categories in discourse and cognition (pp. 19-60) (42 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sanders, T.J.M. & Sweetser, E (2009). Introduction: Causality in language and cognition - what causal connectives and causal verbs reveal about the way we think. In T. Sanders & E. Sweetser (Eds.), Causal categories in discourse and cognition (pp. 1-18) (18 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sanders, T.J.M. & Spooren, W. (2009). The cognition of discourse coherence. In J. Renkema (Eds.), Discourse, of course (pp. 197-212) (16 p.). Amsterdam: Benjamins.
  2009 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (26-07-2009) Co-coördinator: Readability, text comprehension and usability: cognitive and computational aspects.
T.J.M. Sanders (13-01-2009) Coördinator
T.J.M. Sanders (28-08-2009) Coördinator Taalbeheersing: over taalgebruik en tekstkwaliteit.
T.J.M. Sanders (23-11-2009) How because differs from want and omdat. On the processing of causal relations.
T.J.M. Sanders (29-08-2009) Off-line and on-line measurement of metacognition. How self-reports explain the occurrence of metacognition during the execution of writing tasks.
T.J.M. Sanders (29-01-2009) The effect of writing in L1 versus L2 on process-product relations
T.J.M. Sanders (04-06-2009) The on-line processing of causal coherence relations and connectives
T.J.M. Sanders (11-09-2009) The role of prosody in distinguishing types of causal relations in English
T.J.M. Sanders (21-09-2009) The use of because in spoken English: Can connective patterns in spoken discourse differ in use compared to written discourse?
T.J.M. Sanders (25-06-2009) The Use of Causal Connective Patterns in Spoken Dutch.
T.J.M. Sanders (24-04-2009) Why do Dutch speakers use coordinating omdat in their presentation but not in their writings?
  2009 - Poster
Jochmann-Mannak, H.E., Huibers, T.W.C. & Sanders, T.J.M. (02-02-2009). Children's Information Retrieval: how to support children in effective information-seeking?. The 9th Dutch-Belgian Information Retrieval Workshop.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Land, J., van den Bergh, H. & Sanders, T.J.M. (2008). Leesplezier en leesfrequentie op het vmbo. Een kwantitatief inventarisatie-onderzoek naar leesgedrag en waardering voor studieteksten. In D. Schram (Eds.), Lezen in het vmbo. Onderzoek - interventie - praktijk (pp. 151-182.) (1 p.). Delft: Eburon.
  2008 - Artikelen
Troost, C., Jansen, F. & Sanders, T.J.M. (2008). Bepaalt cognitieve economie de plaats van temporele en causale bijzinnen? Een corpusonderzoek naar principes achter tekstproductie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (1), (pp. 75-88) (14 p.).
Stukker, Ninne, Sanders, T.J.M. & Verhagen, A. (2008). Causality in verbs and in discourse connectives: Converging evidence of cross-level parallels in Dutch linguistic categorization. Journal of Pragmatics, 40 (7), (pp. 1296-1322) (27 p.).
Kamalski, J, Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2008). Coherence marking, prior knowledge and comprehension of informative and persuasive texts: Sorting things out. Discourse Processes, 45 (4), (pp. 323-345) (23 p.).
Staphorsius, M & Sanders, T.J.M. (2008). Leesbaarheid en tekststructuur in basisschoolteksten. Een exploratief onderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (2), (pp. 174-197) (24 p.).
Spooren, W. & Sanders, T.J.M. (2008). The acquisition order of coherence relations: On cognitive complexity in discourse. Journal of Pragmatics, 40 (12), (pp. 2003-2026).
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R., Sanders, T.J.M. & Zwaan, R. (2008). The forewarning Effect of Coherence Markers in Persuative Discourse: Evidence from Persuasion and Processing. Discourse Processes, 45, (pp. 545-579) (35 p.).
  2008 - Artikelen in bundels / proceedings
Stukker, N.M. & Sanders, T.J.M. (2008). Another('s) perspective on subjectivity in causal connectives: Analyzing typical and non-typical use in corpora. In C. Fabricius-Hansen (Eds.), Linearisation and segmentation in Discourse. Oslo: University of Oslo.
Jochmann-Mannak, H.E., Huibers, T.W.C. & Sanders, T.J.M. (22-09-2008). Children’s information retrieval: beyond examining search strategies and interfaces. The 2nd BCS-IRSG Symposium: Future Directions in Information Access (pp. 64-72) (9 p.). London: British Computer Society, The 2nd BCS-IRSG Symposium: Future Directions in Information Access.
Land, J.F.H. & Sanders, T.J.M. (2008). Lezen. Leuk én leerzaam. Over tekstbegrip op het vmbo. In D. Schram (Eds.), Lezen in het vmbo. Onderzoek - interventie - praktijk. (pp. 123-149) (27 p.). Delft: Eburon.
  2008 - Rapporten
de Leeuw, S., Mak, P., Jochmann-Mannak, H. & Sanders, T.J.M. (2008). Kinderen zoeken informatie met de jeugdaquabrowser: Hoe gaan ze te werk, waar leidt het toe en kan het beter?. (1 p.). Utrecht: UiL OTS, VOB - Vereniging voor Openbare Bibliotheken Bekroond met de Martinus J. Langeveldprijs 2009.
  2008 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (22-05-2008) Causal categories in discourse coherence - Converging evidence from language use
T.J.M. Sanders (21-01-2008) Causality in connectives and coherence relations
T.J.M. Sanders (06-11-2008) Coördinator workshop "Begrijpelijke Taal"
T.J.M. Sanders (24-11-2008) Forumbijdrage
T.J.M. Sanders (01-01-2008) Forumbijdrage
T.J.M. Sanders (11-06-2008) Intentional Adaptation as a Key Feature of Skilled L1 Writing.
  2008 - Websites / portals
Jansen, C.J.M. & Sanders, T.J.M. (24-11-2008). Communiceren in begrijpelijke taal: jip-en-janneketaal helpt niet.
  2008 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (2008 2017) Member Journal of Writing Research (External organisation) Member of the board
  2007 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2007). Discourse, Cognition and Communication. Information Design Journal, 15 (3), (pp. 197-198) (2 p.).
Sanders, T.J.M., Land, J. & Mulder, G. (2007). Linguistic markers of coherence improve text comprehension in functional contexts. Information Design Journal, 15 (3), (pp. 219-235) (17 p.).
  2007 - Artikelen in bundels / proceedings
Sanders, T.J.M. & Spooren, W. (2007). Discourse and text structure. In D. Geeraerts & H. Cuykens (Eds.), Handbook of Cognitive Linguistics Oxford: Oxford University Press.
  2007 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (25-04-2007) Causal relations in discourse and discourse processing
T.J.M. Sanders (01-11-2007) Causality in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (05-04-2007) Causality in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (21-01-2007) Causality in Connectives, Coherence relations and Cognition
T.J.M. Sanders (14-04-2007) Causality, Subjectivity and the Cognition of Discourse Connectives
T.J.M. Sanders (01-01-2007) Co-coördinator
T.J.M. Sanders (01-09-2007) Coordinator congres
T.J.M. Sanders (09-07-2007) On the role of conversational context in the acquisition of causal connectives
T.J.M. Sanders (01-01-2007) Projectleider
T.J.M. Sanders (16-12-2007) Taal, regels, kennis en empirisch onderzoek
T.J.M. Sanders (27-01-2007) Visiting scholar
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & Pander Maat, H.L.W. (2006). Cohesion and Coherence. In K. Brown (Eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 2 (pp. 591-595) (5 p.). Amsterdam: Elsevier.
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2006). Connectives in Text. In K. Brown (Eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 3 (pp. 33-41) (9 p.). Amsterdam: Elsevier.
  2006 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Jansen, F. (2006). Universiteit moet aan nieuwe spelling. U blad : Utrechts universiteitsblad, (pp. 3) (1 p.). Artikel op verzoek van redactie, U-blad, 19 januari 2006.
  2006 - Artikelen in bundels / proceedings
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2006). Effects of Coherence Marking on the Comprehension and Appraisal of Discourse. In R. Sun & N. Miyake (Eds.), Proceedings of the 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society (pp. 1575-1580) (6 p.). Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum, 28th Annual Conference of the Cognitive Science Society.
Sanders, T.J.M. & Sanders, J. (2006). Text and text analysis. In K. Brown & et al. (Eds.), Encyclopedia of Language and Linguistics (pp. 597-607) (11 p.). London: Elsevier.
Sanders, T.J.M. & Schilperoord, J. (2006). Text structure as a window on the cognition of writing; How text analysis provides insights in writing products and writing processes. In C. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of Writing Research (pp. 386-402) (17 p.). New York: Guildford Press.
  2006 - Rapporten
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H. (2006). Wat maakt een studietekst geschikt voor vmbo-leerlingen. (1 p.). Amsterdam: Stichting Lezen.
  2006 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (01-09-2006) Co-coördinator congres
T.J.M. Sanders (01-01-2006) How to measure text comprehension?
T.J.M. Sanders (01-12-2006) Taal, regels, kennis en empirisch onderzoek
T.J.M. Sanders (03-02-2006) Tekstbegrip op school. Over coherentie, studieboekteksten en lezen op het vmbo.
T.J.M. Sanders (20-03-2006) Tekststructuur en taalvaardigheid. Waarom tekstlinguïstische inzichten in het Nederlands van belang zijn voor tekstbegrip en schrijfvaardigheid
T.J.M. Sanders (15-07-2006) The role of coherence marking in persuasion: the forewarning effect?
T.J.M. Sanders (28-07-2006) Waarom structuur in teksten veel belangrijker is dan spelling. Lezing voor “The learning library"
  2005 - Artikelen
Kamalski, J.M.H., Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & van den Bergh, H. (2005). Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden. Levende Talen Tijdschrift, 6 (4), (pp. 3-9) (7 p.).
Sanders, T.J.M. (2005). Tekst doordenken. Taalbeheersing als de studie van taalgebruik en tekstkwaliteit. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27 (1), (pp. 58-74) (17 p.).
  2005 - Artikelen in bundels / proceedings
Sanders, T.J.M. (2005). Coherence, causality and cognitive complexity in discourse. In M. Aurnague & M Bras (Eds.), Proceedings of the First International Symposium on the Exploration and Modelling of Meaning (pp. 31-46) (16 p.). Toulouse, France: Universite de Toulouse-le-Mirail.
Sanders, T.J.M. (2005). De paradox van causale complexiteit. In j Schilperoord & C van Wijk (Eds.), Terugkijken en vooruitblikken op Leo Noordmans paden door de tekstwetenschap (pp. 39-54) (16 p.). Tilburg: Faculteit der Letteren, Universiteit van Tilburg.
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2005). The role of coherence markers in persuasion: the forewarning effect?. In M Aurnague, M. Bras, A. le Draoulec & L. Vieu (Eds.), Proceedings, SEM-05, First International Symposium on the exploration and modelling of meaning (pp. 31-44) (14 p.).
  2005 - Rapporten
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & van den Bergh, H. (2005). Coherentie, identificatie en motivatie op het Vmbo; een onderzoek naar tekst-en lezerskenmerken die het tekstbegrip en de tekstwaardering van Vmbo-leerlingen beinvloeden. (1 p.). Amsterdam: Stichting Lezen, extern.
  2005 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (14-11-2005) Coherence, Causality and Cognitive complexity in discourse
T.J.M. Sanders (07-12-2005) De Relatie tussen Woordenschat en Taakuitoefening bij het Schrijven in een Vreemde Taal
T.J.M. Sanders (25-02-2005) Inherent complexity and input frequency in the acquisition of Dutch connectives
T.J.M. Sanders (02-12-2005) The paradox of causal complexity in discourse
T.J.M. Sanders (07-09-2005) The paradox of causal complexity: On the processing of causal relations in expository text
T.J.M. Sanders (07-09-2005) Top-down expectations or causality by default?
T.J.M. Sanders (09-12-2005) Waarom worden complexe relaties sneller gelezen dan eenvoudige? Over de verwerking van causale relaties in informerende tekst
  2005 - Poster
  2005 - Membership of board
Sanders, T.J.M. (2005) Member Cognitive Linguistics in Practice (External organisation) Member of the board
  2005 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (2005 2012) Member UiL OTS (External organisation) Member of the Scientific Board
  2004 - Boekredactie
Sanders, T.J.M. & Gernsbacher, M.A. (2004). Accessibility in text and discourse processing, Special issue of Discourse processes, 37, 2. Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum, Guest-editorship special issue.
  2004 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Gernsbacher, M.A. (2004). Accessibility in discourse and text processing. Discourse Processes, 37 (2), (pp. 79-89) (11 p.).
Kamalski, J.M.H., Lentz, L.R. & Sanders, T.J.M. (2004). Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26 (2), (pp. 85-104) (20 p.).
Versteeg, N., Sanders, T.J.M. & Wijnen, F.N.K. (2004). De rol van linguïstische kennis en wereldkennis tijdens de verwerking van zinnen en tekst: interactie of autonomie?. Nederlandse taalkunde, 9 (4), (pp. 311-334) (24 p.).
  2004 - Inaugurele rede
Sanders, T.J.M. (19-10-2004). Tekst doordenken. Taalbeheersing als de studie van taalgebruik en tekstkwaliteit. (38 p.). Utrecht: Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht.
  2004 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (20-09-2004) Discourse coherence and Cognitive complexity
T.J.M. Sanders (17-12-2004) organisatie congres
T.J.M. Sanders (09-01-2004) Reading in the lab versus reading in a functional context: How research on text structure and text processing can be fruitful for document design
T.J.M. Sanders (08-10-2004) Subjectivity and Causality: A corpus study of spoken language
T.J.M. Sanders (11-07-2004) Taking causal relations to the next level - but which one?
T.J.M. Sanders (22-09-2004) Writing Processes in L1 and L2
  2003 - Artikelen
Evers-Vermeul, J. & Sanders, T.J.M. (2003). "Waarom? Daaromdat ik dat zeg!" Hoe kinderen teksten leren bouwen. Onze taal, 72 (4), (pp. 78-80) (3 p.).
Land, J.F.H. & Sanders, T.J.M. (2003). Hoe begrijpelijk en aantrekkelijk zijn studieboekteksten op het vmbo?. Levende Talen Tijdschrift, 4 (1), (pp. 12-18) (7 p.).
Sanders, T.J.M. (2003). Letterhaspelaars, vmbo-ers en leesonderzoek. Tekstblad, 9 (4), (pp. 1) (1 p.).
Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M.S. & van Wijk, C.H. (2003). Recente ontwikkelingen in de Tekstwetenschap: onderzoek naar de analyse, verwerking en productie van discourse. Gramma/TTT, 9 (2/3), (pp. 87-93) (7 p.).
  2003 - Boekbesprekingen
Sanders, T.J.M. (2003). Patrick Meuris. Vormen van Verklaren. De globale structuur van alledaagse verklarende teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, (pp. 376-382) (7 p.).
  2003 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (05-01-2003) Co-coördinator congres
T.J.M. Sanders (28-11-2003) On Cognitive Complexity in Discourse: On the modeling, acquisition and processing of discourse structure
T.J.M. Sanders (13-01-2003) Subject-pronoun competition in the resolution of ambiguous pronouns. Corpus studies and a processing experiment
T.J.M. Sanders (01-07-2003) The role of linguistic knowledge and world knowledge during sentence and discource processing: interaction or autonomy?
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & van Wijk, C.H. (2002). Taal en de cognitieve processen van productie en verwerking. In T. Janssen (Eds.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap (pp. 45-59) (15 p.). 's-Gravenhage: SDU.
Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2002). Tekst en cognitie. In T. Janssen (Eds.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap (pp. 111-129) (19 p.). 's-Gravenhage: SDU.
  2002 - Artikelen
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & van den Bergh, H. (2002). Coherentie en identificatie in studieboeken. Een empirisch onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (4), (pp. 281-302) (22 p.).
Degand, L. & Sanders, T.J.M. (2002). The impact of relational markers on expository text comprehension in L1 and L2. Reading and Writing, 15 (7-8), (pp. 739-757) (19 p.).
Lentz, L.R., Land, J. & Sanders, T.J.M. (2002). Welke tekstkenmerken dragen bij aan de kwaliteit van studieboekteksten?. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24 (4), (pp. 281-302) (22 p.).
  2002 - Rapporten
Land, J.F.H., Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2002). Tekstbegrip en tekstwaardering op het vmbo. Amsterdam: Stichting Lezen.
  2002 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (13-10-2002) Acquiring Dutch causal connectives: Content, epistemic or speech act first?
T.J.M. Sanders (21-09-2002) Anaphoric Quantifiers and Discourse Cohesion
T.J.M. Sanders (21-06-2002) Chaînes anaphoriques et types de textes: un point de vue psycholinguistique (The influence of discourse structure on anaphora resolution: some psycholinguistic evidence)
T.J.M. Sanders (12-10-2002) Conceptual models in causality markers: evidence from language use(rs)
  2002 - Paper
Sanders, T.J.M. (2002). Cognitive Complexity in Coherence Relations. Invited seminar ULCL.
  2001 - Boekredactie
Sanders, T.J.M., Schilperoord, J. & Spooren, W.P.M.S. (2001). Text representation - Linguistic and psycholinguistic aspects. (363 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, volume 8 in the series on Human Cognitive processing.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2001). Text representation as an interface between language and its users. In W. Dr. Spooren, T.J.M. Dr. Sanders & J. Dr. Schilperoord (Eds.), Text representation - Linguistic and psycholinguistic aspects (pp. 1-25) (25 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, Boek is deel 8 in de serie 'Human cognitive processing'.
  2001 - Artikelen
Knott, A., Sanders, T.J.M. & Oberlander, J. (2001). Levels of representation in discourse relations. Cognitive Linguistics, 12 (3), (pp. 197-209) (13 p.).
Sanders, T.J.M. (2001). Structuursignalen in informerende teksten. Over leesonderzoek en tekstadviezen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23 (1), (pp. 1-22) (22 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2001). Subjectivity in clausal connectives: an empirical study of language in use. Cognitive Linguistics, 12 (3), (pp. 247-273) (27 p.).
  2001 - Artikelen in bundels / proceedings
Sanders, T.J.M. (2001). From the structure and coherence of informative texts to cognitive criteria for text quality? Two case studies. In L. Degand & et al (Eds.), Multi-disciplinary approaches to Discourse (pp. 175-181) (7 p.). Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  2001 - Rapporten
Bos-Aanen, J., Sanders, T.J.M. & Lentz, L.R. (2001). Tekst, begrip en waardering. Wat vertelt onderzoek ons over het effect van tekstkenmerken op begrip en waardering van informerende teksten bij kinderen en tieners. (66 p.). Amsterdam: Stichting Lezen.
Sanders, T.J.M., Lentz, L.R. & Bos-Aanen, J. (2001). Tekstwetenschap en leesbevordering: een inventariserend onderzoek naar tekstwetenschappelijke criteria van tekstkwaliteit. Amsterdam: Stichting Lezen.
  2001 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (11-01-2001) Co-coordinator Reference in Discourse: Cognitive, functional and formal approaches
T.J.M. Sanders (01-01-2001) Discourse Coherence
T.J.M. Sanders (01-07-2001) From parsing to discourse processing: Crossing the borders
T.J.M. Sanders (26-07-2001) Modeling causal and contrastive connectives: on domains, subjectivity and mental spaces.
T.J.M. Sanders (11-06-2001) On Discourse Coherence: text-linguistic and cognitive aspects
T.J.M. Sanders (01-08-2001) On the structure and coherence of informative texts: Toward cognitive criteria for text quality
T.J.M. Sanders (01-01-2001) Onderzoeksbijeenkomsten "Discourse op Dinsdag"
T.J.M. Sanders (01-01-2001) Potential ambiguity in natural discourse; A corpus study of referential coherence
T.J.M. Sanders (04-06-2001) Subject-pronoun competition in the resolution of ambiguous pronouns
T.J.M. Sanders (27-07-2001) 'Usage-based' versus 'Cognitive complexity'? The acquisition order of Dutch connectives explained
  2000 - Boekredactie
Spooren, W.P.M.S., Sanders, T.J.M. & van Wijk, C.H. (2000). Samenhang in diversiteit. (298 p.). Tilburg: KUB Faculteit der Letteren.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. (2000). Probleem-oplossingrelaties in expositorische teksten. In W. Spooren, T.J.M. Sanders & C. van Wijk (Eds.), Samenhang in diversiteit (pp. 197-210) (14 p.). Tilburg: KUB Faculteit der Letteren.
Spooren, W.P.M.S., Sanders, T.J.M. & van Wijk, C.H. (2000). Samenhang in diversiteit - Over taal, mens- en tekstwetenschap. In W. Spooren, T.J.M. Sanders & C. van Wijk (Eds.), Samenhang in diversiteit (pp. 3-12) (10 p.). Tilburg: KUB Faculteit der Letteren.
  2000 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Noordman, L.G.M. (2000). The role of coherence relations and their linguistic markers in text processing. Discourse Processes, 29 (1), (pp. 37-60) (24 p.).
  2000 - Artikelen in bundels / proceedings
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (2000). Domains of use or subjectivity. The distribution of three Dutch causal connectives explained. In E. Couper-Kuhlen & B. Kortmann (Eds.), Cause - Condition - Concession - Contrast. Cognitive and Discourse Perspectives. (pp. 57-82) (26 p.). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
  2000 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (01-01-2000) Language in Use: A discourse perspective
T.J.M. Sanders (31-10-2000) Text linguistics
T.J.M. Sanders (01-07-2000) The impact of relational markers on expository text comprehension in L1 and L2
  1999 - Boekredactie
Knott, A., Oberlander, J., Moore, J. & Sanders, T.J.M. (1999). Levels of Representation in Discourse. Working Notes of the International Workshop on Text Representation. Edinburgh (UK): Human Communication Research Centre.
Don, J. & Sanders, T.J.M. (1999). Utrecht Institute of Linguistics OTS Yearbook 1998-1999. (78 p.). Utrecht: Holland Academy Graphics.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (1999). Communicative intentions and coherence relations. In W. Bublitz, U. Lenk & E. Ventola (Eds.), Coherence in spoken and written discourse (pp. 235-251) (17 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Schilperoord, J. & Sanders, T.J.M. (1999). How hierarchical text structure affects retrieval processes. In M. Torrance & D. Galbraith (Eds.), Knowing what to write. Conceptual processes in Text Production (pp. 13-30) (18 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  1999 - Artikelen
Sanders, T.J.M. (1999). Academische Communicatiekunde. Twee nieuwe hoogleraren in de sector taalgebruik en communicatie. Tekst(blad), 5 (4), (pp. 40-42) (3 p.).
van Wijk, C.H. & Sanders, T.J.M. (1999). Identifying writing strategies through text analysis. Written Communication, 16 (1), (pp. 52-76) (25 p.).
Stukker, N.M., Sanders, T.J.M. & Verhagen, A. (1999). Waar een wil is, is geen wet - De categorisering van causale relaties binnen en tussen zinnen. Gramma/TTT, 7 (1), (pp. 66-86) (21 p.).
  1999 - Artikelen in bundels / proceedings
Degand, L. & Sanders, T.J.M. (1999). Causal connectives in language use. In A. Knott, J. Oberlander, J. Moore & T. Sander (Eds.), Levels of Representation in Discourse. Working notes of the international workshop on text representation (pp. 3-13) (11 p.). Edinburgh, UK: University of Edinburgh.
  1999 - Boekbesprekingen
Sanders, T.J.M. (1999). -. Taalbeheersing, 21, (pp. 229-232) (4 p.).
Sanders, T.J.M. (1999). Bespreking van Markeerders van thematische structuur in tekst. Taalbeheersing, 21, (pp. 63-67) (5 p.).
  1999 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (07-07-1999) Causal connectives in language use. Theoretical and methodological aspects of the classification of coherence relations and connectives.
T.J.M. Sanders (20-02-1999) Coherence in text and in text representation
T.J.M. Sanders (09-06-1999) Coherence relations in text and in text representation
T.J.M. Sanders (11-07-1999) Hierarchical discourse structure and discourse processing: Levels of activation
T.J.M. Sanders (12-07-1999) Subjectivity and discourse: the case of causal connectives.
T.J.M. Sanders (17-09-1999) The role of text structure in the processing of expository text
T.J.M. Sanders (01-09-1999) Werkswinkel Methoden van Leesonderzoek
T.J.M. Sanders (01-09-1999) Werkswinkel over de structuur van informerende teksten
  1998 - Boekredactie
Don, J. & Sanders, T.J.M. (1998). UiL OTS Yearbook 1998. Utrecht: UiL OTS.
  1998 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. & van Wijk, C.H. (1998). Tekstkwaliteit: Van spelling naar tekststructuur. In F. Jansen & L. Gijsbers (Eds.), Kriskras door het Nederlands (pp. 85-91) (7 p.). Den Haag: SDU, (eerder verschenen in Onze Taal, 1988).
  1998 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & Jaspers, J. (1998). Fundamenten en bruggen. Over de relatie tussen tekstonderzoek en schrijfadviezen. Tekst(blad), 4 (1), (pp. 4-10) (7 p.).
Sanders, T.J.M. & Knott, A. (1998). The classification of coherence relations and their linguistic markers: An exploration of two languages. Journal of Pragmatics, 30, (pp. 135-175) (41 p.).
  1998 - Rapporten
Sanders, T.J.M., van Dijk, K. & Lentz, L.R. (1998). Evaluatie van de SIP-brochures. Een onderzoek naar de tekstkwaliteit van de brochures in het Studie-informatiepakket van de Universiteit Utrecht. (34 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Fac. der Letteren, Inst. Nederlands, Derde Geldstroomproject.
  1998 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders (01-10-1998) On the categorization of causal coherence relations and connectives
T.J.M. Sanders (01-09-1998) What does children's discourse tell us about coherence relations?
  1997 - Boekredactie
Don, J. & Sanders, T.J.M. (1997). UiL OTS Yearbook 1997. Utrecht: UiL OTS.
  1997 - Boekdelen / hoofdstukken
Schilperoord, J. & Sanders, T.J.M. (1997). Pauses, Cognitive Rhythms and Discourse Structure; An empirical study of discourse production. In W.-A. Liebert, G. Redeker & L. Waugh (Eds.), Discourse and Perspective in Cognitive Linguistics (pp. 247-267) (12 p.). Amsterdam/Philidelphia: John Benjamins.
  1997 - Artikelen
Pit, M.T., Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (1997). 'Doordat', 'omdat' en 'want'. Perspectieven op hun gebruik. Taalbeheersing, 19, (pp. 238-251) (14 p.).
Pander Maat, H.L.W. & Sanders, T.J.M. (1997). Perspectief in coherentierelaties en connectieven? Over het gebruik van 'dus', 'daarom' en 'daardoor'. Gramma/TTT, 5, (pp. 191-207) (27 p.).
Sanders, T.J.M. (1997). Psycholinguistics and the discourse level: Challenges for cognitive linguistics. Cognitive Linguistics, 8 (3), (pp. 243-265) (23 p.). ontbrak in het verslag van 1997.
Sanders, T.J.M. (1997). Semantic and pragmatic sources of coherence: On the categorization of coherence relations in context. Discourse Processes, 24, (pp. 119-147) (29 p.).
  1997 - Artikelen in bundels / proceedings
van Wijk, C.H. & Sanders, T.J.M. (1997). Identificatie van schrijfstrategieën door tekstanalyse. In H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen aan het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. 239-250) (12 p.). Dordrecht: Foris Publications, Zevende VIOT-taalbeheersingscongres.
Rijlaarsdam, G.C.W. & Sanders, T.J.M. (1997). Lees- en schrijfprocessen en lees- en schrijfvaardigheid. In H. van den Bergh, D. Janssen, N. Bertens & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld. Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 18, 19 en 20 december 1996 aan de Universiteit van Utrecht (pp. 223-229) (7 p.). Dordrecht: Foris Publications, Zevende VIOT-taalbeheersingscongres.
  1997 - Membership of committee
Sanders, T.J.M. (1997 2005) Member Cognitive Linguistics (External organisation) Member of the board of Consulting Editors
  1996 - Boekredactie
Sanders, T.J.M. & Smulders, P. (1996). Schrijfwijsheden - Visies op taal en taaladvies.. (304 p.). SDU.
  1996 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M., Janssen, D.M.L., van der Pool, E., Schilperoord, J. & van Wijk, C. (1996). Hierarchical text structure in writing pro­ducts and writing processes. In G. Rijlaarsdam, H. van den Bergh & M. Couzijn (Eds.), Theories, models and methodology in writing research (pp. 472-493) (21 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Boogaard, M., Sanders, T.J.M. & Admiraal, W. (1996). Vullen connectieven de open plekken? Over coherentie en tekstbegriptoetsing. In P. Groot & L.J.A. Nienhuis (Eds.), Leesvaardigheid in de eerste en tweede taal, een vergelijking. (pp. 7-21) (14 p.). UiL OTS.
  1996 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & van Wijk, C. (1996). PISA - A procedure for analyzing the structure of explanatory texts. Text and Talk, 16 (1), (pp. 91-132) (41 p.).
Tates, K., Spooren, W.P.M.S. & Sanders, T.J.M. (1996). Taalverwerving en de classificatie van coherentierelaties. Nederlandse taalkunde, 1 (1), (pp. 26-51) (26 p.).
Sanders, T.J.M. & Sanders, Jose (1996). Tekstanalyse als evaluatie-instrument bij tekstherziening. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18 (4), (pp. 310-324) (14 p.).
  1994 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. (1994). Verschillende coherentierelaties in verschillende teksttypen. In A. Maes & P. van Hauwermeiren (Eds.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek - Lezingen van het zesde VIOT-taalbeheersingscongres (pp. 130-143) (13 p.). Dordrecht: ICG.
  1994 - Artikelen
Sanders, T.J.M. (1994). 'Breng samenhang aan'. Schrijfadviezen en tekstbegriponderzoek. Onze taal, 12, (pp. 300-302) (3 p.).
Renkema, J., Sanders, T.J.M., Sanders, J. & van Wijk, C. (1994). Praktijkonderzoek naar tekstkwaliteit: een standaardvoorbeeld. Communicatie, 7 (4), (pp. 13-22) (10 p.).
  1994 - Artikelen in bundels / proceedings
Sanders, T.J.M. & van Wijk, C. (1994). Procedures voor Incrementele Structuur-Analyse (PISA) - Uitleg en toepassing op verklarende teksten. In A. Maes & P. van Hauwermeieren (Eds.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek - Lezingen van het zesde VIOT-taalbeheersingscongres (pp. 191-203) (12 p.). Dordrecht: ICG.
Spooren, W.P.M.S., Hoeken, H. & Sanders, T.J.M. (1994). Tekstver­werking als functie van tekststructuur en tekstinteressant­heid. In A. Maes & P. van Hauwermeiren (Eds.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek - Lezingen van het zesde VIOT-taalbeheersingscongres (pp. 98-108) (10 p.). Dordrecht: ICG.
  1994 - Rapporten
Sanders, T.J.M. (1994). The classification of coherence relations and their linguistic markers: evidence from converging methodologies - Report for British Council/NWO. (10 p.). NWO.
  1993 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. (1993). Coherentie in tekstbegriptoetsing - Over tekstlinguïstiek, tekstbegrip en taalonderwijskunde. In P. van den Hoven, L. Lentz, J. Sturm & F. Vonk (Eds.), Taal in onderwijs en organisatie - Een vlootschouw van onderzoek (pp. 161-167) (6 p.). Utrecht: CLC Publications.
  1993 - Artikelen
Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M.S. & Noordman, L. (1993). Coherence relations in a cognitive theory of discourse representation. Cognitive Linguistics, 4 (2), (pp. 93-133) (40 p.).
  1993 - Artikelen in bundels / proceedings
Sanders, T.J.M. (1993). On the cognitive and text-analytical status of coherence relations. In O. Rambow (Eds.), Intentionality and Structure in Discourse relations - Proceedings of the Association for Computational Linguistics (pp. 114-118) (4 p.). Columbus, Ohio: Association for Computational Linguistics.
  1992 - Artikelen
Spooren, W.P.M.S. & Sanders, T.J.M. (1992). Bereikt de rector de docent? Problemen met interne communicatie op scholen. OMOlogie, 24 (1), (pp. 13-16) (4 p.).
Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M.S. & Noordman, L.G.M. (1992). Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse Processes, 15 (1), (pp. 1-35) (35 p.).
  1990 - Boekdelen / hoofdstukken
Sanders, T.J.M. (1990). Tekststructuur als criterium voor tekstkwaliteit. In C. van Rees & P. Mooren (Eds.), Makkelijk Lezen (pp. 71-87) (16 p.). Tilburg: Zwijssen.
  1988 - Artikelen
Sanders, T.J.M. & van Wijk, C. (1988). Tekstkwaliteit: van Spelling naar Tekststructuur. Onze taal, 57, (pp. 142-143) (2 p.).
  1987 - Artikelen
van Wijk, C. & Sanders, T.J.M. (1987). Linguïstische criteria voor tekstkwaliteit. Levende Talen, 426, (pp. 691-697) (7 p.).
  1986 - Artikelen
Smulders, P. & Sanders, T.J.M. (1986). VIOT-congres 1986. Onze taal, 55, (pp. 135-136) (2 p.).
  1985 - Artikelen
Renkema, J. & Sanders, T.J.M. (1985). Wie u bent en wat u wilt. Onze taal, 54, (pp. 44-45) (2 p.).
  0 - Voordrachten / lezingen
T.J.M. Sanders () Causale coherentie-markeerders in gesproken Nederlands
T.J.M. Sanders () Causality and Subjectivity in Discourse and Cognition
T.J.M. Sanders () Causality and subjectivity in discourse and cognition: evidence from (cross-)linguistic analyses, acquisition and processing.
T.J.M. Sanders () Causality and subjectivity in discouse and cognition: on converging evidence in linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive processes
T.J.M. Sanders () Coherence in discourse and cognition; on converging evidence
T.J.M. Sanders () Connectieven in gesproken en geschreven taal
T.J.M. Sanders () Coördinator NW0 themaprogramma Begrijpelijke taal
T.J.M. Sanders () Co-organizer Discourse op dinsdag Series
T.J.M. Sanders () Co-organizer International Workshop on Levels of Representation in Discourse
T.J.M. Sanders () Grammar and Interpretation
T.J.M. Sanders () Member of the Editorial Board of the CLIP book series: Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () On cognitive complexity in coherence relations; converging evidence in the study of discourse?
T.J.M. Sanders () Projectleider: Tekstkwaliteit van studieboeken op het VMBO: onderzoek naar tekstbegrip en tekstwaardering
T.J.M. Sanders () Projectleider: Tekstwetenschap en leesbevordering: een inventariserend onderzoek naar tekstwetenschappelijke criteria van tekstkwaliteit
T.J.M. Sanders () Sanders, T. J. M. (2012). Causality and Subjectivity in discourse and cognition: on converging evidence in linguistics. Invited colloquium, Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin, Germany, May.
T.J.M. Sanders () Sanders, T.J.M. (1991). Organizing the set of coherence relations: Linguistic, psycholinguistic and computational linguistic aspects. Guest lecture. Linguistics Department, University of California at Santa Barbara, USA, August.
T.J.M. Sanders () Sanders, T.J.M. (1991). Organizing the set of coherence relations: Linguistic, psycholinguistic and computational linguistic aspects. Invited colloquium Information Sciences Institute, University of Southern California, Marina del Rey, Los Angeles, USA, augustus.
T.J.M. Sanders () Structuur is mijn stokpaardje
T.J.M. Sanders () Subjectivity in causal coherence relations and connectives: A corpus study of newspaper text, conversation and chat interactions
T.J.M. Sanders () Tekstwetenschap en leesbevordering: een inventariserend onderzoek naar tekstwetenschappelijke criteria van tekstkwaliteit
T.J.M. Sanders () Van leesproces en tekstbegrip naar tekstkwaliteit en tekstontwerp?
  0 - Editorial activity
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive linguistics
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Cognitive Linguistics in Practice
T.J.M. Sanders () Discours
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Discourse Processes
T.J.M. Sanders () Gramma/TTT
T.J.M. Sanders () Information Design Journal
T.J.M. Sanders () Journal of pragmatics
T.J.M. Sanders () Journal of pragmatics
T.J.M. Sanders () Journal of writing research
T.J.M. Sanders () Tijdschrift voor Taalbeheersing
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
T.J.M. Sanders () Bestuur Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing
T.J.M. Sanders () Bestuurslid KNAW-platform Communicatie-Media en Informatiestudies
T.J.M. Sanders () Chair of the Governing Board
T.J.M. Sanders () consulting editor
T.J.M. Sanders () editor
T.J.M. Sanders () Jury Anela/AVT dissertatieprijs
T.J.M. Sanders () Lid Board of the Society for Text and Discourse
T.J.M. Sanders () Lid LOT-onderwijscommissie
T.J.M. Sanders () Lid NWO-commissie
T.J.M. Sanders () lid wetenschappelijke commissie
T.J.M. Sanders () Lidmaatschap Onderzoekcommissie UiL OTS
T.J.M. Sanders () member of the editorial board
T.J.M. Sanders () Member of the editorial board
T.J.M. Sanders () Programme committee International workshop on Discourse relations. Association of Computational Linguistics, Montreal, August 1998
T.J.M. Sanders () Projectleider cognitive processes binnen project Language Use, UiL OTS
T.J.M. Sanders () Raad voor Nederlandse taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie
T.J.M. Sanders () Vice-voorzitter
T.J.M. Sanders () Vice-voorzitter Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, adviescommissie van de Nederlandse Taalunie
T.J.M. Sanders () Voorzitter: Jury TAalunie-scriptieprijs
  0 - Prize (including medals and awards)
Sanders, T.J.M. Recipient Frank R. Smith Outstanding Article Award 2014 Technical Communication
Sanders, T.J.M. 2009 Recipient NUFFIC-Huygens Grant
Sanders, T.J.M. 2009 Recipient Postdoc grant from the Neuroscience and Cognition Utrecht Program, in collaboration with Frans Verstraten (FSW).
Sanders, T.J.M. 2010 Recipient Travel Grant from Experimental Pragmatics
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:41

Promotieprojecten

Kijk onderaan deze pagina voor een overzicht van gepromoveerden en hun dissertaties.

Bij de projecten van de volgende promovendi ben ik als begeleider en promotor nauw betrokken.

 • Jet Hoek (samen met Jacqueline Evers-Vermeul en Sandrine Zufferey [Bern]; Subsidie van SNSF)
 • Merel Scholman (tweede begeleider, samen met Vera Demberg aan de Saarland Universiteit)
 • Andrea Santana Covarrubias (samen met Dorien Nieuwenhuijsen en Wilbert Spooren; Subsidie uit Chili)
 • Hongling Xiao (tweede begeleider, samen met Wilbert Spooren [RU Nijmegen]; Subsidie uit China [CSC])
 • Na Hu (samen met Aoju Chen en Hugo Quené; Subsidie uit China [CSC])
 • Nina Sangers (samen met Jacqueline Evers-Vermeul en Hans Hoeken; Subsidie van NWO, Duurzame GW)
 • Hilde Kooiker-Den Boer (samen met Jacqueline Evers-Vermeul; Subsidie van NWO, Lerarenbeurs)

 

Verder ben ik betrokken bij de volgende projecten:

Afgesloten projecten

Project:
TextLink: Structuring discourse in multilingual Europe 11-04-2014 tot 10-04-2018
Algemene projectbeschrijving

EU-COST program for academic exchange


Effective discourse in any language is characterized by clear relations between sentences and coherent structure. But languages vary in how relations and structure are signalled. While monolingual dictionaries and grammars can characterise the words and sentences of a language and bilingual dictionaries can do the same between languages, there is nothing similar for discourse. For discourse, however, discourse-annotated corpora are becoming available in individual languages. The project will facilitate European multilingualism by (1) identifying and creating a portal into such resources within Europe - including annotation tools, search tools, and discourse-annotated corpora; (2) delineating the dimensions and properties of discourse annotation across corpora; (3) organising these properties into a sharable taxonomy; (4) encouraging the use of this taxonomy in subsequent discourse annotation and in cross-lingual search and studies of devices that relate and structure discourse; and (5) promoting use of the portal, its resources and sharable taxonomy. With partners from across Europe, TextLink will unify numerous but scattered linguistic resources on discourse structure. With its resources searchable by form and/or meaning and a source of valuable correspondences, TextLink will enhance the experience and performance of human translators, lexicographers, language technology and language learners alike.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
Anders
Projectleden
Project:
LIN: LeesbaarheidsIndex voor het Nederlands 15-11-2012 tot 01-07-2017
Algemene projectbeschrijving

Hoe kun je nagaan welke tekst geschikt is voor welke lezer? Die vraag leidde in de jaren ‘20 van de vorige eeuw al tot de ontwikkeling van de zogenoemde leesbaarheidsformules, meetinstrumenten die precies zouden voorspellen hoe leesbaar een bepaalde tekst is voor een bepaalde doelgroep. Later bleek er nogal wat aan te merken op de leesbaarheidsformules. De formules werkten vaak met oppervlakkige tekstkenmerken als zins- en woordlengte en dat is een te eenzijdige opvatting van begrijpelijkheid als Jip-en-Janneke-taal.


Maar de vraag naar een meetinstrument dat in een paar tellen iets zegt over de moeilijkheid van een tekst voor een bepaalde lezer is nooit verminderd. Dit project gaat de uitdaging aan: er wordt een leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands ontwikkeld. Die moet uiteindelijk deze vraag kunnen beantwoorden: “Voor welke lezer is deze tekst geschikt?” Behalve op computationele inzichten wordt deze Leesbaarheidsindex voor het Nederlands (LIN) gebaseerd op leesprocesonderzoek met oogbewegingsregistratie en tekstbegriponderzoek met schoolboek- en voorlichtingsteksten.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
Geen informatie beschikbaar: NWO, Cito, Nederlandse Taalunie
Projectleden
Project:
MODERN: Modeling discourse entities and relations for coherent machine translation 01-01-2014 tot 01-01-2017
Algemene projectbeschrijving

State-of-the-art machine translation (MT) systems, especially statistical but also rule-based
ones, operate in a sentence-by-sentence mode, and do not propagate information through the series of sentences that constitute texts. Such a propagation is however helpful, and sometimes even indispensable, to make correct translation choices for words and phrases that depend on previous ones. The goal of MODERN is to model and automatically detect such dependencies, and to study their integration within MT, with the aim of demonstrating improvement in translation quality.
The focus of MODERN is on the interplay between referring expressions such as noun
phrases and pronouns, which must be coherently translated throughout a text, and discourse relations between sentences, which are often conveyed by explicit connectives that are notoriously difficult to translate. MODERN will study joint computational models of discourse entities and discourse relations in texts, based on linguistic theories and experimental grounding, and the inclusion in such models of automatically generated domain-knowledge related to the discourse entities. MODERN will design and implement these probabilistic models, and integrate them with operational MT systems, both rule-based (Apertium) and statistical (Moses).
Particular attention will be paid to the evaluation of MT improvement, studying the e ect on
human readers of various translation options for discourse entities and connectives, and aiming to optimize MT output in this respect. The MODERN project will focus on four languages {English, French, German and Dutch} for which the partners have considerable expertise. Two domains will be used as case studies: Alpine texts from a multilingual corpus of Alpine Club yearbooks (Text+Berg) and texts on environmental legislation and debates extracted from the JRC-Acquis, DGT-Acquis, and Europarl parallel corpora.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Discourse Coherence in Bilingualism and SLI 01-01-2012 tot 31-12-2015
Algemene projectbeschrijving

Tweetaligheid en SLI
Hoewel meer dan 20% van de kinderen in Nederland meertalig worden opgevoed, weten we nog steeds te weinig over het communicatieve en cognitieve profiel van tweetalige kinderen. Ook al is het bekend dat een tweetalige ontwikkeling anders verloopt dan een eentalige, worden de taalvaardigheden van bilinguale kinderen doorgaans getoetst met de instrumenten die voor eentalige kinderen zijn ontwikkeld. Gebrek aan inzicht en meetinstrumenten voor bilinguale populaties leidt ertoe dat tweetalige kinderen al gauw, en vaak onterecht, een diagnose “specifieke taalstoornis” (SLI) krijgen en naar logopedie worden verwezen. Wetenschappers van de hele wereld proberen momenteel de afzonderlijke effecten van tweetaligheid en SLI te ontrafelen.

In dit project zullen we ons richten op de manier waarop tweetalige kinderen, in vergelijking met eentalige kinderen met en zonder SLI, samenhangende teksten produceren en begrijpen.

Internationale samenwerking
De onderzoekers van het UiL-OTS – o.a. Dr. Elena Tribushinina (projectleider), Prof. Dr. Ted Sanders, Prof. Dr. Sergey Avrutin en Dr. Pim Mak – werken in dit project samen met collega’s uit het Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (Berlijn) en de Herzen State Pedagogical University of Russia (Sint-Petersburg).

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)
Projectleden
Project:
De verwerking van verhalende en studieboekteksten door vmbo’ers 01-03-2011 tot 01-03-2014
Algemene projectbeschrijving

De hoofdvragen van dit onderzoek zijn: Hoe verloopt het leesproces van vmbo’ers bij het lezen van verhalende teksten en studieboekteksen en hoe kunnen we dat leesproces vergemakkelijken? Het vmbo is de grootste onderwijssector binnen het voortgezet onderwijs. Hacquebord (2007) laat zien dat een kwart van de vmbo’ers niet in staat is de studieboekteksten te begrijpen.

Land (2009) toont aan dat vmbo’ers lezen ook niet leuk vinden en de studieboeken saai vinden. Land laat daarnaast zien dat bepaalde tekstkenmerken van invloed zijn op de begrijpelijkheid en de waardering van studieboekteksten. De vmbo’ers blijken ten eerste profijt te hebben van coherentie. Leerlingen begrijpen een tekst beter wanneer de structuur van de tekst expliciet is gemarkeerd dan wanneer deze impliciet is gelaten. Ten tweede blijken vmbo’ers identificerende studieteksten meer te waarderen, maar die teksten leveren lagere scores op tekstbegriptoetsen op dan distantiërende teksten.

Het offline-onderzoek van Land roept allerlei vragen op. Wordt de identificerende tekst anders verwerkt dan de distantiërende tekst? Leidt een identificerende tekst de aandacht af van de belangrijke informatie? Gebruiken betere lezers andere leesstrategieën dan zwakke lezers? Allemaal vragen die nog niet zijn beantwoord.

Het huidige project probeert deze leemte te vullen. Op grond van de resultaten van procesonderzoek kan worden nagegaan wat de theoretische verklaring is voor de gevonden effecten onder vmbo’ers. De praktische toepassing is dat we adviezen kunnen opstellen hoe onderwijsteksten te formuleren en kunnen zwakke lezers geïnstrueerd worden hoe ze een tekst moeten lezen. Coherentiemarkering (expliciet versus impliciet) en identificatie (identificerend versus distantiërend) zullen in dit onderzoek de twee tekstvariabelen zijn waarvan we het effect op het leesproces van vmbo’ers nagaan. Ook het type lezer (zwakke versus sterke lezers) en het genre (zakelijke versus narratieve teksten) zullen in ons onderzoeksdesign worden opgenomen.

 
Rol: Promotor Financiering
Geen informatie beschikbaar
Projectleden
Project:
DiscAn: een discourse corpus voor het Nederlands 01-04-2011 tot 01-10-2013
Algemene projectbeschrijving

Ondanks dat discourse een belangrijk onderdeel van taal en communicatie is, ontbreken in bestaande corpora van het Nederlands annotaties op het discourse niveau. Het DiscAn-project zet de eerste stap om dit veranderen voor het Nederlands. Het project heeft vijf doelen: 1) om bestaande annotaties van coherentie relaties en discourse connectieven te standaardiseren; 2) om de basis te leggen voor een discourse annotatie systeem dat gebruikt kan worden in Nederlandse corpora; 3) om de metadata binnen CLARIN te verbeteren door CMDI profielen te ontwerpen voor dit type analyse; 4) om te onderzoeken welke discourse categorieen kunnen worden toegevoegd aan ISOcat categorieen voor discourse die momenteel worden ontworpen; 5) om bij te dragen aan de ontwikkeling van een interdisciplinaire gemeenschap van linguisten in Nederland en Belgie, zodat cross-linguistisch onderzoek op een Europees niveau wordt gestimuleerd.


Dit project loopt momenteel nog door.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig: CLARIN NL
Projectleden
Project:
Causality and Subjectivity as cognitive principles of discourse representation. 02-02-2009 tot 01-10-2012
Algemene projectbeschrijving

De auto van de buren is weg. Dus ze zijn niet thuis. Waarom kun je niet zeggen De auto van de buren is weg. Daardoor zijn ze niet thuis? Wat zijn de regels achter het taalgebruik? We onderzoeken hoe verschillende talen zulke oorzakelijke verbanden uitdrukken in connectieven als daardoor, daarom en dus, hoe lezers ze interpreteren en kinderen ze leren.


Het project stelt een aantal fundamentele vragen aan de orde over communicatie en cognitie waarop we geen antwoord hebben: Wat is de betekenis van connectiefkeuze? Hoe begrijpen lezers causale relaties? Hoe leren kinderen causale relaties uit te drukken? En hoe verschilt het systeem van Nederlandse causale connectieven van het Engelse en Duitse?


Het project vertrekt vanuit de gedachte dat de keuzes die sprekers maken uit linguïstisch verwante vormen, informatie verschaffen over de categorieën van menselijk denken. We bestuderen taalgebruiksgegevens, in geschreven en gesproken taal. De hypothesen zijn dat Causaliteit een universeel principe is en dat talen hun causaliteitstypen opdelen in termen van Subjectiviteit, zij het elk op een eigen wijze. Daardoor is dan een zeer objectief connectief, dus een zeer subjectief.


Omdat Causaliteit en Subjectiviteit twee fundamentele cognitieve principes zijn, verwachten we dat ze ook conceptuele complexiteit bepalen. Met andere woorden: verondersteld wordt dat de mate waarin Causaliteit en Subjectiviteit (prominent) aanwezig zijn én de wijze waarop ze gecombineerd worden, bepalend zijn voor de mate van complexiteit van het tekstverband.


Het onderzoek is sterk interdisciplinair georiënteerd en maakt gebruik van de methodologie van convergerende evidentie – een combinatie van linguïstische theorie, geschreven en gesproken corpora uit verschillende talen, kindertaaldata en leesexperimenten – om de fundamentele rol van Causaliteit en Subjectiviteit in taal én in menselijke cognitie te verduidelijken. Zo maakt de studie van kleine woordjes (dus, want) het mogelijk om grote kwesties van taal, cognitie en communicatie te onderzoeken.


Dit project loopt momenteel door in andere projecten.


Keywords: Causaliteit, Subjectiviteit, Connectieven, Discourse processing, Language Acquisition

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Vmbo-leerlingen als lezers van verhalen en van studieboekteksten; Hoe verloopt hun leesproces en hoe kunnen we het vergemakkelijken. 01-09-2009 tot 01-09-2012
Algemene projectbeschrijving

Leesvaardigheid speelt een cruciale rol in de schoolcarrière van middelbare scholieren. Om te kunnen slagen moeten leerlingen immers studieboekteksten lezen, begrijpen, leren en de leerstof reproduceren tijdens examens of toetsen. Er zijn echter veel leerlingen voor wie het goed kunnen lezen niet vanzelfsprekend is. Vooral in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs vormt de leesvaardigheid een groot probleem. In dit project gaan we de effecten van zowel bepaalde lezerskenmerken als bepaalde tekstkenmerken op de leesprestatie na. Hierbij wordt gericht op leerlingen van het vmbo die vaak getypeerd worden als zwakke lezers, en de structuur- en stijlkenmerken die voorkomen in de studieboekteksten van deze leerlingen. Hierbij staan de volgende vragen centraal:


- In hoeverre hebben structuur- en stijlkenmerken effect op de mate waarin vmbo-leerlingen leerteksten begrijpen en waarderen?
- In hoeverre hebben lezerskenmerken effect op de mate waarin vmbo-leerlingen leerteksten begrijpen en waarderen?


Dit project wordt gecontinueerd in het project "De verwerking van verhalende en studieboekteksten door vmbo’ers".

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Leesbaarheidsonderzoek: Stichting Taaltechnologie 01-02-2009 tot 01-02-2012
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Usability onderzoek VOB - Digital Youth Library 01-01-2009 tot 01-01-2012
Algemene projectbeschrijving

Everyday, digital media play a more important role in our society and in children’s lives. In the Netherlands, practically all children are online nowadays. Besides playing games, children use digital media for social gatherings, to create their own digital space and to find information as a support for learning.
Researchers report all kind of problems children encounter during information-seeking, because they are confronted with information systems that are designed by and for adults. Therefore, the last decade, many digital environments have been developed with a child-friendly interface, especially for children. Several questions arise from these developments, such as: do these search environments really support children in effective information-seeking? And are these systems consistent with children’s cognitive needs and skills? What are the principles underlying children's search behaviour and how can we design search interfaces that are consistent with children's needs and skills and support them in effective information-seeking.

 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden

Gepromoveerden

Klein, S. (2018, april 6). Clozing in on readability: How linguistic features affect and predict text comprehension and on-line processing. UU Universiteit Utrecht (237 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof.dr. T. J. M. Sanders & dr. H. L. W. Pander Maat.

Wei, Y. (2018, januari 15). Fact or opinion? Linguistic markers of subjectivity. UU Universiteit Utrecht (197 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof.dr. T. J. M. Sanders, dr. J. Evers-Vermeul, & dr. W. M. Mak.

Koster, M., & Bouwer, R. (2016, september 2). Bringing writing research into the classroom: The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students. UU Universiteit Utrecht. Prom.: prof.dr. T. J. M. Sanders & prof.dr. H. van den Bergh.

Van Silfhout, G. (2014, oktober 16). Fun to read or easy to understand? Establishing effective text features for educational texts on the basis of processing and comprehension research. UU Universiteit Utrecht (215 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof.dr. T.J.M. Sanders & dr. J. Evers-Vermeul.

Feenstra, H.M. (2014, september 05). Assessing writing ability in primary education. On the evaluation of text qualitative and text complexity. Universiteit Twente. Prom./coprom.: prof.dr.ir. T.J.H.M. Eggen & prof.dr. T.J.M. Sanders

Li, F. (2014, augustus 29). Subjectivity in Mandarin Chinese: The meaning and use of causal connectives in written discourse. UU Universiteit Utrecht (209 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & dr. J. Evers-Vermeul.

Bosker, H.R. (2014, mei 23). The processing and evaluation of fluency in native and non-native speech. UU Universiteit Utrecht (174 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders, dr. N.H. de Jong & dr. H. Quené.

Jochmann-Mannak, H. (2014, januari 9). Websites for children: Search strategies and interface design - Three studies on children's search performance and evaluation. Universiteit Twente (250 pag.). Prom./coprom.: prof. dr. T.W.C. Huibers, prof. dr. L.R. Lentz & prof. dr. T.J.M. Sanders.

Canestrelli, A.R. (2013, april 19). Small words, big effects? Subjective versus objective causal connectives in discourse processing. UU Universiteit Utrecht (229 pag.)  (Utrecht: LOT). Prom/coprom.: prof. Dr. T.J.M. Sanders & dr. W.M. Mak.

Kamoen, N. (2012, juni 22). Positive versus Negative. A cognitive perspective on wording effects for contrastive questions in attitude surveys. UU  Universiteit Utrecht (174 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. H. van den Bergh, prof. dr. T.J.M. Sanders & dr. B.C. Holleman.

Tillema, M. (2012, juni 19). Writing in first and second language: empirical studies on text quality and writing processes. UU  Universiteit Utrecht (167 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. H. van den Bergh, prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam & prof. dr. T.J.M. Sanders.

Veen, R. van (2011, november 16). The acquisition of causal connectives: the role of parental input and cognitive complexity. UU  Universiteit Utrecht (216 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders, prof. dr. H. van den Bergh & dr. J. Evers-Vermeul.

Versteeg, N. (2009, juni 05). What you Know is What you Parse : How situational knowledge affects sentence processing. UU  Universiteit Utrecht (281 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & prof. dr. F.N.K. Wijnen.

Land, J.F.H. (2009, februari 13). Zwakke lezers, sterke teksten? effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. UU  Universiteit Utrecht (243 pag.) (Delft: Eburon). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders, prof. dr. H. van den Bergh & prof. dr. D.H. Schram.

Weijen, D. van (2009, januari 30). Writing processes, text quality, and task effects; empirical studies in first and second language writing. UU  Universiteit Utrecht (200 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. H. van den Bergh, prof. dr. G.C.W. Rijlaarsdam & prof. dr. T.J.M. Sanders.

Mulder, G. (2008, februari 01). Understanding Causal Coherence Relations. UU  Universiteit (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & prof. dr. H. van den Bergh.

Kamalski, J.M.H. (2007, augustus 31). Coherence Marking, Comprehension and Persuasion. On the processing and representation of discourse. UU  Universiteit Utrecht (227 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & dr. L.R. Lentz.

Stukker, N.M. (2005, december 02). Causality marking across levels of language structure. A cognitive semantic analysis of causal verbs and causal connectives in Dutch. UU  Universiteit Utrecht (x + 301 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & prof. dr. A. Verhagen.

Evers-Vermeul, J. (2005, mei 24). The Development of Dutch Connectives; Change and acquisition as windows on form-function relations. UU  Universiteit Utrecht (296 pag.) (Utrecht: LOT). Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Sanders & prof. dr. F.P. Weerman.

Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:42
Op dit moment verzorgt prof. dr. Ted Sanders de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
TLRMV16107 Tlc-Discourse, Cognition, Communication V M 5,0
Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:42
Nevenfuncties
 • Voorzitter van de Programmacommissie van het NWO-themaprogramma Begrijpelijke Taal en effectieve communicatie (http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/begrijpelijke+taal)
 • Lid van de Steering Committee EU COST-TextLink
 • Co-chair van de werkgroep "Assessment of empirical and cognitive soundsness" binnen het Europese project COST-TextLink
 • (Vice-)voorzitter Raad voor Nederlandse Taal en Letteren (Adviesraad van de Nederlandse Taalunie), 2008-2012
 • President Society for Text and Discourse (2010-2013), Member of the Governing Board (2007-2014)
 • Lid Onderzoekscommissie Utrecht institute of Linguistics OTS (tot 2012)
 • Bestuurslid KNAW-platform Communicatie-, Informatie- en Mediastudies (tot 2011)
Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:42
Volledige naam
prof. dr. T.J.M. Sanders Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.02A
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6080
Telefoonnummer afdeling 030 253 6096
Gegenereerd op 2018-07-17 19:33:42
Laatst bijgewerkt op 02-07-2018