Bestuurslid (penningmeester) van de Vereniging voor wijsbegeerte van het recht

Facultair contactpersoon wetenschappelijke integriteit (Universiteit Utrecht)

Plaatsvervangend voorzitter van het College van Beroep voor de Examens (Universiteit Utrecht)