Thomas Riesthuis is universitair docent rechtstheorie bij de afdeling Staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. In zijn onderzoek richt hij zich op de filosofische grondslagen van recht in het licht van Europeanisering. Hij is ook geïnteresseerd in rechtspluralisme, (methodologie van de) rechtstheorie en de rechtsstaat. Thomas is lid van het trekkersteam van het onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for conflict resolution en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging als onderzoeker.

Als docent geeft Thomas les in metajuridische vakken zoals Grondslagen van recht, Perspectieven op recht en Rechtsfilosofie. In zijn rol als docent is hij tevens lid van de opleidingscommissie bachelor rechtsgeleerdheid. Binnen de faculteit REBO is Thomas de facultaire contactpersoon wetenschappelijke integriteit. Ook is hij betrokken bij het onderzoeksethiek-onderwijs voor promovendi van de REBO faculteit. Ten slotte is hij plaatsvervangend-voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Utrecht.

Thomas is na zijn studies rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte van een wetenschapsgebied gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift (The Intertwinement of Legal Orders : a Critical Reconstruction of Theories of Jurisprudence) is hier online beschikbaar. Hij is gastonderzoeker geweest aan Queen Mary University of London en het Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht.