Drs. Tatiana Bruni

Locke Hall
Campusplein 16-19
Kamer MM
3584 ED Utrecht

Tatiana Bruni is docente Italian Language & Culture en tutor aan de University College Utrecht.
Ze is in 1986 aan de Universiteit van Bologna haar studie Italianistiek begonnen. Nadat ze in 1989 voor een semester  met een Erasmus uitwisselingsbeurs Nederlandse kunstgeschiedenis and Literatuur van de Gouden Eeuw aan de Universiteit Leiden heeft gestudeerd heeft ze besloten om in Nederland te blijven. Ze is aan de UU in de opleiding Italiaanse Taal- en Letterkunde ingestroomd , waarin ze in 1992 haar doctoraal diploma, met specialisatie Vertalen, cum laude heeft behaald. In 2019 heeft ze de Master in Educational Research behaald bij Durham University (Engeland).
Ze heeft voor de Opleiding Italiaans van de UU zowel bachelor als masters cursussen verzorgd in de taalverwerving, Italiaanse taalkunde, Italiaanse cultuur, vertalen en Interculturele Communicatie.
Sinds enkele jaren is ze docent Italiaanse Taal- en Cultuur en Intercultural Communication aan het University College Utrecht. Bij het UCU heeft ze grote interesse ontwikkeld voor het integreren van (inter)culturele vaardigheden in het vreemdetaalonderwijs, voornamelijk bij beginnende leerlingen. Daarnaast is ze haar expertise in community engagement en in democratische participatie van studenten aan het opbouwen.
Ze heeft artikelen gepubliceerd over een Nederlands-Italiaans zestiende-eeuws manuscript

Ze heeft veel jaren als vertaler gewerkt: ze heeft onder andere essays van Johan Huizinga naar het Italiaans vertaald.

Ze is ook doctoraalcandidaat in de Onderwijskunde aan de University of Durham (UK). Ze focust op het ontwikkelen van een cursus Intercultural Communication  in partnership met studenten, waarbij ze kijkt hoe het proces van co-creatie aan de doelstelling van UCU om global citizens te vormen kan bijdragen. Ze maakt gebruik van practitioner enquiry.

Haar ervaringen en interessen variëren van Italiaanse cultuurkunde tot tweede- en vreemdetaalonderwijs, tweede-en vreemdetaaldidaktiek; sociolinguïstiek, interculturele communicatie en  vaardigheden en vertaaltheorie; community engaged learning (CEL), student voice, teacher-student partnershipcritical pedagogycritical intercultural communication, en de theorie van Threshold Concepts.