Prof. dr. Tine Beneker

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.62
3584 CB Utrecht

Prof. dr. Tine Beneker

Hoogleraar
Geography & Education
Vicedecaan
Geowetenschappen
030 253 2039
t.beneker@uu.nl

Oratie: https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen/onderzoek/oraties

NRC blog: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/16/kennis-was-uit-de-mode-in-het-onderwijs-onterecht-a2561666

NRC bog: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/25/taal-en-burgerschap-kunnen-niet-zonder-aardrijkskunde-en-geschiedenis-a4129262?s=03

Publicaties

2024

Wetenschappelijke publicaties

Favier, T., Duindam, Y., Wansink, B., & Beneker, T. (2024). Teacher orientations in climate change education. Environmental Education Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/13504622.2024.2341173

2023

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., Bladh, G., & Lambert, D. (2023). Exploring ‘Future three’ curriculum scenarios in practice: Learning from the GeoCapabilities project. Curriculum Journal. https://doi.org/10.1002/curj.240
Smit, E., Tuithof, H., & Béneker, T. (2023). Portraying the developing PCK of Dutch pre-service geography teachers. International Research in Geographical and Environmental Education. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/10382046.2023.2281652
Smit, E., Tuithof, H., Savelsbergh, E., & Béneker, T. (2023). Geography Teachers’ Pedagogical Content Knowledge: A Systematic Review. Journal of Geography, 122(1), 20-29. https://doi.org/10.1080/00221341.2023.2173796
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/427676/Geography_Teachers_Pedagogical_Content_Knowledge_A_Systematic_Review.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Beneker, T., Oorschot, F., & Bakker, A. (2023). Wereldkennis: Een uitwerking van het referentiekader Ruimte. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).
Beneker, T., van Campenhout, G., & van der Vaart, R. (2023). Aardrijkskunde in transitie: Vakinhoudelijke perspectieven op de examenprogramma’s aardrijkskunde. KNAG.
Beneker, T., & van der Vaart, R. (2023). Waar gaat aardrijkskunde over? Een essay over vijftig jaar curriculum. Geografie, 32(6).

2022

Wetenschappelijke publicaties

Mitchell, D., & Béneker, T. (2022). Expanding students' concept of 'home': Teaching migration with a geographic capabilities approach. In Children, Education and Geography: Rethinking Intersections (pp. 182-197). Taylor and Francis AS. https://doi.org/10.4324/9781003248538-16
Krause, U., Béneker, T., & van Tartwijk, J. (2022). Correction: Krause et al. Higher Order Thinking by Setting and Debriefing Tasks in Dutch Geography Lessons. Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2022, 12, 11–27. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 12(10), 1516-1517. https://doi.org/10.3390/ejihpe12100105
Mitchell, D., Hanus, M., Béneker, T., Biddulph, M., Leininger-Frézal, C., Zwartjes, L., & Donert, K. (2022). Enhancing Teachers’ Expertise Through Curriculum Leadership: Lessons from the GeoCapabilities 3 Project. Journal of Geography, 121(5-6), 162-172. https://doi.org/10.1080/00221341.2022.2149838
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/451890/Enhancing_Teachers_Expertise_Through_Curriculum_Leadership_Lessons_from_the_GeoCapabilities_3_Project.pdf?sequence=1
Krause, U., van Berkel, B., & Beneker, T. (2022). Krachtige kennis bij mondiale vraagstukken. Dimensies, 2022(4), 81-96. https://dimensies.nu/krachtige-kennis-bij-mondiale-vraagstukken-nr-4-feb-2022/
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/439219/dimensies4-art4-feb2022.pdf?sequence=1
Krause, U., Béneker, T., & van Tartwijk, J. (2022). Geography textbook tasks fostering thinking skills for the acquisition of powerful knowledge. International Research in Geographical and Environmental Education, 31(1), 69-83. https://doi.org/10.1080/10382046.2021.1885248
Hanus, M., Tani, S., Béneker, T., & Höhnle, S. (2022). World-mindedness of young people during the rise in migration in Europe: a case study of Czechia, Finland, Germany and The Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 31(3), 222-241 . https://doi.org/10.1080/10382046.2021.1969791

2021

Wetenschappelijke publicaties

Lambert, D., Beneker, T., & Bladh, G. (2021). The challenge of ‘recontextualisation’ and Future 3 curriculum scenarios: an overview. In M. Fargher, D. Mitchell, & E. Till (Eds.), Recontextualising Geography in Education (International Perspectives on Geographical Education). Springer.
Krause, U., Béneker, T., & Tartwijk, J. V. (2021). Higher Order Thinking by Setting and Debriefing Tasks in Dutch Geography Lessons. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 12(1), 11-27. https://doi.org/10.3390/ejihpe12010002
Werkgroep Vakdidactisch Onderzoek, Beneker, T., & de Graaff, R. (2021). Vakdidactische onderzoeksagenda. NRO. https://www.nro.nl/nieuws/onderzoeksagenda-vakdidactisch-onderzoek
Krause, U., Béneker, T., van Tartwijk, J., & Maier, V. (2021). Curriculum contexts, recontextualisation and attention for higher-order thinking. London Review of Education, 19(1), 1-17. Article 24. https://doi.org/10.14324/LRE.19.1.24
Hoffman, J., Pelzer, P., Albert, L., Béneker, T., Hajer, M., & Mangnus, A. (2021). A futuring approach to teaching wicked problems. Journal of Geography in Higher Education, 45(4), 576-593. https://doi.org/10.1080/03098265.2020.1869923

Vakpublicaties

Smits, A., & Beneker, T. (2021). Inspirerende lessen voor de ontwikkeling van geografisch besef. Geografie, 2021(mei). https://geografie.nl/artikel/inspirerende-lessen-voor-de-ontwikkeling-van-geografisch-besef

2020

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., van Boxtel, C., de Leur, T., Smits, A., Blankman, M., & de Groot-Reuvekamp, M. (2020). Geografisch en historisch besef ontwikkelen op de basisschool: Een literatuurstudie naar onderzoek over aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs in het primair onderwijs. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/415486/Beneker_Van_Boxtel_2020_Geografisch_en_Historisch_Besef_op_de_Basisschool.pdf?sequence=1
Bijsterbosch, E., Béneker, T., Kuiper, W., & Van Der Schee, J. (2020). Teacher professional growth in summative assessment and meaningful learning: A case study in pre-vocational geography education in The Netherlands. Curriculum and Teaching, 35(1), 63-84. https://doi.org/10.7459/ct/35.1.05
Béneker, T., & van der Vaart, R. (2020). The knowledge curve: combining types of knowledges leads to powerful thinking. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(3), 221-231 . https://doi.org/10.1080/10382046.2020.1749755
Biddulph, M., Bèneker, T., Mitchell, D., Hanus, M., Leininger-Frézal, C., Zwartjes, L., & Donert, K. (2020). Teaching powerful geographical knowledge–a matter of social justice: initial findings from the GeoCapabilities 3 project. International Research in Geographical and Environmental Education, 29(3), 260-274. https://doi.org/10.1080/10382046.2020.1749756

Vakpublicaties

van Boxtel, C., Beneker, T., de Leur, T., & Smits, A. (2020). Aardrijkskunde en geschiedenis op de basisschool. Inspirerende aanpakken uit internationaal onderzoek. Dimensies, 2020(2), 37-58. https://dimensies.nu/aardrijkskunde-en-geschiedenis-op-de-basisschool/

2019

Wetenschappelijke publicaties

Bijsterbosch, E., Béneker, T., Kuiper, W., & van der Schee, J. (2019). Teacher Professional Growth on Assessment Literacy: A Case Study of Prevocational Geography Education in the Netherlands. Teacher Educator, 54(4), 420-445. https://doi.org/10.1080/08878730.2019.1606373
van Gorp, B. H., Nijenhuis, G., & Beneker, T. (2019). Out into the fields - exploring the role of fieldwork in geography education. In Ikaskuntza-irakaskuntza akademikoaren eremu berriak arakatzen - Explorando nuevos campos a través de un enfoque académico de la enseñanza y el aprendizaje - Exploring new fields through the scholarship of teaching and learning (pp. 837-839) https://www.ehu.eus/documents/8301386/10560621/Actas-EuroSoTL-Conference-2019.pdf/1a7d5867-e222-4aab-6f92-a7948f1fbd67

Vakpublicaties

Krause, U., Smit, E., & Beneker, T. (2019). Het vakdidactische concept verandering. Geografie, 28(mei). https://geografie.nl/artikel/het-vakdidactische-concept-verandering

Populariserende publicaties

Beneker, T. (2019). GIS op school. Geografie, 2019(8). https://geografie.nl/artikel/gis-op-school

2018

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T. (2018, Oct 15). Krachtige kennis in geografie-onderwijs. Universiteit Utrecht.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/377337/20181015_Oratie_Tine_Beneker.pdf?sequence=1
Pauw, I., Beneker, T., van der Schee, J. A., & van der Vaart, R. J. F. M. (2018). Students' abilities to envision scenarios of urban futures. Journal of Futures Studies , 23(2), 45-65. https://doi.org/10.6531/JFS.201812_23(2).0004
Bouwmans, M. J. M., & Beneker, T. (2018). Identifying powerful geographical knowledge in integrated curricula in Dutch schools. London Review of Education, 16(3), 445–459. https://doi.org/10.18546/LRE.16.3.07
Bijsterbosch, H., Beneker, T., Kuiper, W., & van der Schee, J. A. (2018). Characteristics of test items focusing on meaningful learning and of the criteria used to judge and mark them: a case study in pre-vocational geography education in the Netherlands. European Journal of Geography, 9(1), 62-79. http://www.eurogeographyjournal.eu/articles/CHARACTERISTICS%20OF%20TEST%20ITEMS%20FOCUSING%20ON%20MEANINGFUL%20LEARNING%20A%20CASE%20STUDY%20IN%20PRE-VOCATIONAL%20GEOGRAPHY%20EDUCATION%20IN%20THE%20NETHERLANDS.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/366350/CHARACTERISTICS_OF_TEST_ITEMS_FOCUSING_ON_MEANINGFUL_LEARNING_A_CASE_STUDY_IN_PRE_VOCATIONAL_GEOGRAPHY_EDUCATION_IN_THE_NETHERLANDS.pdf?sequence=1
van der Schee, J. A., & Beneker, T. (2018). Geography Education and Global Understanding: Exploring Some Ideas and Trends in a Fast-Changing World. In A. Demirci, R. de Miguel González , & S. W. Bednarz (Eds.), Geography Education for Global Understanding (1 ed., pp. 71-82). (International Perspectives on Geographical Education). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-77216-5
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/369237/Schee_B_neker2018_Chapter_GeographyEducationAndGlobalUnd.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Bouwmans, M. J. M., & Beneker, T. (2018). Aardrijkskunde in de Mens- & Maatschappijcurricula van vier havo/vwo scholen. In H. Tuithof (Ed.), Wat werkt als je samenwerkt: Voorbeelden van samenwerking tussen de gammavakken (pp. 89-96). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. http://www.expertisecentrum-mmv.nl/cms_data/Tuithof_2018_watwerktalsjesamenwerkt.pdf
Beneker, T., & van Gaans, G. (2018). Hoofdstuk 3 Kennis voor de toekomst? In T. Béneker (Ed.), Toekomstgericht onderwijs in de maatschappijvakken: Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer (pp. 30-41). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. http://www.expertisecentrum-mmv.nl//cms_data/Beneker_2018_Toekomstgericht_onderwijs.pdf
Beneker, T. (2018). Hoofdstuk 2 Jonge mensen en de toekomst. In T. Béneker (Ed.), Toekomstgerichtonderwijs in de maatschappijvakken: Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer (pp. 19-29). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. http://www.expertisecentrum-mmv.nl//cms_data/Beneker_2018_Toekomstgericht_onderwijs.pdf
Beneker, T., & Palings, J. G. M. (2018). Hoofdstuk 1 Toekomstgericht onderwijs. In T. Béneker (Ed.), Toekomstgericht onderwijs in de maatschappijvakken: Een vakdidactisch perspectief vanuit aardrijkskunde, economie, geschiedenis, levensbeschouwing en maatschappijleer (pp. 10-18). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken. http://www.expertisecentrum-mmv.nl//cms_data/Beneker_2018_Toekomstgericht_onderwijs.pdf

2017

Wetenschappelijke publicaties

Krause, U., Beneker, T., van Tartwijk, J. W. F., Uhlenwinkel, A., & Bolhuis, S. (2017). How do the German and Dutch Curriculum Contexts influence (the Use of) Geography Textbooks? Review of International Geographical Education Online, 7(3), 235-263. https://dergipark.org.tr/en/pub/rigeo/issue/40888/493166
Hanus, M., řezníčková, D., Marada, M., & Beneker, T. (2017). Globální myšlení žáků: srovnání vybraných evropských zemí. GEOGRAFIE, 122(3), 360-381.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/357226/gcgs032017_hanus.pd.pdf?sequence=1
Krause, U., Beneker, T., Tani, S., Brooks, C., & Lucchesi, F. (2017). L'educazione geografica in europa: un dialogo sulla formazione universitaria dei docenti. In Geo-didattiche per il futuro: La geografia alla prova delle competenze (pp. 66-82). (Tratti geografici).
Beneker, T., & Palings, J. G. M. (2017). Student teachers’ ideas on (powerful) knowledge in geography education. Geography, 102(2), 79-85. https://doi.org/10.1080/00167487.2017.12094013
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/357210/GEOGRAPHY_vol102_part2_BENEKER_PALINGS.pdf?sequence=1
Uhlenwinkel, A., Beneker, T., Bladh, G., Tani, S., & Lambert, D. (2017). GeoCapabilities and Curriculum Leadership: balancing the priorities of aims-based and knowledge-led curriculum thinking in schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 26(4), 327-341. https://doi.org/10.1080/10382046.2016.1262603

Vakpublicaties

van der Schee, J., Beneker, T., Verschuren, M., & Palings, J. G. M. (2017). Geografisch leren denken met croquis: Het werk van een professionele leergemeenschap aardrijkskunde 2014-2016. Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken - Centrum voor Educatieve Geografie.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/356985/7.pdf?sequence=1
Budke, A., Krause, U., Maier, V., van Reumont, F., & Beneker, T. (2017). Konzepte der politischen Bildung und ihre Umsetzungen im Geographieunterricht: Ergebnisse eines deutsch-niederländischen Austauschseminars für Lehramtsstudierende. GW-Unterricht, 17(2), 32-44.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/355587/6.pdf?sequence=1

Overige resultaten

Bolt, G. S., Beneker, T., van Liempt, I. C., Visser, K., Zill, M. O., van Driel, J., Mike, R., & Tasan-Kok, T. (2017, Feb 27). European Policy Brief. The Assets of Urban Diversity. https://www.urbandivercities.eu/wp-content/uploads/2017/04/DIVERCITIES-Policy-Brief-07-2017-02-28.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/355674/ASSETS.pdf?sequence=1

2016

Wetenschappelijke publicaties

Bijsterbosch, E., van der Schee, J. A., Kuiper, W., & Beneker, T. (2016). Geography Teachers’ Practices regarding Summative Assessment: A Study of PreVocational Education in the Netherlands. Review of International Geographical Education Online, 118-134.
Bijsterbosch, E., van der Schee, J., Kuiper, W., & Beneker, T. (2016). Geography teachers’ Practices regarding Summative Assessment: A Study of Pre-Vocational Education in the Netherlands. Review of International Geographical Education Online, 6(2), 118-134.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346812/Geography.pdf?sequence=1

Vakpublicaties

Beneker, T., Cortenraede, V. G. B., Palings, J. G. M., & Pauw, I. (2016). Toekomstdenken in het aardrijkskundeonderwijs. AGORA : Magazine voor Sociaalruimtelijke vraagstukken, 32(2), 21-24.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/346036/ToekomstdenkenAGORA_2016_2.pdf?sequence=1
Beneker, T., Boorn, van den, R., van Gaans, G., Hamers, K., Palings, J. G. M., & Simonse, T. (2016). Toekomstgericht onderwijs: hoe denken studenten van de lerarenopleiding daarover? VELON : tijdschrift voor lerarenopleiders, 37(2), 5-17.
Bolt, G. S., Tersteeg, A. K., van Driel, J., & Beneker, T. (2016). Stedelijke diversiteit als kans in Rotterdams Feijenoord. Geografie, 5, 24-26.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., Palings, H., & Krause, U. (2015). Teachers envisioning future geography education at their schools. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(4), 355-370. https://doi.org/10.1080/10382046.2015.1086102
Beneker, T., & van der Schee, J. A. (2015). Future geographies and geography education. International Research in Geographical and Environmental Education, 24(4), 287-293. https://doi.org/10.1080/10382046.2015.1086106
van der Schee, J. A., Trimp, H., Beneker, T., & Favier, T. T. (2015). Digital Geography Education in the Twenty-First Century: Needs and Opportunities. In O. Muniz Solari, A. Demirci, & J. van der Schee (Eds.), Geospatial Technologies and Geography Education in a Changing world: Geospatial Practices and Lessons Learned (pp. 11-20). (Advances in Geographical and Environmental Education). Springer. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55519-3_2
Pauw, I., & Béneker, T. (2015). A futures perspective in Dutch geography education. Futures. The Journal of Forecasting, Planning and Policy, 66, 96-105. https://doi.org/10.1016/j.futures.2015.01.001

Vakpublicaties

Palings, J. G. M., Beneker, T., Boorn, van den, R., Gaans, van, G., Hamers, K., & Simonse, T. (2015). Het toekomstbeeld van leerlingen. Geografie, 24(8), 34-37.
Beneker, T., & Pauw, I. (2015). Toekomstbestendig aardrijkskundeonderwijs. Geografie, 24(8), 32-34.
Beneker, T., & van der Schee, J. A. (2015). Uitdagend onderwijs met schetskaarten en met water. Geografie, 24 (9), 40-42.
Koster, B., Beneker, T., Kools, Q., & Joosten-TenBrinke, D. (2015). De betekenis van kenniskringen voor de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. ‘Ik heb nieuwe inzichten opgedaan’. VELON : tijdschrift voor lerarenopleiders, 36(1), 29-42.

Populariserende publicaties

Beneker, T. (2015). Bubbles in de klas. Leerlingen zelf laten nadenken door motiverende activiteiten. Vector, (26), 10-11.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., van Dis, H., & van Middelkoop, D. (2014). World-mindedness of students and their geography education at international (IB-DP) and regular schools in the Netherlands. International Journal of Development Education and Global Learning, 6(3), 5-30. https://doi.org/10.18546/IJDEGL.06.3.02

2013

Wetenschappelijke publicaties

Béneker, T., Tani, S., Uphues, R., & van der Vaart, R. J. F. M. (2013). Young people’s world-mindedness and the global dimension in their geography education: a comparative study of upper secondary school students’ ideas in Finland, Germany and the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 22(4), 322-336. https://doi.org/10.1080/10382046.2013.826544
Béneker, T., & Wevers, I. (2013). Thinking about the future? Young people’s perspectives from the Netherlands. In M. Robertson, & S. Tani (Eds.), Young people: Cross cultural views and futures (pp. 146-165). ACER Press.

Vakpublicaties

Béneker, T. (2013). Aardrijkskunde vecht voor positie. Geografie, 22(6), 58-64.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/304235/130615_beneker_aardrijkskunde.pdf?sequence=1

2012

Vakpublicaties

van der Schee, J., & Béneker, T. (2012). Een tussenstand van onderwijsgeografisch onderzoek. In J. van der Schee, & T. Béneker (Eds.), Aardrijkdskundeonderwijs onderzocht (pp. 1-2). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken - Centrum voor Educatieve Geografie.
van der Schee, J., & Béneker, T. (2012). Aardrijkskundeonderwijs onderzocht. Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken - Centrum voor Educatieve Geografie.
Béneker, T. (2012). De stad in het aardrijkskundeonderwijs. In J. van der Schee, & T. Béneker (Eds.), Aardrijkskundeonderwijs onderzocht (pp. 25-38). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken - Centrum voor Educatieve Geografie.
Pauw, I., & Béneker, T. (2012). De toekomst in aardrijkskundeboeken. In J. van der Schee, & T. Béneker (Eds.), Aardrijkskundeonderwijs onderzocht (pp. 13-24). Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken - Centrum voor Educatieve Geografie.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/278961/2012_web.pdf?sequence=1

2011

Vakpublicaties

Beneker, T., van der Vaart, R. J. F. M., & Pauw, I. (2011). Globales Bewusstsein. Eine Studie zu Einstellung deutscher, niederländischer und finnischer Jugendlicher. Praxis Geographie, (7-8), 22-27.
Adriaens, R., Beneker, T., van der Schee, J., Palings, H., & Krause, U. (2011). Het wereldvoedselvraagstuk geduid met kernconcepten. Kernconcepten bij ak (2). Geografie, 20(6), 55-57.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., Sanders, R., Tani, S., & Taylor, L. (2010). Picturing the city: young people's representations of urban environments. Children's Geographies, 8, 123-140.

Vakpublicaties

Beneker, T., & van der Schee, J. (2010). Aardrijkskundeonderwijs in beweging. Geografie, nov/dec, 6-6.
Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2010). Mondiale betrokkenheid van jongeren. Geografie, nov/dec, 7-9.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., Tani, S., & Taylor, L. (2009). Urban geographies: what should we teach? The New Geography, 57, 115-122.

Vakpublicaties

Beneker, T. (2009). Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. In B. de Pater (Ed.), West-Europa. hoofdlijnen van geografie en ruimtelijke planning (pp. 280-283). Koninklijke Van Gorcum.
Beneker, T., van Stalborch, M., & van der Vaart, R. J. F. M. (2009). Vensters op de wereld. Canon voor wereldburgerschap. NCDO.
Beneker, T., van Stalborch, M., & van der Vaart, R. J. F. M. (2009). Vensters op de wereld. Canon voor wereldburgerschap. Geografie, februari, 3-7.
Beneker, T. (2009). Sociale projecten in Vogelaar wijken: een impressie. Geografie, juni, 24-25.
Beneker, T., van Stalborch, M., & van der Vaart, R. J. F. M. (2009). Windows on the World. Report of the Canon for Global Citizenship Committee. NCDO / Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht.
Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2009). Young people's view on the world: a proposal for cross-national reearch. The New Geography, 57, 122-127.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2008). Global education in the Dutch context. Zeitschrift für Internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 31(1), 27-31.

Vakpublicaties

Beneker, T., & van der Schee, J. (2008). Op expeditie naar de broeikaswereld. NVOX, februari, 69-71.
Beneker, T. (2008). Wereldinformatie. Geografie, 39-41.
Adang, A., & Beneker, T. (2008). Academische jaarprijs: expeditie broeikaswereld. In R. van Kempen, I. van Aalst, K. Frenken, & A. Zoomers (Eds.), Honderd jaar Geografie in Utrecht. Over gebieden, actoren en stromen (pp. 163-167). Faculteit Geowetenschappen - Universiteit Utrecht.
Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2008). Mondiaal besef van jongeren en geografieonderwijs. In R. van Kempen, I. van Aalst, K. Frenken, & A. Zoomers (Eds.), Honderd jaar Geografie in Urrecht. Over gebieden, actoren en stromen (pp. 157-162). Faculteit Geowetenschappen - Universiteit Utrecht.

2007

Wetenschappelijke publicaties

van Gorp, B. H., & Beneker, T. (2007). Holland as other place and other time: alterity in projected tourist images of the Netherlands. GeoJournal, 68, 295-306.
Beneker, T., Sanders, R., Tani, S., Taylor, R., & van der Vaart, R. J. F. M. (2007). Teaching the geographies of urban areas: views and visions. International Research in Geographical and Environmental Education, 16(3), 250-267.

Vakpublicaties

Beneker, T. (2007). De smaak van het Middelandse Zeegebied. Geografie, juni, 24-27.
Beneker, T., van Stalborgh, M., & van der Vaart, R. J. F. M. (2007). Wereldburgerschap in het onderwijs. NCDO.
Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2007). Young people's global awareness and geographical education. In S. Catling, & L. Taylor (Eds.), Changing Geographies: Innovative Curricula. (pp. 41-47). IGU-CGE/Herodot.

2006

Vakpublicaties

Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2006). Global citizenship and development. In P. H. C. M. van Lindert, A. A. de Jong, G. Nijenhuis, & A. C. M. van Westen (Eds.), Development matters. Geographical studies on development processes and policies (pp. 127-139). UU/Facu;ty of Geosciences.
Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2006). Global education in a local context. The case of the Netherlands. In K. Purnell, J. Lidstone, & S. Hodgson (Eds.), Changes in geographical education: past, present, and future (pp. 68-74). IGU-CGE.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Paul, L. J., Beneker, T., & van der Vaart, R. J. F. M. (2005). A multilevel approach to professional development. The example of the Department of Human Geography and Planning in Utrecht. In K. Donert, & P. Charzynski (Eds.), Changing Horizons in Geography Education (pp. 183-188). Herodot.
van der Vaart, R. J. F. M., Beneker, T., & Paul, L. J. (2005). Getting geography students involved in European integration. In K. Donert, & P. Charzynski (Eds.), Changing Horizons in Geography Education. (pp. 283-287). Herodot.
Beneker, T., Paul, L. J., & van der Vaart, R. J. F. M. (2005). The added value of international students groups in geography classrooms. In K. Donert, & P. Charzynski (Eds.), Changing Horizons in Geography (pp. 107-112). Herodot.

Vakpublicaties

Beneker, T. (2005). Ad van Doorn: 40 jaar schoolboekauteur. Geografie, dec, 54-55.

Overige resultaten

Beneker, T., & de Waard, M. (2005). Wereldburgerschap in het formele onderwijs – richtlijnen voor het ontwerpen van onderwijs. Paper presented at Masterclass Wereldburgerschap en Onderwijs, Utrecht.

2004

Wetenschappelijke publicaties

van der Vaart, R. J. F. M., Beneker, T., Tani, S., & Taylor, L. (2004). Images of the city: are we talking about the same thing? A comparison of geographical representations of the city by urban experts, geography teachers and textbook authors in Finland, the Netherlands and the United Kingdom. In A. Robinson (Ed.), Expanding horizons in a shrinking world University of Strathclyde, Faculty of Education.
van der Vaart, R. J. F. M., & Beneker, T. (2004). What 'geography' in 'geography and citizenship'? Reflections on school geography in the Netherlands. In A. Kent, & A. Powell (Eds.), Geography and citizenship education: research perspectives (pp. 64-70). London Institute of Education.

Vakpublicaties

Beneker, T. (2004). Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. In B. de Pater, T. Beneker, & W. Buunk (Eds.), Europa. Ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie (pp. 212-215). Koninklijke Van Gorcum.
Beneker, T., & Donkers, H. (2004). VMBO examen aardrijkskunde: goed en gemakkelijk. Geografie, 6.
de Pater, B. C., Beneker, T., & Buunk, W. W. (2004). Europa. Ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie. Koninklijke Van Gorcum.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T. (2003). Images of the Netherlands: representing the country. In B. Gorp, M. Hoff, & H. Renes (Eds.), Dutch Windows. Cultural geographical essays on the Netherlands (pp. 81-91). Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Vakpublicaties

van der Schee, J., & Beneker, T. (2003). Docenten in opleiding deden mee en oordelen:"Havo-examen aardrijkskunde goed te doen". Geografie, 6, 31-33.
Beneker, T. (2003). Burgerschapsvorming: kansen voor het aardrijkskundeonderwijs. Geografie, 3, 28-31.
Beneker, T. (2003). Meer aarde in de aardrijkskunde. Geografie, 4, 30-32.
Beneker, T. (2003). Peellandcollege: taakgestuurd aardrijkskundeonderwijs. Geografie, 9, 24-27.

2002

Vakpublicaties

Beneker, T. (2002). De promovendus m/v (G. Nijenhuis). Geografie, 6.
Beneker, T. (2002). De promovendus m/v (Annika Hesselink). Geografie, 3, 27.
Beneker, T. (2002). De promovendus m/v (S. Heins). Geografie, 10.
Beneker, T. (2002). Geografische werkwijzen: wie worstelt er niet mee in de Tweede Fase? Geografie, 5, 32-35.
Beneker, T. (2002). Onderwijs laat buurlanden links liggen. Geografie, 3, 34-35.
Beneker, T. (2002). De promovendus m/v (C.J. Pen). Geografie, 4, 17.
Beneker, T., & Donkers, H. (2002). Hoogleraren maken aardrijkskunde eindexamen. Geografie, 6, 12-15.

1999

Vakpublicaties

Beneker, T. (1999). Drinkwater op de Molukken. Geografie Educatief, 4, 49.

1997

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T. (1997). 'Buscar mejor ambiente': migratie naar, uit en langs een kleine stad in Costa Rica. Nederlandse geografische studies, 216.

1994

Wetenschappelijke publicaties

Beneker, T., & Romein, A. (1994). Absorption of migrants in the labour market of Ciudad Quesada, an intermediate urban centre in Costa Rica. Revista Geografica, 119, 5-20.