Prof. dr. Tamara van Gog

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F3.26
3584 CS Utrecht

Prof. dr. Tamara van Gog

Hoogleraar
Educatie
030 253 3689
t.vangog@uu.nl

Tamara van Gog is hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de afdeling Educatie van de Universiteit Utrecht en distinguished international professor of Learning and Instruction aan de LEAD Graduate School and Research Network van de Eberhard Karls Universität Tübingen, Duitsland. Aan de Universiteit Utrecht coördineert Tamara het onderzoeksprogramma van de afdeling Educatie en coördineerde zij tot voor kort de Research Master Educational Sciences: Learning in Interaction.

Tamara studeerde Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (met specialisatie in onderwijspsychologie) aan de Katholieke Universiteit Brabant (2001) en promoveerde cum laude aan de Open Universiteit Nederland (2006). Daar werkte zij vervolgens eerst als UD en later als UHD, totdat ze in november 2009 werkzaam werd bij het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze in mei 2012 benoemd werd tot bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie. Tamara was gastonderzoeker aan het Knowledge Media Research Center in Tübingen, Duitsland, van december 2007 – juni 2008 (met een NWO Rubicon subsidie), aan de University of New South Wales, Australië in december 2010 en aan de University of California, Santa Barbara in de VS van december 2014 – februari 2015.

Haar onderzoek naar leren en instructie is met name gericht op het leren van voorbeelden; multimedia leren; en (het trainen van) zelfregulatie, reflectie en kritisch denken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op alle niveaus van onderwijs en bij artsen (in opleiding). Tamara maakt in haar onderzoek regelmatig gebruik van eye tracking en heeft innovatieve technieken onderzocht waarin eye tracking gebruikt wordt om leerprocessen zowel te bestuderen als te bevorderen.

Tamara is NWO Rubicon (2007), Veni (2008), Vidi (2012) en Vici (2021) laureaat. Ze had de eer om benoemd te worden als lid van De Jonge Akademie van de KNAW van 2010-2015, waar zij co-chair was van het Tracé Wetenschap en Maatschappij van april 2012 – augustus 2014 en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en disseminatie van het Wetenschapsspel ‘Expeditie Moendoes’ voor leerlingen in de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO (maar evengoed geschikt voor nieuwsgierige volwassenen!), ontwikkeld in het kader van De Jonge Akademie on Wheels. Tamara was lid van de Programmaraad voor het fundamenteel Onderwijsonderzoek (PROO) (2013-2017) en van de stuurgroep (2017-2020) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

Leeropdracht
Onderwijswetenschappen