Stijn van Deursen (hij/hem) doet empirisch en rechtsvergelijkend onderzoek naar de betekenis van macro-effecten en maatschappelijke neveneffecten binnen het aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. Aan de hand van empirische onderzoeksmethoden, rechtspraakanalyse en (externe) rechtsvergelijking onderzoekt hij of, wanneer, waarom en hoe macro-effecten en andere maatschappelijke neveneffecten een rol spelen in het aansprakelijkheids- en bestuursrecht. Relevant daarbij is wat de juridische uitgangspunten zijn die bepalen of, en zo ja, hoe de rechter rekenschap moet afleggen van dat soort effecten en hoe rechters in de praktijk met dergelijke effecten omgaan.

Zijn eerdere onderzoek richtte zich onder meer op Sino-Europese samenwerkingen in onderzoek en hoger onderwijs en op juridische aspecten van algoritmische besluitvorming.