Afgesloten projecten
Project
Nederlands voor alle kinderen 01-09-2021 tot 31-08-2023
Algemene projectbeschrijving

Een kind met een migratieachtergrond heeft per definitie een kleinere woordenschat in het Nederlands dan een kind met Nederlands als moedertaal. Leerkrachten staan hierdoor voor een aantal belangrijke vragen: “Welke taalontwikkeling in het Nederlands kunnen we verwachten van een kind dat bijvoorbeeld al zes maanden op een taalschool zit? Welke woorden en grammaticaregels hoort een kind al te kennen? En wanneer is de kennis voldoende om in te stromen in een reguliere school?”. 

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen zich snel thuis voelen en een succesvolle schoolloopbaan hebben, is onderzoek naar taalverwerving nodig. De woordenschat van nieuwkomers wordt namelijk niet bepaald door hun leeftijd, maar door hoe lang zij al met de Nederlandse taal bezig zijn. Om de kennis en de vooruitgang van kinderen met een migratieachtergrond te meten zijn nieuwe observatie instrumenten en meetcriteria nodig. Deze criteria vormen de basis voor het ontwikkelen van actueel en effectief lesmateriaal binnen het onderwijs. Met het onderzoeksproject ‘Nederlands voor alle kinderen’ willen wij het taalontwikkelingsproces van nieuwkomerskinderen en factoren die dat beïnvloeden in kaart brengen.

Rol
Uitvoerder
Financiering
Anders Janivo Stichting, Stichting Elise Mathilde fonds, Stichting Het R.C. Maagdenhuis namens Werkgroep Vluchtelingen & Educatie, Utrechts Universiteitsfonds Doorgeven campagne 2021, particuliere donaties.
Project
Pionier-Programma (VICI) Comparative Psycholinguistics 01-01-2005 tot 01-06-2005
Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Dr. Nada Vasic; Dr. Esther Ruigendijk; Dr. Joke De Lange