Gegenereerd op 2018-09-24 12:19:43
Project:
Mediawijsheid door media maken: Een sleutel tot participatie voor migrantenjongeren?
01-09-2017 tot 31-08-2019
Algemene projectbeschrijving 

Het project Mediawijs door media maken (MMM) is gehonoreerd binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. Binnen het project wordt onderzocht hoe migrantenjongeren, vluchtelingen in het bijzonder, getraind kunnen worden in informatieverwerking en mediagebruik om zich snel thuis te voelen en zich voor te bereiden op een toekomst in Nederland.


In Nederland volgen migrantenjongeren kort na aankomst een 2-jarig onderwijstraject binnen internationale schakelklassen. Juist binnen deze unieke toekomstgeoriënteerde institutionele context is het kritisch leren kijken naar en maken van media – in een voor hen nieuwe samenleving – belangrijk om nieuwe bruggen te kunnen slaan. Door in klassikaal verband samen te werken met medeleerlingen van uiteenlopende achtergronden, worden zij als opgroeiende individuen toegerust met belangrijke nieuwe competenties als zelfbewustzijn, weerbaarheid en taal – en sociale vaardigheden.

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: Nationale Wetenschaps Agenda
Projectleden

Gegenereerd op 2018-09-24 12:19:43
Op dit moment verzorgt Sanne Sprenger MA de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
ME3V16003 Mec-Practicum Film- en mediacultuur I V 3 7,5
ME3V15005 Mec-Community Art V 3 7,5
Gegenereerd op 2018-09-24 12:19:43
Nevenfuncties

Freelance filmmaker,  focus op Participatory Art.

Gegenereerd op 2018-09-24 12:19:43
Volledige naam
S. Sprenger MA Contactgegevens
Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2-2A
Kamer T 1.13
3512 EV  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6263
Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2-2A
Kamer 1.12
3512 EV  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6306
Gegenereerd op 2018-09-24 12:19:43
Laatst bijgewerkt op 17-09-2018