S.M.G. (Simcha) Verweij MSc

Projectleider
Sustainable Animal Stewardship

Simcha Verweij is projectcoördinator bij CenSAS (Centre for Sustainable Animal Stewardship), een samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research). 

CenSAS wil door het verbinden van kennis en praktijk én het samenbrengen van partijen een dialoog op gang brengen over de omgang met dieren. Nederland kent een uitgebreide traditie van maatschappelijke discussie over diervraagstukken. CenSAS werkt aan het samenbrengen van de betrokkenen, het initiëren van een open dialoog en het verdiepen van de huidige discussies. 

Eén van de taken van de projectcoördinator is het organiseren van evenementen, zoals de jaarlijkse Dierendialoog. Daarnaast coördineert zij verschillende kortlopende projecten, zoals de Quickscans (zie ook www.censas.org). Bij lange termijn projecten werkt zij aan de verbinding van bestaande en nieuwe kennis, als ook de vertaling van onderzoeksresultaten naar professionals en maatschappelijke discussies. Lange termijn projecten binnen CenSAS zijn in het bijzonder gericht op dierenwelzijn (inclusief diergezondheid), mens-dier relaties en ethiek.