Sanne van Vugt

Sanne van Vugt is onderwijswetenschapper, met een afstudeerspecialisatie in leren van professionals. Zij is verbonden aan Educate-it waar zij werkzaam is als Co-lead van werkpakket Teaching & Learning Strategies binnen het project CHARM-EU. Sanne voltooide haar Master in Onderwijswetenschappen (2017) en werkte daarna als onderwijskundig adviseur, instructional designer en projectleider voor het Onderwijscentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). In deze rol deed zij ervaring op in medisch onderwijs, in-service medische opleidingen en technology enhanced learning. Ze was ook lid van het Biomedical Sciences innovatieteam.

Sanne voert onderzoek uit naar het leren van professionals in hoger onderwijs. Zij is specifiek geinteresseerd in inter-institutional professional learning, workplace learning, en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

CHARM-EU staat voor een Challenge-driven, Accessible, Research-based and Mobile European University. Partneruniversiteiten in dit project zijn Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, Eötvös Loránd University and Université de Montpellier. CHARM-EU wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie (Erasmus+) met als doelstelling om een innovatief curriculum en Europees Universiteitsmodel te ontwerpen, ontwikkelen en testen. Sanne werkt in het team van Universiteit Utrecht, in nauwe samenwerking met werkpakketleider Jan Haarhuis. 

Meer informatie over CHARM-EU