“Sociaal-economische (on)gelijkheid en intersectionaliteit vormen de rode draad in mijn onderzoek.”

 

Als post-doctoraal onderzoeker ben ik verbonden aan het CLARIAH PLUS project, in het bijzonder het werkpakket Sociaal-economische Geschiedenis (WP4). DataLegend biedt tools aan voor zowel gestructureerde datasets als linked data. De dataset van de Nederlandse burgerlijke stand ondersteunt het onderzoek naar multidimensionele ongelijkheid en haar oorzaken tussen 1812 en circa 1960.

 

Interdisciplinaire aanpak

Ik maakte deel uit van de Doctoral Training Unit Digital History and Hermeneutics aan het Centre for Contemporary Digital History (C2DH) van de Université de Luxembourg. Mijn doctoraatsverhandeling getiteld Re/constructing Computing Experiences. From "punch girls" in the 1940s to "computer boys" in the 1980s traceert de levenscyclus van vijf computermodellen. Mijn MSc Digital Humanities en MA Geschiedenis van de KU Leuven vormen de basis van mijn interdisciplinaire aanpak.