Dr. Sanne Frequin

Dr. Sanne Frequin

Universitair docent
Kunstgeschiedenis
030 253 8151
s.frequin@uu.nl

In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond maandagavond 20 november het Paleissymposium plaats. Het thema van de avond was ‘Alfa en Bèta in de kunsten’. Drie wetenschappers uit verschillende disciplines op het gebied van kunst en erfgoed belichtten hun visie op het onderwerp. Ik presenteerde deze avond mijn onderzoek aan een publiek van experts en Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.

Conservering, restauratie en ook interpretatie en contextualisering werd besproken vanuit de technische kant van kunstonderzoek, maar ook vanuit een filosofisch-ethisch perspectief op de mogelijkheden van nieuwe technologie. Professor Salvador Muñoz Viñas, hoofd van de Paper Conservation Group van het Conservation Institute van de Universitat Politècnica de València, bepleitte een meer open en efficiënt begrip van conservering en conserveringsethiek. Professor Erma Hermens, onder andere directeur van het Hamilton Kerr Institute for Easel Painting Conservation, sprak over haar ervaring met het samenbrengen van onderzoeksteams bestaande uit technische kunsthistorici, conservatoren en wetenschappers.

Ik nam in mijn presentatie de toehoorders mee op een tijdreis. Het onderwerp was de digitale en fysieke reconstructie van een vijftiende-eeuws altaarstuk, de Kruisiging van de Meester van de Bewening te van Lindau (Museum Catharijneconvent). Dit kunstwerk is overschilderd en kan dus niet meer in ‘oorspronkelijke’ staat worden bekeken. Door een combinatie van kunsthistorische, materiaal-technische, en digitale onderzoekstechnieken is het mogelijk om het schilderij te bekijken zoals het zes eeuwen geleden werd bewonderd door de devote gelovigen.

In het programma Spraakmakers (NPO Radio 1) vertelde ik the day after over het project. Luister hier het fragment terug.