Dr. Sanne Frequin

Dr. Sanne Frequin

Universitair docent
Kunstgeschiedenis
030 253 8151
s.frequin@uu.nl

Sanne Frequin (Gouda, 1983) is kunsthistoricus, gespecialiseerd in digitale kunstgeschiedenis.

Haar onderzoek richt zich op de digitale reconstructie van verloren of beschadigde objecten en op het gebruik van gedigitaliseerde kunstwerken voor onderzoek en onderwijs.

De onderzoeksprojecten van Sanne Frequin gaan over middeleeuwse en vroegmoderne kunst en digitale reconstructie. Haar proefschrift analyseerde de politieke boodschap van de graven van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland in de veertiende eeuw. Het was een baanbrekend project waarbij zeldzame dertiende-eeuwse verslagen zeventiende-eeuwse beschrijvingen van de nu verloren gegane tombes elkaar ontmoetten. Centraal stond de reconstructie van de grafmonumenten van de graven van Henegouwen en hun familie. Een van de uitkomsten van het onderzoek is de 3D-reconstructie van het graf van Gwijde van Avesnes in de Domkerk in Utrecht. Podcasts, kranten en tijdschriften hebben aandacht besteed aan deze reconstructie.

Momenteel werkt ze aan de digitale en 3D reconstructie van het paneelschilderij van de Lindau Meester (Museum Catharijneconvent). In dit project wordt een 3D-scan van het paneelschilderij gebruikt om een eerdere versie van het schilderij te reconstrueren. De reconstructies zullen gebruikt worden voor eye-tracking onderzoek. Dit project werd genereus gefinancierd door NICAS.

Met de KB Nationale Bibliotheek en creatief bureau Doyle werkt Sanne Frequin aan de serious game #MedievalMe. In dit spel maken middelbare scholieren kennis met interdisciplinaire samenwerking. Een augmented reality-versie van Der Naturen Bloeme (een van de hoogtepunten uit de KB-collectie) speelt de hoofdrol in het spel. Dit innovatieve wetenschapscommunicatie project wordt gesteund vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Voor meer informatie over dit project zie de #MedievalMewebsite.

Sanne Frequin is academisch coördinator van de master Kunstgeschiedenis. Ze heeft onderwijservaring op BA-, MA-, ResMa- en PhD-niveau. Vakken die ze heeft gegeven variëren van Inleiding Kunstgeschiedenis (eerste jaar BA) tot Master-Apprentice Digital Reconstructions of Heritage (research master). Ze begeleidt BA- en MA-scripties over middeleeuwse en vroegmoderne kunst. Sanne Frequin is bestuurslid van de Utrecht University Teaching Academy (T@UU) en een van de coördinatoren van het Digital ArtLab.

Ze is een vaste gast op de landelijke radio. Als expert geeft ze context aan nieuws over kunstgeschiedenis in de programma's De Wild in de Middag en NPO De Nacht Van…. Ze is boekrecensent en expert op het gebied van middeleeuwse kunst in het wekelijkse radioprogramma OVT (Onvoltooid Verleden Tijd). Bij de Universiteit Utrecht is ze actief op het gebied van Public Engagement. Ze ontving seed money van het Public Engagement Seed Fund voor haar project MedievalMe en was een van de academici die optrad voor meer dan 1000 kinderen in Tivoli Vredenburg tijdens Operatie Breinbreker.