Profiel

Saskia de Bodt isUniversitair docent Kunstgeschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en sinds 2008 Bijzonder Hoogleraar Illustratie
(1850-heden) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek spitst zich toe
op de beeldende kunst tussen 1850-1950 in Nederland en België alsook
illustraties (internationaal). Zij werkte mee aan diverse tentoonstellingen in
onder meer België (KMSKB, Brussel; MSK, Gent) maar ook in Japan en Denenmarken
(Kopenhagen,  Kunstindustrimuseum).
Saskia de Bodt is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten; Lid Keuringscommissie Stichting Nederlandse Kunst- en
Antiekbeurs; Lid Experten comité van het Museum voor Schone Kunsten Gent.
Saskia de Bodt is co-auteur en redacteur van het recent verschenen boek James Ensor, universum van een fantast,
Den Haag (Gemeentemuseum), Antwerpen (Ludion) 2011.

Gegenereerd op 2017-11-19 14:58:38
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2016). Bekoring van het kleine - De vriendschap tussen de schrijver-kunsthistoricus Laurens J. Bol (1898-1994) en de tekenaar-graficus Dirk van Gelder (1907-1990). In Jonathan Bikker, Erik Hinterding, Everard Korthals Altes & Eddy Schavemaker (Eds.), Gij zult niet feestbundelen - 34 bijdragen voor Peter Hecht (pp. 21-26). Zwolle: Waanders.
  2016 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. & Koldeweij, Jos (2016). Der Buchwald hat Ohren. In mijn nieuwe vaderland - Ter gelegenheid van de vijfenzestigste geboortedag van Christoph Buchwald (pp. 16-19). Amsterdam: Cossee.
de Bodt, S.F.M. (2016). Fiep Westendorp: vakvrouw. In Gioia Smid (Eds.), Blikvangers - Omslagen, affiches, reclame. Tekeningen van Fiep Westendorp (pp. 20-33). Amsterdam: Querido.
de Bodt, S.F.M. (2016). Wipneus. Herinneringen aan Fiep Westendorp (1916-2016) - Liber Amicorum voor Nederlands meest geliefde tekenares (pp. 11). Fiep Amsterdam BV.
  2015 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2015). ”Holland” in Amerikaanse kinderogen - Hoe de clichés over Nederland zich via geïllustreerde kinderboeken verspreiden. Literatuur zonder leeftijd, 29 (96), (pp. 101-116) (15 p.).
de Bodt, S.F.M. (2015). Bang voor beeld?. Vooys, 33 (3), (pp. 56-63.) (8 p.).
de Bodt, S.F.M., Kircz, Joost & Meijer, Maaike (2015). Spelenderwijs. F. Harmsen van Beek als professioneel tekenares. In Joost Kircz & Maaike Meijer (Eds.), F. Harmsen van Beek. Stoeten ritseldingen (pp. 99-133) (34 p.). Amsterdam: De Bezige Bij.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2014). ‘The Antwerp Academy in a Changing Art World - The Fate of Two Great Dutch Artists and Their Fellow Artists in the Nineteenth Century’. In Els De Bruyn, Nico Dockx & Johan Pas (Eds.), Contradictions. Royal Academy of Fine Arts Antwerp 2013-1663. (pp. 175-187) (13 p.). Ghent: AsaMER Gent, Paper Kunsthalle.
de Bodt, Saskia (2014). Verhalen vertellen in woord en beeld - prentenboeken en geïllustreerde jeugdboeken. In Rita Ghesquière, Vanessa Joosen & Helma van Lierop-Debrauwer (Eds.), Een land van waan en wijs - geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur (pp. 344-377) (34 p.). Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.
  2014 - Vakpublicaties
de Bodt, Saskia (2014). De verbeelders. Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw. (327 p.). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2013). ‘Couperus geïllustreerd’. Spiegel der Letteren, 55 (13), (pp. 347-373) (27 p.).
de Bodt, S.F.M. (2013). ‘De Antwerpse Academie in een veranderende kunstwereld. Hoe het twee grote Nederlandse kunstenaars en hun collega’s in de negentiende eeuw aan de Antwerpse Academie verging’. In Johan Pas, Nico Dockx, Els De Bruyn, Nico Nico Dockx & Els De Bruyn (Eds.), Contradicties/Contradictions. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 2013-1663, (pp. 203-215) (13 p.). Gent: Paper Kunsthalle.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2012). ‘David Oyens (1842-1902). Le pianiste (La folle chanson), 1874', , 2012, p. 248-249. In Sabine Craft-Giepmans, Annette de Vries, (Eds.), Portret in portret in de Nederlandse kunst 1550-2012 (pp. 248-249) (2 p.). Bussum, Den Haag, Dordrecht: Bussum (uitgeverij Thoth), Den Haag (RKD), Dodrecht (Dordrechts Museum).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2011). , ‘Een venijnig polemist. De teksten van Ensor over kunst’. In S. de Saskia de Bodt, , ,, D. Hardeman & H. Todts (Eds.), James Ensor, universum van een fantast (pp. 66-75) (10 p.). Den Haag/Antwerpen: Den Haag (Gemeentemuseum), Antwerpen (Ludion).
de Bodt, S.F.M. & Todts, H. (2011). , ‘Met Gragapanca naar Zeeland. Het schetsboek “Voyage en Hollande”’. In S.F.M. de de Bodt,, D. Hardeman & H. Todts (Eds.), James Ensor, universum van een fantast (pp. p.56-65) (10 p.). Den Haag/Antwerpen: Den Haag (Gemeentemuseum), Antwerpen (Ludion).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2010). Children of Holland. The image of the Netherlands in American children's books. (96 p.). Zwolle: De Jonge Hond.
de Bodt, S.F.M. (2010). Van Poe tot Pooh. Illustreren om je penselen te kunnen betalen?. (96 p.). Zwolle: De Jonge Hond, i.s.m. Koninklijke Bibliotheek Den Haag en Bijzondere Collecties UvA, AMterdam.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & Heij, J.J. (2009). ‘”Niet op een buijige achternamidag…”- Wierink als kunstenaar voor kinderen’. Bernard Willem Wierink 1856-1939, (pp. 42-57) (16 p.). Assen, Zwolle: Drents Musem, Waanders.
de Bodt, S.F.M. & Boyle-Turner, C. (2009). ‘Les débuts de Meijer de Haan à Amsterdam jusqu’en 1888’,. Meijer de Haan, le maître caché (pp. 50-62) (13 p.). Parijs (Éditions Hazan; Musée d’Orsay), Amsterdam (Musée Historique Juif).
de Bodt, S.F.M. & Boyle-Turner, C. (2009). ‘Meijer de Haan his early years in Amsterdam through 1888’. In J. Kröger (Eds.), Meijer de Haan: A master revealed (pp. 50-62) (13 p.). Parijs; Amsterdam: Éditions Hazan; Jewish Historical Museum.
de Bodt, S.F.M. & Derrey-Capon, D. (2009). 'Alfred Stevens en de oude Hollandse meesters’. Alfred Stevens Brussel 1823-Parijs 1906, 2009, p. 131-149 (pp. 131-149) (19 p.). Brussel (Mercatorfonds; Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België), Amsterdam (Van Gogh Museum).
de Bodt, S.F.M. & Plomp, M. (2009). Anton Mauve (1838-1888). (224 p.). Bussum: ThOTH.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & Hendriks, F. (2008). De gebroeders Oyens. David en Pieter Oyens. Een Nederlandse schilderstweeling in Brussel. Zwolle: Waanders.
  2008 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2008). Dongen als kunstenaarsdorp. In H. Klarenbeek & R. Dirven (Eds.), Schilders van Dongen (pp. 11-15) (5 p.). Schiedam: Scriptum Art.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & Hellemans, Frank (2007). Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in Belgi�PB - Ons Erfdeel vzw. Rekkem (Belgi� Y1 - 2006: Unknown Publisher.
  2007 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2007). 'De eerste keer'. Max Veldhuijs-prijs 2007 voor Mance Post. (pp. 19-28) (10 p.). Amsterdam/ Antwerpen + Den Haag: Em. Querido's Uitgeverij BV/ Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde.
  2007 - Populariserende publicaties
de Bodt, S.F.M. (23-05-2007). 'Schjerfbeck raakt direct de ziel. NRC-Handelsblad,, (pp. 11) (1 p.).
de Bodt, S.F.M. (21-12-2007). 'Sneeuwmeisje, Zwanenprinses en vele Ivans. Russische sprookjes en legende in het Groninger Museum'. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement, (pp. 16-17).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2006). De Legende van Westenschouwen, tekst en versiering van Jan Heyse (facsimileuitgave). Middelburg: Drukkerij Verhage & Zoon.
de Bodt, S.F.M. (2006). Sinterklaas Opzegrijmpjes, versiering van Jan Heyse (facsimileuitgave). Middelburg: Drukkerij Verhage & Zoon.
de Bodt, S.F.M. & Hellemans, Frank (2006). Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België. (124 p.). Rekkem (België) - 2006: Ons Erfdeel VZW.
  2006 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2006). 'De spin Sebastiaan of de wisselende positie van de illustrator'. Helden in Beeld. Illustraties uit kinderboeken (pp. 8-27) (20 p.). Den Haag: Letterkundig Museum.
de Bodt, S.F.M. (2006). Een Zeeuwse idylle. Het beeld van Zeeland in prentenboeken 1900-1960. Arnhem: Terra i.s.m. Zeeuwse Bibliotheek.
  2006 - Populariserende publicaties
de Bodt, S.F.M. (2006). 'De vrouw en haar huis (1906-1974)'. In Marieke van Delft, Nel van Dijk & Reinder Storm (Eds.), Magazine! 150 jaar publiekstijdschriften (pp. 54-55) (2 p.). Zwolle: Waanders i.s.m. Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M., Peters, M., de Goede, U. & Alleblas, J. (2005). "'Les bonnes choses de la Hollande'. Kunsttoeristen in Dordrecht in de negentiende en vroege twintigste eeuw. In M Peters, U de Goede & J Alleblas (Eds.), Dromen van Dordrecht. Buitenlandse kunstenaars schilderen Dordrecht 1850-1920 (pp. 37-54) (18 p.). Bussum: ThOTH.
  2005 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2005). Getekend, Hans Christian Andersen. Zijn geïllustreerde sprookjes in de Lage Landen. Warnsveld: Terra / Lannoo i.s.m. Koninklijke Bibliotheek.
de Bodt, S.F.M., Dieltjes, E. & Duijsters, K. (2005). Lizzy Ansingh (1875-1959). De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer. (96 p.). Warnsveld: Terra/Lannoo i.s.m. Historisch Museum Arnhem.
de Bodt, S.F.M., Dieltjes, E. & Duijsters, K. (2005). Walsen met Mondriaan. Lizzy Ansingh (1875-1959). De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer. (pp. 9-17) (9 p.). Warnsveld: Terra/Lannoo i.s.m. Historisch Museum Arnhem.
  2005 - Populariserende publicaties
de Bodt, S.F.M. (01-01-2005). div. op kunstpagina (zie hieronder). NRC Handelsblad
de Bodt, S.F.M. (2005). Onsterfelijke sprookjes. Cachet (32, sept.-), (pp. 6-12) (7 p.).
de Bodt, S.F.M. (2005). Tussen realisme en fantasie. Illustraties bij de Nederlandstalige Andersenuitgaven. Boekenpost, 13 (sept-okt.), (pp. 4-7) (4 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2004). Schildersdorpen in Nederland. Arnhem: Terra/Lannoo.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & de Haan, M. (2003). Erkend en miskend. Lourens Alma Tadema (1836-1912) in België en Nederland. (72 p.). Amsterdam/ Gent: Ludion.
de Bodt, S.F.M. & Kapelle, J.A. (2003). Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950. (276 p.). Amsterdam / Gent: Ludion.
  2003 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2003). Tijdelijk actueel / Temporarily Topical. Stedelijk Museum Bulletin (3/2003), (pp. 30-36) (7 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & de Smedt, R. (2001). De bloemstillevens van Jan de Smedt. Mechelen: uitgever onbekend.
de Bodt, S.F.M. (2001). De negentiende eeuw-vorser in perspectief. Nederlands onderzoek 1996-2000. In R. Koot (Eds.), Bibliografie van Nederlands onderzoek naar beeldende kunst en kunstnijverheid 1700-1900 (pp. 8-11) (4 p.). Utrecht: Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici.
de Bodt, S.F.M. (2001). Kunst voor het kind: de illustraties van Henriëtte Willebeek le Mair bij A Child's Garden of Verses van Robert Louis Stevenson(1926/1926). In Saskia de Bodt, Jenny Reynaerts & Jan de Vries (Eds.), Studiecollectie. Interpretaties van kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Dertien opstellen voor Evert van Uitert (pp. 115-126) (12 p.). Amsterdam.
de Bodt, S.F.M., Reynaerts, J. & de Vries, J. (2001). Studiecollectie. Interpretaties van kunst uit de negentiende en twintigste eeuw. Dertien opstellen voor Evert van Uitert. (177 p.). Amsterdam: Vossiuspers UvA.
de Bodt, S.F.M. (2001). Une ville sur la Meuse dans l'art: "Panorama Rotterdam". Septentrion, 2001 (4), (pp. 168-170) (3 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (2000). De Oosterbeekse school. Oosterbeek, een magische plek aan de Veluwezoom. Tentoonstellingscatalogus: In het Licht van Barbizon. Landschappen uit de kunstenaarskolonies Tervuren, Kronberg en Oosterbeek (pp. 22-30) (9 p.). Den Haag.
de Bodt, S.F.M. (2000). Oosterbeek - Magie am Rand der Veluwe. Tentoonstellingscatalogus: Im Lichte von Barbizon. Landschaften aus den Künstlerkolonien Tervuren, Kronberg und Oosterbeek (pp. 22-30) (9 p.). Kronberg, Museumgesellschaft.
  2000 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (2000). De roem van Laren en Blaricum. Desolaat maar aantrekkelijk. Studio, 9 (3), (pp. 5-9) (5 p.).
de Bodt, S.F.M. (2000). La nature comme ornement: une forme d'idéalisme dans l'art anglais et l'art français du XIX siècle. Naturopa, 93, (pp. 22-23) (2 p.).
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (1999). Isaac Israels en zijn vader Jozef. Over de Borinage naar Amsterdam. In S.F.M. de Bodt, J. Kapelle & J. Sillevis (Eds.), Isaac Israels. Hollands Impressionist (pp. 34-57) (24 p.). Rotterdam/ Schiedam: Kunsthal/ Scriptum Art.
de Bodt, S.F.M. (1999). J. B. Jongkind en de Hoeksche Waard. Amsterdam: Amsterdam University Press.
de Bodt, S.F.M. (1999). Schilders en schrijvers op de Veluwe. In J. Kapelle (Eds.), Tuin, thee en atelier. Schildersechtpaar Jan Kleintjes en Hedwig Kleintjes-van Osselen (pp. 7-12) (6 p.). Zutphen.
  1999 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (1999). Toeristen in boerenland. In D. Duijzer (Eds.), Het Haagse Platteland. LTO-Nederland, de Haagse School en de nieuwe tijd (pp. 27-34) (8 p.). Den Haag: LTO-Nederland.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. & de Haan, M. (1998). Bloemstillevens uit Nederland en Belgie 1870-1940. (204 p.). Zwolle: Waanders, Met bijdragen van drs. W. Pijbes.
de Bodt, S.F.M. & Sellink, M. (1998). Nineteenth Century Dutch Watercolors and Drawings from the Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. (215 p.). Alexandria, Virginia: Art Services International.
de Bodt, S.F.M. (1998). 'Onverloochenbare van-zelf-gegroeide eenheid'. Vlaamse vrienden. In E. Scheepers & C. Will (Eds.), Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy (pp. 108-119) (12 p.). Zutphen: Walburg Pers.
de Bodt, S.F.M. (1998). Vrijwillige ballingschap: Paul Gabriel in Brussel. In M. Peters & B. Tempel (Eds.), Paul Joseph Constantin Gabriel 1828-1903. Colorist van de Haagse School (pp. 67-84) (18 p.). Zwolle/Dordrecht: Waanders/Dordrechts Museum.
  1998 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (1998). Boijmans toont een eeuw van tegenstellingen. NRC Handelsblad, 03-07-1998.
de Bodt, S.F.M. (1998). Het belang van mooie platen. Kunstschrift, 4, (pp. 29-39) (11 p.).
de Bodt, S.F.M. (1998). Russische theaterontwerpen van de avantgarde. NRC Handelsblad, 26-03-1998.
  1998 - Overige resultaten
S.F.M. de Bodt (26-03-1998) Jacobus van Looy in Brugge
S.F.M. de Bodt (22-11-1998) Oosterbeek, het Hollandsch Barbizon
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
de Bodt, S.F.M. (1997). Anton Mauve en de Haagse School. Den Haag: SDU/Openbaar Kunstbezit.
de Bodt, S.F.M. (1997). De Haagse School in Drenthe. Zwolle: Waanders.
  1997 - Vakpublicaties
de Bodt, S.F.M. (1997). Anton Mauve. Schapen op de heide bij Laren. Bulletin Van Gogh Museum, 1997, (pp. 8-9) (2 p.).
de Bodt, S.F.M. (1997). Mesdag en zijn vrienden. Zwolle: Waanders.
  0 - Overige resultaten
S.F.M. de Bodt () Niks geen sfeer van lieve, brave burgerlijkheid. Een onderzoek naar Nederlandse prentenboeken 1890-1950 en de levens van de illustratoren daarachter
S.F.M. de Bodt () Over schilder Walter Sickert
S.F.M. de Bodt () Van Gogh
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-19 14:58:39
Volledige naam
dr. S.F.M. de Bodt Contactgegevens
Drift 15

Drift 15
Kamer -
3512 BR  UTRECHT

Drift 10

Drift 10
Kamer 2.03
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 2.03
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6519
Gegenereerd op 2017-11-19 14:58:39
Laatst bijgewerkt op 25-02-2013