Dr. S.F.M. (Stefanie) Massink

Universitair docent
Geschiedenis van de internationale betrekkingen
s.f.m.massink@uu.nl

Stefanie F. M. Massink is Universitair Docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Stefanie publiceert, presenteert en doceert over onderwerpen gerelateerd aan de geschiedenis van de internationale betrekkingen, in het bijzonder de Nederlands-Spaanse betrekkingen tijdens de lange twintigste eeuw. 

 

Samenvatting promotieonderzoek: 'The Dutch will give you problems'. Nederland en Spanje in transitie van dictatuur naar democratie, 1973-1977. 

‘The Dutch will give you problems,’ aldus Henry Kissinger, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, op 2 juni 1976. Hij maakte deze markante opmerking tijdens een gesprek op het Witte Huis met de Spaanse koning, Juan Carlos de Borbón. Ruim zes maanden eerder was Juan Carlos gekroond tot koning en aangetreden als staatshoofd, nadat dictator Francisco Franco op 20 november 1975 op 82-jarige leeftijd was overleden. Spanje bevond zich inmiddels in een onzekere politieke transitie die uiteindelijk op 15 juni 1977 zou resulteren in de eerste democratische verkiezingen sinds 1936. Dit proefschrift onderzoekt welke rol het kabinet-Den Uyl (1973-1977) heeft gespeeld in de Spaanse transitie van dictatuur naar democratie.

Hoewel Nederland beschouwd kan worden als een relatief kleine macht in vergelijking met landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk, toont dit proefschrift aan dat het kabinet-Den Uyl binnen de beschikbare marges wel degelijk invloed uitoefende op de democratisering van Spanje. Vooral met betrekking tot de kwestie van een Spaanse toetreding tot de NAVO en de EG kon Nederland eisen stellen. Een toetreding diende immers door alle lidstaten unaniem te worden goedgekeurd. Nederland was in dat opzicht geen fuerza insignificante. In dit proefschrift blijkt dat het kabinet-Den Uyl, en met name minister van Buitenlandse Zaken Max van der Stoel, inderdaad meer dan eens acteerden als een kritische bondgenoot, zowel binnen de NAVO als de EG. De uitspraak van Kissinger – ‘The Dutch will give you problems’ – bleek wat dat betreft geheel correct.

Zie ook Nieuw Onderzoek: Nederland pushte Spaanse democratie.


Onderzoeksgebieden
Geschiedenis van de internationale betrekkingen | Small states | Internationale politiek ten aanzien van dictaturen en transities naar democratie | Nederlandse buitenlandse beleid | Nederlandse - Spaanse betrekkingen en geschiedenis in de lange twintigste eeuw | Spaanse moderne geschiedenis in internationale context | Spaanse buitenlandse politiek | Spanje van dictatuur naar democratie.