Prof. dr. Sanneke de Haan

Universitair docent
Ethiek Instituut

Sanneke de Haan is Universitair Docent Bio-ethiek en Ethiek van (geestelijke) gezondheid aan het Ethiek Instituut en Socrates Hoogleraar Psychiatrie en Filosofie aan de Erasmus School of Philosophy van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkt aan onderwerpen op het snijvlak van filosofie en psychiatrie, in het bijzonder op vragen naar de grenzen van normaliteit (wanneer en op welke gronden beschouwen we iets als (ab)normaal of pathologisch?), authenticiteit en de verhouding tot psychische problemen, en een integratieve benadering van psychische aandoeningen. Daarbij maakt ze gebruik van zowel filosofische analyse als kwalitatief onderzoek. 

Van 2017-2023 ontving De Haan een NWO VENI beurs voor haar project ‘Is it me or my disorder? Relational authenticity in psychiatry’ (Tilburg University). Dat project ging over ‘zelf-ziekte ambiguïteit’ bij mensen met terugkerende depressies: dat wil zeggen: hoe mensen zich tot hun depressies en medicatie verhouden in relatie tot hun eigen identiteit, en de ontwikkeling van een relationele notie van authenticiteit.

Eerder heeft De Haan onderzoek gedaan naar de ervaringen van jongeren voorafgaand aan hun eerste psychose (Universiteit Heidelberg), en naar de ervaringen van patiënten met Obsessief-Compulsieve Stoornissen die behandeld werden met diepe hersenstimulatie (Amsterdam Medisch Centrum). Aan The Berlin School of Mind and Brain (Humboldt Universiteit Berlijn) deed ze onderzoek naar neuroreductionisme in de psychiatrie. 

Haar boek Enactive Psychiatry is in 2020 verschenen bij Cambridge University Press. Hierin ontwikkelt De Haan een holistische benadering van psychiatrische problemen op basis van inzichten uit het enactivisme; een theorie die stelt dat we het mentale niet los kunnen zien van het lichaam en de omgeving. 

De Haan geeft regelmatig publiekslezingen en neemt deel aan publieke debatten.