Dr. Susanne Heeger-Hertter
s.heeger@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22


Profiel

Susanne Heeger-Hertter is onderzoeker/UD Sociaal Recht.

Zij verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Familie en Recht (http://ucerf.rebo.uu.nl/) en het onderzoeksthema ‘Future of Work’ (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Haar belangstelling gaat uit naar arbeidsrechtelijke aspecten van flexibele arbeidsrelaties en van platformarbeid. Een aandachtsgebied daarbinnen vormt de werkende met (mantel)zorgtaken.

Susanne Heeger geeft onderwijs op het terrein van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. 

  

Wetenschappelijke expertises
Nederlands arbeidsrecht
socialezekerheidsrecht
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22
Curriculum vitae

Werkervaring

Sinds 2017: onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Future of Work 

2012 – 2013: Beleidsmedewerker op de afdeling Wetgeving, bestuurlijke en juridische aangelegenheden (WBJA) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (detachering)

Sinds 2011: UD Sociaal Recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht)

2006 - 2011: Onderzoeker bij het door het Instituut Gak gesubsidieerde onderzoeksprogramma ‘Levensloop, sociale zekerheid en arbeidsmarkt'

2005 - 2006: Docent rechtstheorie, dep. Rechten, UU

2004 - 2013: Freelance docent gezondheidsrecht bij het Universitair Medisch Centrum te Utrecht 

 

Opleidingen

1997 - 2004: Studie Nederlands Recht (deeltijd) aan het dep. Rechten de Universiteit Utrecht

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22
Alle publicaties
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Hertter, S.E. (2016). Wet arbeid en zorg C.25; E.25; G.25; H.25. In Eva Cremers & Pauline de Costeris (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties (45 p.). Deventer: Kluwer.
  2016 - Rapporten
Hertter, S.E. & Pennings, Frans (2016). 'EU Citizenship and Social Rights, a Comparative Report’, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States, bEUcitizen. (81 p.). bEUcitizen Project, D6.2 Report: Report on the transposition of the relevant EU instruments in the Member States.
  2016 - Annotaties
Hertter, S.E. (2016). Hoofdstuk IV WW als laatste redmiddel.
  2016 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (10-03-2016) NVBe
  2015 - Artikelen
Hertter, S.E. & Veldman, A.G. (2015). 'Het nieuwe werken’ in nieuwe wetgeving? Flexibilisering van verlof, werktijd en arbeidsplaats. ArbeidsRecht, 2015 (6/7), (pp. 3-7) (5 p.).
  2015 - Boeken
Hertter, S.E., Houweling, A.R., de Valk, S.N. & Veldman, A.G. (2015). Rechtspraak Arbeidsrecht. (178 p.). Den Haag: SDU.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Hertter, S.E. (2015). Wet Arbeid en Zorg. In E. Cremers (Eds.), Praktijkboek Flexibele Arbeidsrelaties Deventer: Kluwer.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Artikelen
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Mantelzorg faciliteren door verlof - Een vergelijking van het Nederlandse recht met de Duitse Familiezorgtijdwet. Tijdschrift Recht en Arbeid (6/7), (pp. 17-20).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1013-1048). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Beleidsregels protocol scholing 2014. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 1063-1067). Deventer: Kluwer.
Heeger - Hertter, Susanne (2014). Commentaar bij Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet. In B. Barentsen & A.C. Damsteegt (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 313-314). Deventer: Kluwer.
  2014 - Rapporten
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). Accessing social right for EU citizens. Dutch Country Report. (88 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
Heeger - Hertter, Susanne & Pennings, Frans (2014). The history and development of social rights. (27 p.). bEUcitizen onderzoeksproject.
  2014 - Annotaties
Heeger, S.E. (04-03-2014). USZ 2014/110. (5 p.).
  2014 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (19-03-2014) Probus '83 Bilthoven, inleiding: Modernisering in de sociale zekerheid
S.E. Hertter (14-03-2014) Sparen in de sociale zekerheid
  2013 - Annotaties
Heeger, S.E. (19-06-2013). Noot bij CRvB 19 juni 2013.
  2013 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (30-11-2013) Approaches facilitating long-term care by employees: a comparison of German and Dutch statutory leaves
S.E. Hertter (03-11-2013) Inkomensbescherming bij levensloopactiviteiten: Verlof voor zorg
S.E. Hertter (23-10-2013) Verlof voor (mantel)zorg
  2012 - Artikelen
Hertter, S.E. & Eleveld, A. (2012). Verplicht sparen voor verlof. Socialisme en Democratie, (pp. 1-2) (2 p.).
  2012 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (28-03-2012) Sparen in de sociale zekerheid
  2010 - Artikelen
Heeger, S.E. & Koopmans, I. (2010). Biedt de WW een transitiefaciliteit voor startende zelfstandigen?. Tijdschrift Recht en Arbeid (2), (pp. 5-11) (7 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Heeger, S.E. (2010). Commentaar bij beleidsregels protocol scholing 2008, regeling vrijlating vergoedingen scholing werkloosheidswet, inkomstenbesluit werkloosheidwet, besluit kostenvergoedingen werkloosheidswet, besluit beoordelingskader loonkostensubsidie. In F.J.L. pennings (Eds.), Tekst en Commentaar socialezekerheidsrecht (pp. 293-314) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2010 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (06-12-2010) De weerbarstige praktijk: Levensloop buiten de Levensloopregeling
S.E. Hertter (28-05-2010) Integration of the unemployed beneficiary by way of self-employment in a comparative perspective
S.E. Hertter (12-11-2010) 'Sparen voor de levensloop', organiser seminar: 'Spaarsystemen in de sociale zekerheid: gedragseffecten en juridische (on)mogelijkheden'
  2009 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (07-07-2009) De WW - een levensloopvoorziening?
S.E. Hertter (11-02-2009) NISZ
  2008 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (27-11-2008) Communicatie in de rechtszaal
S.E. Hertter (19-12-2008) Keynote
S.E. Hertter (12-03-2008) Keynote
  2007 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (18-06-2007) Abva Kabo
  2006 - Boeken
Hertter, S.E. & Ippel, P.C. (2006). Sprekend de Rechtbank. (185 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
  2006 - Voordrachten / lezingen
S.E. Hertter (07-12-2006) Keynote
  2004 - Artikelen
Hertter, S.E. (2004). Arbeidsongeschiktheid in de Algemene nabestaandenwet en de Kinderbijslagwet. Sociaal Maandblad Arbeid, 59 (7/8), (pp. 346-355).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22

Susanne Heeger neemt deel aan twee onderzoeksprogramma’s:

 • Familie en Recht: Regulering van familierelaties. Daarmee is zij betrokken bij UCERF (zie: http://www.ucerf.nl). Haar onderzoeksbelangstelling betreft de gevolgen van familierelaties op arbeid en sociale zekerheid en vice versa, in het bijzonder op het terrein van arbeid en zorg.
 • Future of Work  (https://www.uu.nl/onderzoek/future-of-work). Dit vormt een onderdeel van het overkoepelende, multidisciplinaire onderzoeksthema Resilient Societies. Daarbinnen verricht zij onderzoek naar flexibele arbeidsrelaties, waaronder ook platformarbeid. 

Afgesloten projecten

Project:
BEUCITIZEN 01-05-2013 tot 01-05-2017
Algemene projectbeschrijving

About bEUcitizen


The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.


The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.


 

 
Rol: Uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

Onderzoek naar het vrije verkeer van burgers (EU-burgers en derdeland onderdanen) en hun rechtpositie in een andere lidstaat van de EU op de terreinen van bijstand, gezondheidszorg, wonen en opleiding en scholing. 

Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Overige projectleden:
 • prof dr Martin Seeleib-Kaiser
Project:
Levensloop, Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 17-11-2006 tot 15-09-2013
Algemene projectbeschrijving

De levensloop wordt gezien als een belangrijk referentiepunt in het debat over de modernisering van sociale zekerheid. Levenslooparrangementen openen de mogelijkheid om een minder scherp onderscheid te maken tussen zelfgekozen en externe risico’s, passen in een knowledge-based society en bieden ruimte aan diversiteit. Ook beogen levenslooparrangementen een positief effect te hebben op arbeidsmarktparticipatie, juist door af en toe een periode van non-participatie in te lassen. In dit onderzoeksprogramma worden de aanspraken van feitelijke en potentiële levenslooparrangementen nader onderzocht. Meer concreet wordt nagegaan welk gebruik wordt gemaakt van de bestaande levenslooparrangementen, welke behoeften er bestaan aan nieuwe regelingen, wat de juridische mogelijkheden zijn van levenslooparrangementen in de wettelijke en contractuele sociale zekerheid en wat de te verwachten gedragseffecten zijn. Uitgangspunt daarbij is de moderne mobiele werknemer, die werken, zorgen en leren tracht te combineren in een flexibele arbeidsmarkt, die meer en meer wordt bepaald door internationale wet- en regelgeving.
Voor meer informatie zie onze projectpagina.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Stichting Instituut GAK
Projectleden
Overige projectleden:
 • dr. Ivy Koopmans
 • dr. Jan-Dirk Vlasblom
 • prof. dr. Paul de Beer (Begeleidingscommissie)
 • dr. Suzanne Burri (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Saskia Keuzenkamp (Begeleidingscommissie)
 • prof. dr. Ton Wilthagen (Begeleidingscommissie)

Onderzoeksinteresse

Flexibele arbeidsrelaties, levensloop, arbeid en zorg.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22

Masterpogramma Onderneming en recht

 • De onderneming als werkgever (DOW)
 • Capita selecta: Arbeid en Zorg en Arbeidsrecht en platformarbeid

Masterprogramma Strategisch HRM

 • Vaardighedencursus Arbeidsrecht 
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22
Nevenfuncties

Secretaris Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ)

Lid Werkgroep Arbeid Wiari Beckman Stichting (WBS)

Vicevoorzitter College van Toezicht Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

Lid Werkgroep Oekumenisch Diaconaat

 

Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22
Volledige naam
Dr. S.E. Heeger-Hertter Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 1.17
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7243
Fax 030 253 7073
Gegenereerd op 2017-11-18 18:28:22
Laatst bijgewerkt op 22-10-2017