dr. Saskia van Schaik
S.D.M.vanSchaik@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-22 19:24:14


Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-09-22 19:24:14
Alle publicaties
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
van Schaik, S.D.M., Oudgenoeg-Paz, O. & Atun-Einy, Osnat (2018). Cross-Cultural Differences in Parental Beliefs About Infant Motor Development - A Quantitative and Qualitative Report of Middle-Class Israeli and Dutch Parents. Developmental Psychology, 54 (6), (pp. 999-1010).
van Schaik, S.D.M., Leseman, P.P.M. & de Haan, M.J. (2017). Using a Group-Centered Approach to Observe Interactions in Early Childhood Education. Child Development (17 p.).
Atun-Einy, Osnat, Oudgenoeg - Paz, Ora & van Schaik, Saskia (14-12-2016). Parental beliefs and practices concerning motor development - Testing new tools. European Journal of Developmental Psychology, (pp. 1-49) (49 p.).
van Schaik, Saskia D.M., Leseman, Paul P.M. & Huijbregts, Sanne K. (2014). Cultural diversity in teachers’ group-centered beliefs and practices in early childcare. Early Childhood Research Quarterly, 29 (3), (pp. 369-377) (9 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
van Schaik, S.D.M., Leseman, P.P.M. & Veen, A. (2016). De resultaten van het pre-COOL onderzoek. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 16 (5).
Leseman, P.P.M., van Schaik, S.D.M. & de Haan, M.J. (01-04-2015). Positieve selectie effecten. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 15 (3), (pp. 30-34) (4 p.).
van Schaik, S.D.M., de Haan, M.J. & Leseman, P.P.M. (01-08-2014). Het stimuleren van groepsprocessen als nieuw element van kwaliteit - Van aandacht voor de juf naar aandacht voor elkaar. Beleid Bestuur Management & Pedagogiek in de kinderopvang, 14 (6), (pp. 32-36) (4 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Leseman, P.P.M., Mulder, H., Verhagen, J., Broekhuizen, M.L., van Schaik, S.D.M. & Slot, P.L. (2017). Effectiveness of Dutch targeted preschool education policy for disadvantaged children. In H.P. Blossfeld, N. Kulic, J. Skopek & M. Triventi (Eds.), Childcare, early education, and social inequality – An international perspective (pp. 173-193). Cheltenham/Edward Elgar.
Harkness, S., Super, C.M., Blom, M.J.M., Huitrón, B., Moscardino, U. & van Schaik, S.D.M. (2011). Putting the baby to bed in five cultures. In M. Fitzpatrick (Eds.), Engaging Writing I: Essential skills for academic writing (pp. 117-118). White Plains, New York: Pearson Education.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
van Schaik, S.D.M., Leseman, P.P.M. & de Haan, M.J. (2014). Cultural diversity in early child care and education: Diverse perceptions of quality. EARLI SIG 21 Learning and Teaching in Culturally Diverse Settings
Harkness, Sara, van Schaik, S.D.M., Blom, Marjolein, Mavridis, Caroline & Super, Charles (2014). Culture, parity, and postpartum depression: A comparative study in the U.S. and the Netherlands. ISSBD Biennial Conference
van Schaik, S.D.M., Leseman, P.P.M. & de Haan, M.J. (2013). Applying cross-cultural findings to child care: the importance of group processes for children of diverse cultural backgrounds. SRCD Biennial Conference
van Schaik, S.D.M., Leseman, P.P.M. & de Haan, M.J. (2013). Culturally-specific aspects of quality in childcare settings: Learning through collaborative play. EARLI Biennial Conference
  Rapporten - Vakpublicaties
Veen, Annemiek, van der Veen, Ineke, van Schaik, S.D.M. & Leseman, P.P.M. (01-12-2017). Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met ontwikkeling van kinderen - Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek. (121 p.). Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut, Rapport / Kohnstamm Instituut ; 973.
  Workshop, seminar, course - Wetenschappelijke publicaties
Slot, P.L. (09-11-2017) 6e ECCESS seminar (09-11-2017) Diversiteit als meerwaarde: bevorderen van inclusie in de groep. Workshop at 5th ECCESS Seminar, Utrecht, the Netherlands.
van Schaik, S.D.M. (03-11-2015) Organiser the 4th ECCESS & CARE seminar Utrecht (03-11-2015) Workshop: Play, self-regulation and the regulation of others<br/><br/>
  Invited talk - Wetenschappelijke publicaties
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker the 4th ECCESS & CARE seminar Utrecht (03-11-2015) Play, self-regulation and the regulation of others
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker Spring 2011 colloquium series at the University of Connecticut Connecticut (01-03-2011 - 31-03-2011) Cultural diversity in center-based early childhood care in the Netherlands: Challenge or resource?
  Oral presentation - Wetenschappelijke publicaties
van Schaik, S.D.M. (09-11-2017) Invited speaker 6e ECCESS seminar (09-11-2017) Breuken in de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie: gegevens uit pre-COOL
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker Paper presented at the SRCD conference Montreal, Canada (30-03-2011 - 03-04-2011) Cultural diversity, group dynamics and collaborative play in center-based childcare
Slot, P.L. (09-11-2017) 6e ECCESS seminar (09-11-2017) Diversiteit als meerwaarde: bevorderen van inclusie in de groep
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker SRCD Biennal Meeting Austin (06-04-2017 - 08-04-2017) ECEC Access and equity for minority children and children from low-educated parents in the Netherlands
Paz, O. () SRCD Biennal Meeting Austin (06-04-2017 - 08-04-2017) New measures of parental beliefs and practices concerning motor development: A cross-cultural perspective
Paz, O. () SRCD Biennal Meeting Austin (06-04-2017 - 08-04-2017) New measures of parental beliefs and practices concerning motor development: A cross-cultural perspective
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker SRCD Biennal Meeting Austin (06-04-2017 - 08-04-2017) Using US and Dutch ECE teachers’ beliefs to study definitions of ECE quality
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker EARLI SIG5 Porto (29-06-2016 - 01-07-2016) Defining ECEC quality: existing domains and the support of group processes
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker Biennial Meeting of the ISSBD Vilnius (10-07-2016 - 14-07-2016) US and Dutch daycare teachers’ ethnotheories about children’s daily activities and learning
van Schaik, S.D.M. (03-11-2015) Invited speaker the 4th ECCESS & CARE seminar Utrecht (03-11-2015) Play, self-regulation and the regulation of others
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker The European Association for Research on Learning and Instruction Padua (27-08-2014 - 30-08-2014) Cultural diversity in early child care and education: Diverse perceptions of quality
, () 23rd Biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) Shanghai (08-07-2014 - 12-07-2014) Culture, parity, and postpartum depression: A comparative study in the U.S. and the Netherlands
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker 3e ECCESS seminar: Voor- en vroegschoolse opvang en educatie in de 21e eeuw Utrecht (13-11-2014) Stimuleren van groepsprocessen en samenwerkend spel
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker Poster presented at the SRCD Biennial Meeting, SRCD Seattle, USA (18-04-2013 - 20-04-2013) Applying cross-cultural findings to child care: the importance of group processes for children of diverse cultural backgrounds
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker EARLI 2013 Munich (27-08-2013 - 31-08-2013) Culturally-specific aspects of quality in childcare settings: Learning through collaborative play
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker EARLI SIG 5 Conference, Utrecht University, the Netherlands Utrecht (27-08-2012 - 29-08-2012) Caregivers’ beliefs about and competence in group dynamics and the effects on child socioemotional development
van Schaik, S.D.M. () Invited speaker 20th Biennial ISSBD Meeting Wuerzburg, Germany (13-07-2008 - 17-07-2008) Setting the biological clock: Daily routines and the establishment of diurnal rhythms in infancy
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 19:24:14
Project:
Pre-COOL Landelijk Cohortonderzoek Educatie en Opvang in de Voor en Vroegschoolse Periode
01-09-2009 tot 31-12-2020
Algemene projectbeschrijving 

Pre-COOl is landelijk representatieve cohortstudie, waarin ca. 2900 kinderen vanaf 2-jarige leeftijd worden gevolgd tot medio groep 2 van de basisschool om de effecten vast te kunnen stellen van kinderopvang en educatieve programma's in de voorschoolse periode op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Vanaf groep 2 wordt een deel van het Pre-COOL cohort verder gevolgd in het COOL-cohort tot aan 18-jarige leeftijd, zodat op den duur ook uitspraken over langetermijneffecten kunnen worden gedaan. Pre-COOL wordt uitgevoerd door een consoprtium van Kohnstamm Instituut, ITS en de Universiteit Utrecht. Binnen het consortium, is de UU met name verantwoordelijk voor de constructie van tests, observatie-instrumenten en vragenlijsten.

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: Gesubsidieerd door NWO PROO; 5.6 miljoen euro voor het consortium
Projectleden
Overige projectleden:
  • Kohnstamm Instituut; ITS Nijmegen

Gegenereerd op 2018-09-22 19:24:14
Volledige naam
dr. S.D.M. van Schaik Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer F213
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4611
Telefoonnummer afdeling 030 253 4601
Gegenereerd op 2018-09-22 19:24:14
Laatst bijgewerkt op 29-11-2016