Dr. Sterre Leufkens is Universitair Docente in de Nederlandse Taalkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie en de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur in Utrecht. Zij is verbonden aan het onderzoeksinstituut UiL-OTS en de onderzoeksgroep Language Structure: Variation and Change.

 

Ze doet taaltypologisch onderzoek naar de leerbaarheid en complexiteit van de talen van de wereld. Verder werkt ze als projectleider aan het project 'Moedertaal in NT2'. Daarin ontwikkelt ze een webapp die kennis over structurele eigenschappen van talen toegankelijk maakt voor docenten Nederlands als tweede taal. Daarmee kunnen zij in hun onderwijs beter inspelen op overeenkomsten en verschillen tussen het Nederlands en de bewuste talen. De webapp is gratis te gebruiken op https://www.moedint2.nl.   

 

In het verleden maakte ze deel uit van het onderzoeksproject The Syntax of Idioms. Daarvóór voltooide ze haar PhD aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed daar onderzoek naar de mate van transparantie van 22 talen: in hoeverre houden talen een één-op-één-relatie tussen vormen en betekenissen aan? Naast haar onderzoeksbezigheden doceerde ze vakken over theoretische taalwetenschap (zowel functionalistische als generatieve modellen), algemene taalwetenschap en syntaxis. 

 

Sterre Leufkens is co-auteur van een populairwetenschappelijk blog over taal en taalkunde. Ze publiceert artikelen en boeken over taalwetenschap voor een breed publiek.