Dr. Scott Douglas

Universitair hoofddocent
Public Governance and Management
s.c.douglas@uu.nl

Directeur, Rekenkamer Gemeente Almere (bezoldigde part-time functie)

Co-voorzitter, EGPA permanent study group on Performance in The Public Sector

Co-coordinator, onderzoekplatform Security in Open Societies binnen het UU-thema Instituten voor Open Samenlevingen

Co-managing editor, Collaborative Governance Case Database

Lid curriculumcommissie, Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering

Lid, Bestuur Vereniging voor Bestuurskunde