Mijn onderzoek richt zich op taalverwerving, in het bijzonder moedertaalverwerving en meertalige verwerving. Mijn onderzoek naar taalverwerving was aanvankelijk sterk theoretisch gericht (interpretatie van pronomina en lidwoorden), en had een taalvergelijkende (Spaans vs. Nederlands) en populatievergelijkende (kinderen vs. afasiepatienten) insteek. Vanaf 2009 ben ik praktisch zonder onderbreking betrokken geweest bij verschillende (Europese) projecten op het gebied van de integratie in het schoolsysteem van nieuwkomers. Voorbeelden daarvan zijn het TRAM-project (2009 - 2012, Comenius) en drie opeenvolgende EDINA-projecten (2015 - 2018, 2019-2022, 2023-2026, Erasmus+). Van het eeste EDINA-project ben ik van 2017 tot 2018 coördinator geweest, en van het tweede project (2019-2022) was ik coördinator en aanvrager.  

Ik geef momenteel onderwijs op de volgende gebieden: 

  • Taalverwerving (algemeen, en in het bijzonder van het Spaans)
  • Interculturele communicatie 
  • Formele taalkunde van het Spaans (syntaxis, morfologie, fonologie)

Eerder heb ik ook onderwijs gegeven op het gebied van de Spaanse taalbeheersing, vertalen (Nederlands-Spaans/Spaans-Nederlands), sociolinguïstiek en historische taalkunde. Dit onderwijs verzorg(de) ik binnen de BA-opleiding Spaanste Taal en Cultuur, de master Interculturele Communicatie (ICC), de master Educatie & communicatie en de master Meertaligheid en Taalverwerving (MTV). Van deze laatste master ben ik tevens coördinator.

Tot slot werk ik als tutor en hoofdrichtingsadviseur Moderne Talen bij de opleiding Taal- en Cultuurstudies (TCS).