Prof. dr. Sybe de Vries
s.a.devries@uu.nl
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:23


Leeropdracht
EU interne-marktrecht en grondrechten
Leerstoel van Universiteit Utrecht
Profiel

Sybe de Vries (1970) is Hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten en sinds september 2012 Jean Monnet leerstoelhouder. Hij richt zich op geïntegreerd onderzoek naar het Europese interne-marktrecht en de bescherming van grondrechten, en op het geven van onderwijs op deze terreinen.

Hij is academisch directeur van het 'Utrecht Centre for Global Challenges' - UGlobe, dat een internationaal en interdisciplinair centrum voor onderzoek en onderwijs is op het gebied van conflict & veiligheid, mensenrechten, duurzaamheid en development & equity:  https://www.uu.nl/en/organisation/uglobe-the-utrecht-centre-for-global-challenges.

Daarnaast coördineerde Sybe het door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeksprogramma op het terrein van EU-burgerschap (KP7), waarin 26 universiteiten en instellingen uit de Europese Unie en daarbuiten samenwerken. Zie voor meer informatie: www.beucitizen.eu. Het project is inmiddels op succesvolle wijze afgerond.

Sybe is rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Hij is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en lid van de redacties van SEW (Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht) en het NTM/NJCM-bulletin.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
European Law Engelstalig
Legal Research Onderzoeksmaster
Wetenschappelijke expertises
EU Handvest van de grondrechten, interne markt, mededingingsrecht, Europees materieel recht
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:24
Curriculum vitae

Loopbaan

Sybe de Vries (1970) is sinds 2013 Hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht en sinds september 2012 Jean Monnet leerstoelhouder op dit terrein. Na zijn studie rechten in Nijmegen en Stockholm (Zweden) werd hij in 1995 bij de toenmalige faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht aangesteld. In 1998 ging hij terug naar de Radboud Universiteit Nijmegen om Europees recht te doceren bij de vakgroep Internationaal en Europees Recht. In 2001 keerde Sybe terug bij de Universiteit Utrecht om aldaar zijn docentschap voort te zetten. Dit gaf hem de gelegenheid om zich aan zijn proefschrift “Tensions within the Internal Market – The Functioning of the Internal Market and the Development of Horizontal and Flanking Policies” te wijden, dat hij met succes verdedigde in 2006.

Van 2001 tot 2004 was hij Secretaris Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet van de Nederlandse Mededingingsautoriteit teDen Haag.

Sybe geeft regelmatig cursussen op het gebied van Europees recht voor instellingen zoals het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie (SSR) en de Academie voor Wetgeving. Hij geeft ook post-universitaire cursussen Europees recht aan advocaten en diverse gastcolleges in binnen- en buitenland.

Sybe is de coördinator van het KP7-onderzoeksproject over Europees burgerschap, dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd. Er nemen 26 universiteiten en instellingen deel aan het bEUcitizen consortium: www.beucitizen.eu.


Sybe is lid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht en van de redacties van SEW (Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht) en het NTM/NJCM-bulletin.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:24
Alle publicaties
  2018 - Boekdelen / hoofdstukken
Knijn, G.C.M., Hoogenboom, M.J.M., seubert, sandra, van Waarden, B.F. & de Vries, S.A. (2018). Conclusions. In Sandra Seubert, Marcel Hoogeboom, Trudie Knijn, Sybe de Vries & Frans van Waarden (Eds.), Moving Beyond Barriers - Prospects for EU Citizenship 978 1 78811 363 2: Edward Elgar Publishing.
de Vries, S.A. & van Waarden, B.F. (2018). Rivalling and clashing citizenship rights within the EU – Problems with the multi-dimensionality of rights. In S. Seubert, M. Hoogenboom, T. Knijn, S. De Vries & F. Van Waarden (Eds.), Moving Beyond Barriers - Prospects for EU Citizenship Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2018 - Boekredactie
Seubert, sandra, Hoogenboom, M.J.M., Knijn, G.C.M., de Vries, S.A. & van Waarden, B.F. (2018). Moving Beyond Barriers - Prospects for EU Citizenship - Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship series . (352 p.). Chelthenham: Edward Elgar Publishing.
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2017). The Charter of Fundamental Rights and the EU’s ‘creeping’ competences: does the Charter have a centrifugal effect for fundamental rights in the EU?. In Sionaidh Douglas-Scott & Nicolas Hatzis (Eds.), Research Handbook on EU law and Human Rights (pp. 58-99) (41 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2017 - Rapporten
  2017 - Conference
de Vries, S.A. (26-04-2017) Organiser bEUcitizen final conference Brussels (26-04-2017 - 28-04-2017) Final conference of the bEUcitizen-project
  2017 - Workshop, seminar, course
de Vries, S.A. (20-01-2017) Participant bEUcitizen author workshop on Moving beyond Barriers Frankfurt (20-01-2017)
de Vries, S.A. (30-03-2017) Participant Collaborative Research Workshop UCD-Utrecht Dublin (30-03-2017 - 31-03-2017) Presentation of multidisciplinary cooperation within the context of the bEUcitizen-project
de Vries, S.A. (11-04-2017) Organiser guest lecture EU citizenship Nijmegen (11-04-2017)
de Vries, S.A. (16-02-2017) Participant Seminar on the future of EU citizenship and urban governace Oxford (16-02-2017 - 17-02-2017)
  2017 - Editorial activity
de Vries, S.A. () Peer reviewer SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht (Journal) Redactionele signalen
de Vries, S.A. () Peer reviewer SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht (Journal) Redactionele Signalen
  2017 - Invited talk
de Vries, S.A. (31-01-2017) Invited speaker University of Trento “Rights and obligations of private parties under the EU Charter of Fundamental Rights - Time to recognize the horizontal direct effect of Charter rights?”
de Vries, S.A. (10-07-2017) Invited speaker Meeting of European research centres on higher education Utrecht (10-07-2017) Brexit and the Future of European citizenship
de Vries, S.A. (04-12-2017) Invited speaker Masterclass Bouwrecht Utrecht (04-12-2017) Interne-marktrecht
de Vries, S.A. (27-04-2017) Invited speaker bEUcitizen final conference Brussels (26-04-2017 - 28-04-2017) OPENING SPEECH PROF. SYBE DE VRIES AT THE BEUCITIZEN FINAL CONFERENCE 2017
de Vries, S.A. (23-06-2017) Invited speaker “Can Human Rights Help Schools?” Utrecht (23-06-2017) Opening Speech Sybe de Vries (Academic director UGlobe)
de Vries, S.A. (08-09-2017) Invited speaker CCHR Symposium ‘Cultures, Citizenship and Human Rights: Taking Stock and Looking Ahead’ Utrecht (08-09-2017) Participation in a round table
de Vries, S.A. (20-10-2017) Invited speaker Stockholm's Universiteit - Institut for Europeisk Ratt Protecting Fundamental Rights & Public Values within the EU Single Market
de Vries, S.A. (20-10-2017) Invited speaker Stockholm University Protecting Fundamental Rights and Public Values within the EU Single Market
de Vries, S.A. (08-06-2017) Invited speaker Raad voor Cultuur Werklunch Europees burgerschap en kunst en cultuur
  2016 - Artikelen
de Vries, S.A. (2016). Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 44 (3), (pp. 99-109) (10 p.).
Haket, S.W. & de Vries, S.A. (2016). Handhaving van het EU-interne-marktrecht door SOLVIT. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht (9), (pp. 370-382).
de Vries, S.A. (2016). Protecting Fundamental (Social) Rights through the Lens of the EU Single Market: the Quest for a More 'Holistic Approach'. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 32 (2), (pp. 203-229) (26 p.).
de Vries, S.A. (2016). Safeguards and Opportunities for the Protection of Fundamental Rights Within the EU Single Market. Small Opportunities are Often the Beginning of Great Enterprises. Europarättslig Tidskrift, 19 (1), (pp. 69-85) (16 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2016). De aansprakelijkheid van ISP's en illegaal downloaden van films: botsende grondrechten door het Hof van Justitie. In Aniel Pahladsingh & Marjolein van Roosmalen (Eds.), JHG EU-Handvest Selecties (pp. 305-324) (19 p.). Den Haag: SDU.
de Vries, S.A. & de Weers, K. (2016). Europa, quo vadis? De sociale markteconomie als noodzakelijk fundament voor het overeind houden van Europa - Een meer sociale invulling van excepties bij vrij verkeer. In Anna Gerbrandy & Reshmi Rampersad (Eds.), De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor Nederland - Gedachten over de toekomst vanuit de niet-positivistische driesporenbenadering van Bart Hessel (pp. 217-235) (18 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
de Vries, S.A. (2016). The Court of Justice's Paradigm Consumer in EU Free Movement Law. In Dorota Leczykiewicz & Stephen Weatherill (Eds.), The Images of the Consumer in EU Law (pp. 401-430). Oxford: Hart Publishing.
  2016 - Inaugurele rede
de Vries, S.A. (2016). Grondrechten binnen de Europese interne markt: een tragikomisch conflict tussen waarden in de 'Domus Europaea'. (28 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris, Rede van mr. dr. S.A. de Vries uitgesproken op maandag 26 oktober 2015 aan de Universiteit Utrecht ter aanvaarding van het ambt van hoogleraar in het EU interne-marktrecht en grondrechten..
  2016 - Boekredactie
de Vries, S.A. & Pahladsingh, Aniel (2016). JHG EU-Handvest Selecties. (417 p.). Den Haag: SDU.
  2016 - Rapporten
de Vries, S.A., van den bossche, anne-marie, Binder, Tom, solis santos, maria teresa, adamo, silvia, granger, marie-pierre, Castellano García, José María & Bianculli, Andrea (19-07-2016). The capacity of the consumer to process information and make informed choices in the digital internal market: national experiences in the (cross-border) online purchase of goods and services by consumers. (38 p.). bEUcitizen Project.
  2016 - Voordrachten / lezingen
S.A. de Vries (29-06-2016) bEUcitizen conference
S.A. de Vries (19-02-2016) Expert meeting 'National Policy application of the EU Charter of Fundamental Rights
S.A. de Vries (22-01-2016) Guest lecture at Trento University.
S.A. de Vries (08-02-2016) Horizontal Direct Effect of the EU Charter
S.A. de Vries (14-07-2016) Human Rights in the EU
S.A. de Vries (11-11-2016) Najaarsvergadering 'Brexit'
S.A. de Vries (24-02-2016) New visions for Europe
S.A. de Vries (11-04-2016) Recent case law of the CJEU on privacy and Data Protection
S.A. de Vries (05-04-2016) Reikwijdte EU-Handvest en de nationale rechtspraktijk
S.A. de Vries (22-01-2016) Rights and obligations of private parties under the EU Charter of Fundamental Rights - Time to recognize the horizontal direct effect of Charter rights?
S.A. de Vries (26-11-2016) Seminar voor 150 personen georganiseerd door een aantal burgerinitiatiefgroepen, Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht.
  2015 - Artikelen
de Vries, S.A. & Gerbrandy, A. (2015). Convergentie tussen vrij verkeer en mededinging ‘revisited’. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 2015 (11), (pp. 516-521) (5 p.).
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (24-08-2015). Het advies van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de toetreding tot het EVRM. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 40 (2), (pp. 203-211) (8 p.).
de Vries, S.A. (2015). Het negatieve advies van het Europese Hof van Justitie over de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens nader beschouwd. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 40 (2), (pp. 193-203) (10 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Gerbrandy, A. & de Vries, S.A. (2015). Het mededingingsrecht en de consument. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 435-462) (27 p.). Zutphen: Paris.
Veldman, A.G. & de Vries, S.A. (2015). Regulation and Enforcement of Economic Freedoms and Social Rights - A Thorny Distribution of Sovereignty. In Ton van den Brink, Michiel Luchtman & Miroslava Scholten (Eds.), Soveignty in the Shared Legal Order of the EU - Core Values of Regulation and Enforcement (pp. 65-92) (27 p.). Cambridge: Intersentia.
de Vries, S.A. (2015). The EU Single Market as 'Normative Corridor' for the Protection of Fundamental Rights: The Example of Data Protection. In Sybe de Vries, Ulf Bernitz & Stephen Weatherill (Eds.), The EU Charter of Fundamental Rights as a Binding Instrument - Five Years Old and Growing (pp. 235-261) (26 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2015 - Boekredactie
de Vries, S.A., Weatherill, Stephen & Bernitz, Ulf (2015). The EU Charter of Fundamental Rights as Binding Instrument - Five Years Old and Growing. (372 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2015 - Rapporten
de Vries, S.A., van den Bossche, anne-marie, Solis Santos, Maria Teresa, Adamo, Silvia, Hatzopoulos, Vassilis, Ioriatti, Elena, Pulice, Elisabetta, Guarda, Paolo, Gonzalez, Javier A, Villaverde-Menéndez, Ignacio, Nyírscsák, Adrienn & Salát, Orsolya (2015). Research paper on economic rights and the transposition of the relevant EU instruments in several Member States. (337 p.). bEUcitizen Project.
de Vries, S.A. (03-02-2015). Research paper on the legal framework for civil rights protection in national and international context. (485 p.). beucitizen.eu: bEUcitizen Project.
  2015 - Voordrachten / lezingen
  2014 - Artikelen
de Vries, S.A. (2014). De Twee Europa's. SDU Commentaar EVRM, (pp. 456-484) (28 p.).
  2013 - Artikelen
de Vries, S.A. (2013). Balancing Fundamental Rights with Economic Freedoms According to the European Court of Justice. Utrecht Law Review, 9 (1), (pp. 169-192) (24 p.).
de Vries, S.A. (2013). Editorial – EU and ECHR: Conflict or Harmony?. Utrecht Law Review, 9 (1), (pp. 78-79) (2 p.).
de Vries, S.A., Nielen, M.G. & Geijsen, N. (2013). European stem cell research in legal shackles. EMBO Journal, 32 (24), (pp. 1-5) (5 p.).
de Vries, S.A. (2013). Het ex-Monti II-voorstel: ‘Paard van Troje’ of zege voor sociale grondrechten?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 19/4, (pp. 123-134) (12 p.).
de Vries, S.A. (2013). Sport, TV and IP rights: Premier League and Karen Murphy – Joined Cases C-403 & 429/08, Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA (C-403/08) v. QC Leisure et al., and Karen Murphy v. Media Protection Services Ltd (C-429/08), Judgment of the Court (Grand Chamber) of 4 October 2011, nyr. Common Market Law Review, 50 (2), (pp. 591-622) (32 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. & van Mastrigt, R. (2013). Horizontal direct effect of the Four Freedoms: From a hodgepodge of cases to a seamless web of judicial protection in the EU Single Market?. In U. Bernitz, X. Groussot & F. Schulyok (Eds.), General Principles of EU Law and European Private Law (pp. 249-280) (32 p.). Deventer: Kluwer Law International.
de Vries, S.A. (2013). The Protection of Fundamental Rights within Europe’s Internal Market after Lisbon – An Endeavour for More Harmony. In S. de Vries, U. Bernitz & S. Weatherill (Eds.), The protection of fundamental rights in the EU After Lisbon (pp. 59-94) (36 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2013 - Boekredactie
de Vries, S.A., Bernitz, U. & Weatherill, S. (2013). The protection of fundamental rights in the EU after Lisbon. (218 p.). Oxford: Hart Publishing.
  2013 - Voordrachten / lezingen
S.A. de Vries (29-11-2013) Reconciling conflicting economic freedoms with fundamental rights
S.A. de Vries (25-06-2013) Toetreding EU tot het EVRM
  2012 - Artikelen
de Vries, S.A. (2012). Consumer protection and the EU Single Market rules - The search for the ‘paradigm consumer’. Zeitschrift für Europäisches Unternehmer- und Verbraucherrecht, 4, (pp. 228-242) (15 p.).
  2012 - Boeken
de Vries, S.A., Groussot, X. & Thor Petursson, G. (2012). Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: the European Court of Justice as ‘tightrope walker’. (69 p.). Den Haag: Eleven international publishing.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2012). De afweging tussen grondrechten en fundamentele vrijheden in het Europese recht: het Hof van Justitie EU als ‘koorddanser’. In H. Kummeling, P. de Morree, R. Nehmelman, R. Ortlep & R. Widdershoven (Eds.), De samengestelde Besselink (pp. 195-206) (12 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Prechal, A., de Vries, S.A. & van Doorn, F. (2012). The Implementation of the Services Directive in the Netherlands. In U. Stelkens, W. Weiss & M. Mirschberger (Eds.), The Implementation of the EU Services Directive – Transposition, Problems and Strategies (pp. 435-473) (39 p.). Den Haag: T.M.C. Asser Press, Springer.
  2012 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. & de Vries, S.A. (2012). De consequenties niet-naleving EU-regelgeving, advies in opdracht van I&M ism Ecofys over de implementatie van artikel 9 KRW. I&M.
  2012 - Annotaties
de Vries, S.A. (2012). 2012, , ().
de Vries, S.A. (2012). Note by: -,.
  2012 - Voordrachten / lezingen
S.A. de Vries (29-11-2012) Organisatie en presentatie: ‘The Protection of EU Fundamental Rights within the Internal Market’ (samen met Prof. L. Besselink)
S.A. de Vries (17-04-2012) Presentatie
S.A. de Vries (03-10-2012) Presentatie ‘PPS en EU staatssteun – Constructie(s) met twee gezichten’
S.A. de Vries (15-03-2012) Presentatie: ‘The relationship between consumer protection and the EU rules on free movement and competition’
  2011 - Artikelen
van Eijken, H. & de Vries, S.A. (2011). A New Route into the Promised Land? Being a European Citizen after Ruiz Zambrano. European Law Review, 36, (pp. 704-721) (18 p.).
de Vries, S.A. (2011). Book review: Judicial Review in EU Law. CMLRev, (pp. 1353-1356) (4 p.).
de Vries, S.A. (2011). Patiëntenzorg na de Patiëntenrichtlijn; wiens zorg?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 7, (pp. 215-224) (10 p.).
de Vries, S.A. (2011). Services of general economic interest in EU law and the role of the consumer. Europarättslig Tidskrift, 3, (pp. 462-482) (21 p.).
  2011 - Boeken
de Vries, S.A. & Gerbrandy, A. (2011). Agricultural Policy and EU Competition Law – Possibilities and Limits for Self-Regulation in the Dairy Sector. (106 p.). Den Haag: Eleven international publishing.
van den Brink, A, de Vries, S.A. & de Koninck, M.P.A. (2011). Beginselen bouwen Burgerschap. (121 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
de Vries, S.A. & Gerbrandy, A. (2011). Landbouwbeleid en EU-mededingingsrecht – Mogelijkheden en grenzen voor zelfregulering in de melksector. (106 p.). Den Haag: Eleven international publishing.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
van den Brink, A, DeKoninck, M.P.A. & de Vries, S.A. (2011). Beginselen bouwen EU-burgerschap. In A. van den Brink, S.A. de Vries & M.P.A. DeKoninck (Eds.), Beginselen bouwen burgerschap (pp. 7-12) (6 p.). Den Haag: Boom.
de Vries, S.A. (2011). De botsing tussen grondrechten en fundamentele vrijheden in het Europese recht: een ware titanenstrijd. In A. van den Brink, S.A. de Vries & M.P.A. DeKoninck (Eds.), Beginselen Bouwen Burgerschap (pp. 89-103) (15 p.). Den Haag: Boom.
Hessel, B., van den Brand, K. & de Vries, S.A. (2011). Hoofdstuk 2, Beleidskansen bij de regels van vrij verkeer. In B. Hessel, A.M. Kühler & E. Perton (Eds.), Pluk de vruchten van de interne markt, Europees beleid als kans voor decentraal beleid, Praktijkcahiers Europees recht, deel 6 (pp. 27-102) (76 p.). Den Haag: SDU.
de Vries, S.A., Prechal, A. & van Eijken, H. (2011). The Principle of Attributed Powers and the Scope of EU Law. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 213-247) (35 p.). Den Haag: Kluwer Law International.
  2011 - Rapporten
de Vries, S.A. (2011). Regulating Pensions – Why the European Union Matters. Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).
  2011 - Annotaties
de Vries, S.A. (24-11-2011). , , (Nr. 7: Zo ontkomt de “Scarlet Pimpernel” toch nog…).
  2011 - Voordrachten / lezingen
S.A. de Vries (07-12-2011) presentatie over recente ontwikkelingen op het terrein van media en Europees recht op het jubileumcongres van het ‘CIER’
S.A. de Vries (29-11-2011) presentatie, organisatie in samenwerking met het Kennispunt van de Faculteit REBO
S.A. de Vries (11-03-2011) presentatie: ‘Balancing Fundamental Rights and Economic Freedoms’
S.A. de Vries (07-10-2011) presentatie: ‘The extraterritorial protection of public interests in EU Law’
  2010 - Artikelen
de Vries, S.A. (2010). Woningcorporaties en de Europese regels voor vrij verkeer: Nederlands beleid tussen insulae en domus?. Bouwrecht, 2010 (10), (pp. 978-808) (171 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2010). Annotatie onder Dassonville. In T.W.B. Beukers, H.J. va Harten & A. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 90-98) (9 p.). Den haag: Boom Juridische Uitgevers.
de Vries, S.A. (2010). BUPA; a healthy case, in the light of a changing constitutional setting in Europe?. In J. van de Gronden, M. Krajewski, U. Neergaard & E. Szyszczak (Eds.), Health Care and EU Law (pp. 289-311) (20 p.). The Hague: T.M.C. Asser Press.
  2010 - Annotaties
de Vries, S.A. (13-10-2010). 2011, , ().
  2009 - Artikelen
de Vries, S.A. (2009). ‘Goods Revisited’ - Nieuwe inzichten in de rechtspraak over het vrij verkeer van goederen. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 4 (2009), (pp. 121-130) (9 p.).
de Vries, S.A. (2009). De wankele positie van gedetacheerde EU-burgers in tijden van economische crisis. Juncto, 20.4 (2009), (pp. 27-29) (2 p.).
Prechal, A. & de Vries, S.A. (2009). Seamless web of judicial protection in the internal market?. European Law Review, 34 (2009), (pp. 5-24) (19 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Lavrijssen, S.A.C.M. & de Vries, S.A. (2009). The protection of public social services in the Netherlands. In Krajewski, Neergaard & van den Gronden (Eds.), The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe – Between Competition and Solidarity (pp. 383-421) (38 p.). Dan Haag: Asser.
  2009 - Boekbesprekingen
de Vries, S.A. (2009). Bookreview The integration of cultural considerations in EU Law and Policies. European Law Review, 34, (pp. 515-518) (4 p.).
  2009 - Rapporten
Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W. & de Vries, S.A. (2009). De afschaffing van de Nederlandse verontreinigingsheffing in Europeesrechtelijk perspectief. (20 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2008 - Artikelen
de Vries, S.A. (2008). annotatie onder HvJEG 17 april 2007: Case C-470/03, A.G.M.-COS.MET Srl v. Suomen valtio, Tarmo Lehtinen, Judgment of the Grand Chamber of the Court of 17 April 2007. Common Market Law Review, 45 (2), (pp. 569-586) (2008 p.).
de Vries, S.A. (2008). De financiering van de publieke mediaopdracht in Europa: zijn de grenzen al in zicht?. Mediaforum, 4 (2008), (pp. 169-171) (3 p.).
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften: tussen Europese regels en nationale praktijk. RegelMaat, 5 (2008), (pp. 180-191) (11 p.).
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementation of EU enforcement provisions: between European control and national practice. Review of European Administrative Law, 1 (2), (pp. 83-97) (14 p.).
Prechal, A. & de Vries, S.A. (2008). Viking/Laval en de grondslagen van het internetmarktrecht. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 11 (2008), (pp. 425-440) (15 p.).
  2008 - Boeken
Adriaanse, P.C., Barkhuysen, P., Boswijk, P., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Prechal, A., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E., Voermans, W.J.M., de Vries, S.A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften. (391 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2008). Harmonization of services of general economic interest: where there’s a will there’s a way!. In J.W. Gronden (Eds.), The EU and WTO Law on Services: Limits to the Realisation of General Interest Policies within the Services Markets? (pp. 139-158) (19 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
  2007 - Artikelen
de Vries, S.A. (2007). Hoe relatief is de vrijheid van vrije beroepsbeoefenaars na Cipolla?. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6, (pp. 93-98) (6 p.).
de Vries, S.A. (2007). Patiëntenzorg in Europa na Watts: wiens zorg?. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 4, (pp. 132-140) (9 p.).
  2006 - Artikelen
de Vries, S.A. (2006). De relatie tussen de Europese interne markt en de bescherming van consumenten: tijd voor ontspanning?. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 6, (pp. 183-192) (10 p.).
van de Gronden, J.W. & de Vries, S.A. (2006). Independent competition authorities in the EU. Utrecht Law Review, 2 (issue 1), (pp. 26-60) (35 p.).
  2005 - Artikelen
de Vries, S.A. (2005). Public service, Diversity and Freedom of Expression and Competition Law. ERA Forum, 1, (pp. 46-58) (13 p.).
  2004 - Artikelen
van de Gronden, J.W., Luijendijk, J., Belhaj, S. & de Vries, S.A. (2004). Kroniek Nederlands economische wetgeving. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 12, (pp. 507-531) (25 p.).
  2003 - Artikelen
de Vries, S.A., Belhaj, S., van de Gronden, J.W. & Luijendijk, J. (2003). Kroniek Nederlandse economische wetgeving. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, 12, (pp. 416-428) (13 p.).
  2002 - Artikelen
de Vries, S.A. (2002). Consumer interests and the Dutch Competition Act: an ambivalent relationship?. Tijdschrift voor Consumentenrecht, 3, (pp. 161-168) (8 p.).
  2001 - Artikelen
van de Gronden, J.W., de Vries, S.A., Luijendijk, J. & Belhaj, S. (2001). Kroniek Nederlandse wetgeving. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht, december, (pp. 421-436) (16 p.).
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
de Vries, S.A. (2001). Cultuur en Mededinging: harmonie of dissonantie?. In J.W. van de Gronden & K.J.M. Mortelmans (Eds.), Mededinging en niet-economische belangen (pp. 89-127) (347 p.). Deventer: Kluwer.
  2001 - Annotaties
de Vries, S.A. (13-03-2001). Note by: European Court of Justice (C-379/98), 2001-03-13.
  0 - Voordrachten / lezingen
S.A. de Vries () Institutions over het bEUcitizen-project
S.A. de Vries () Organisatie en presentatie
S.A. de Vries () Presentatie ‘Horizontal Effect of the Four Freedoms and of EU Fundamental Rights'
  0 - Prize (including medals and awards)
de Vries, S.A. 2008 Recipient Docent van het Jaar
de Vries, S.A. 2012 Recipient Toekenning Jean Monnet leerstoel ‘EU Single Market Law & Fundamental Rights
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:26
Project:
ETHOS
02-01-2017 tot 01-01-2020
Algemene projectbeschrijving 

ETHOS is a Horizon2020 project developed to create a new integrative perspective on justice and fairness. ETHOS does so by:  • Combining conceptualizations of justice within various disciplines (philosophy, sociology, law, economy, political science) and various schools of thought (including liberal tradition, republican tradition and communitarian tradition);

  • Bridging a gap between the theoretical and the empirical reflections of justice and fairness, where 'empirical' encompasses data on the discursive construction of justice in Europe, institutionalization of justice in laws, subjective experiences of (in)justice in various social domains (media, education, politics and daily life experiences) and on (non-)institutional struggles for justice.

  • By accommodating multiple voices of vulnerable populations via communicative tools, workshops, focus group meetings, policy briefs, and the interactive European Landscapes of Justice. ETHOS will reach a deliberative process of attuning seemingly antagonistic voices in a harmonious concert, reflecting the mutual understanding of a European theory of justice and fairness.


In ETHOS six Research Institutions cooperate: Utrecht University (UU, Utrecht, The Netherlands, coordinator), Europäisches Trainings und Forschungszentrum für Menschenrechte und Demokratie (ETC, Graz, Austria), Kozep-Europai Egyetem (CEU, Budapest, Hungary), Centro de Estudos Sociais (CES, Coimbra, Portugal), Bogaziçi University (BU, Istanbul, Turkey) and the University of Bristol (UoB, Bristol, United Kingdom).

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Project:
Citizenship in the EU criminal justice area: Defining the legal position of citizens under mutual recognition instruments
15-01-2015 tot 15-05-2019
Algemene projectbeschrijving 

The project addresses the relation between  citizenship and the principle of mutual recognition in criminal matters. It seeks to explore if and how  citizens are currently protected against arbitrary and discriminatory interferences of their rights and duties in the transnational Area of Freedom, Security and Justice. This project will analyze and map the state of the art of  citizenship under mutual recognition instruments and, from thereon, aims to deliver a contribution to the concept and scope of  citizenship in the area of criminal justice. In order to achieve this, it takes a comparative approach.

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
BEUCITIZEN 01-05-2013 tot 01-05-2017
Algemene projectbeschrijving

About bEUcitizen


The project set out to identify, investigate, discuss and ameliorate the barriers to the active use of EU citizenship rights (and knowledge of duties). The insights were developed by studying citizenship from different disciplines: law, political science, social sciences, history, philosophy, public administration and economics.


The research has been conducted by eminent researchers from 26 institutions situated in 19 countries in Europe and outside. It was coordinated by Utrecht University, with Frans van Waarden and Sybe de Vries as principal coordinators. See for more information the bEUcitizen website.


 

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof dr Martin Seeleib-Kaiser

Onderzoeksbelangstelling

De Europese interne markt en de rechtsbescherming van burgers, consumenten, patiëntenzorg in Europa, interne marktrecht, implementatie van EU-regelgeving, mededingingsrecht en publieke belangen, fundamentele rechten en economische vrijheden.

Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:26
Nevenfuncties
  • Lid van de redactie SEW (Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht)
  • Lid van de redactie NTM/NJCM-bulletin (Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten)
  • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:26
Volledige naam
Prof. dr. S.A. de Vries Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3A.33
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7271
Fax (030) 253 70 73
Gegenereerd op 2018-06-20 17:09:26
Laatst bijgewerkt op 19-02-2018