Dr. Rianne van Dijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.35
3584 CS Utrecht

Rianne is werkzaam als onderzoeker en docent (universitair docent) aan de Universiteit Utrecht. In die rol doet ze onderzoek naar gescheiden gezinnen en het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren. De komende jaren is ze voornamelijk betrokken bij het 'Luister!' onderzoek naar kinderparticipatie in de context van scheiding, samen met collega's van Pedagogiek en Familierecht. Als docent is ze betrokken bij zowel de Bacheloropleiding, Masteropleiding, en Researchmaster opleiding binnen het departement Educatie & Pedagogiek.

 

In 2022 behaalde Rianne haar doctorstitel aan de Universiteit Utrecht. In haar PhD-project onderzocht ze hoe en onder welke omstandigheden verschillende gezinsrelaties na een recente scheiding kunnen bijdragen aan het (psychosociaal) welzijn van kinderen. Geinspireerd door de gezinssysteemtheorie werden meerdere subsystemen binnen gezinnen en hun onderlinge dynamiek bekeken, waarbij gebruik is gemaakt van ouder-kind observaties, dagboekdata en vragenlijsten.