Dr. Rianne van Dijk

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.35
3584 CS Utrecht

Universitair docent

Rianne is onderzoeker en docent (universitair docent) aan de Universiteit Utrecht. In die rol doet ze voornamelijk onderzoek naar gezinsrelaties en het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren, met name in gescheiden gezinnen. Ze heeft affiniteit met longitudinaal onderzoek op verschillende tijdschalen (micro, meso, macro), meta-analyses en multilevel modellen. De komende jaren is ze werkzaam bij het 'Luister!' onderzoek: Een project naar kinderparticipatie in de context van scheiding, samen met collega's van Pedagogiek en Familierecht. Als docent geeft ze les bij zowel Bachelor-, Master- en Researchmaster onderwijs binnen het departement Educatie & Pedagogiek.

Promotie onderzoek

In 2022 behaalde Rianne haar doctorstitel aan de Universiteit Utrecht. In haar PhD-project onderzocht ze hoe en onder welke omstandigheden verschillende gezinsrelaties na een recente scheiding kunnen bijdragen aan het (psychosociaal) welzijn van kinderen. Geinspireerd door de gezinssysteemtheorie werden meerdere subsystemen binnen gezinnen en hun onderlinge dynamiek bekeken, waarbij gebruik is gemaakt van ouder-kind observaties, dagboekdata en vragenlijsten.

Doe mee aan Luister! Meld je hier aan