Dr. Rolf Strootman is docent-onderzoeker en hoofd van de Afdeling Oude Geschiedenis aan het Departement Geschiedenis & Kunstgeschiedenis. Hij is een voormalige Getty Scholar aan het Getty Research Institute, en werkte eerder aan de University of California in Los Angeles (UCLA) en de Universiteit Leiden.

Ik verzorg onderwijs op het gebied van de Wereldgeschiedenis en de Oude Geschiedenis. In mijn onderzoek en "public outreach" streef ik ernaar het traditionele beeld te veranderen van de Oude Geschiedenis als het vakgebied dat zich richt op de Grieks-Romeinse wereld door aandacht te vragen voor andere Mediterrane beschavingen en belangrijke culturele ontwikkelingen in Azië en Afrika. 

Ik onderzoek de samenhang tussen imperialisme en globaslisering in Afro-Eurazië in het eerste millennium voor onze jaartelling. Thema's die ik bestudeer zijn onder meer hofcultuur, religie en oorlogvoering. Ik maak daarbij gebruik van zowel tekstuele bronnen als archeologie. Daarnaast gaat mijn belangstelling uit naar oost-west verhoudingen en het westerse beeld van de "Oriënt", de cultuurgeschiedenis van oorlog, en de geschiedenis en topografie van de stad Istanbul. De regio's waarop ik mij richt zijn Centraal-Azië, Iran, het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied. 

Ik studeerde geschiedenis en archeologie aan de Universiteit Leiden, en cultureel erfgoed en museologie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie). In 2007 promoveerde ik op The Hellenistic Royal Courts, een onderzoek naar elites en monarchaal ritueel in de Hellenistische imperia. Mijn meest recente boeken zijn Courts and Elites in the Hellenistic Empires (2014) en The Birdcage of the Muses: Patronage of the Arts and Sciences at the Ptolemaic Imperial Court, 305-222 BCE (2016), en de bundels Persianism in Antiquity (2016; met M. J. Versluys) en Empires of the Sea: Maritime Power Networks in World History (2019; met F. van den Eijnde en R. van Wijk). Momenteel werk ik aan een onderzoek naar de rol van inheemse elites in de Hellenistische rijken en schrijf een boek over de relatie tussen oorlog en identiteit in Europa, van de Slag bij Marathon tot de oorlog in Oekraïne. 

 

Interessegebieden

Afro-Euraziatische wereldrijken in vergelijkend perspectief

Cultuurcontact in de Oudheid, de Zijderoutes

Antieke religie en klassieke mythologie

Het Perzische Rijk, Alexander de Grote en de Seleuciden

Hellenistische geschiedenis en cultuur

Het Romeinse Rijk

De archeologie van Iran, Afghanistan en Centraal-Azië

Het Europese beeld van de Oriënt

Het Osmaanse (Ottomaanse) Rijk 

De geschiedenis en topografie van Istanbul

Militaire geschiedenis