Dr. Renée Kool
R.S.B.Kool@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:42


Profiel

Renée Kool houdt zich bezig met aan het aansprakelijkheidsrecht gelieerde thema's. Zij is senior-onderzoekster bij het Utrecht Centre for Accountability & Legal Liability Law (UCALL), een departementaal, de klassieke rechtsgebieden overstijgend samenwerkingsverband. In dat verband schrijft ze over de convergentie tussen strafrecht en civielrecht en de conseptualisering van aansprakelijkheid onder andere tot uitdrukking komende in de kwestie van schadeverhaal naar aanleiding van een strafbaar feit. Andere thema's die haar aandacht hebben betreft de vraag naar de criteria voor strafbaarstelling en procedural justice. Concreet heeft ze deze thema;s uitgewerktin publicaties over zedelijkheidswetgeving, culturele delicte, discrriminatie, slachtofferrechten en restorative justice. 

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:42
Curriculum vitae

Renée Kool (1958) studeerde rechten in Tilburg. Ze was van 1986 tot 1999 als universitair docent werkzaam bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit. Sinds 1999 is ze als docent/onderzoeker verbonden aan het Willem Pompe Instituut.

Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:42
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. & Crijns, J.H. (2017). Afscheid van de klassieke strafrechtelijke procedure. Afscheid van de klassieke procedure (pp. 265-358) (93 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
  2016 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2016). Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen. Ars aequi (2), (pp. 132-141) (9 p.).
Kool, R.S.B. & Wahedi, S. (01-12-2016). De strafrechtelijke aanpak van meisjesbesnijdenis in een rechtsvergelijkende context. Tijdschrift voor religie, recht en beleid, 2016 (3), (pp. 36-54) (18 p.).
  2016 - Boeken
Kool, R.S.B., Backers, P.W., Emaus, J.M., Kristen, F.G.H., Pluimer, O.S., van Uhm, D.P. & van Gelder, Emma (2016). Civiel schadeverhaal via het strafproces - Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij. (374 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2016 - Boekredactie
Boone, M.M., Langeraar, C.H. & Kool, R.S.B. (2016). Criminologie en Strafrecht. (255 p.). Den Haag: Boom criminologie.
  2016 - Websites / portals
  2016 - Workshop, seminar, course
Kool, R.S.B. (10-02-2016) Participant Notitie UVC Modernisering Strafvordering (10-02-2016) Notitie UVC Modernisering Strafvordering
  2015 - Artikelen
Kool, R.S.B. (08-10-2015). Met opener vizier naar een toekomstbestendige slachtofferpositie. Strafblad, 2015 (4), (pp. 323-331) (8 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. & Wahedi, Sohail (15-12-2015). European Models of Citizenship and the Fight against Female Genital Mutilation. In Scott Nicholas Romaniuk & Marguerite Marlin (Eds.), Development and the Politics of Human Rights (pp. 205-221). CRC Press.
Kool, R.S.B. (08-10-2015). I'll take you as my lawfully wedded wife - comparison and observations with regard to the penalization of forced marriage. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of crime and deviancy - rethinking the legacy of the Utrecht school (pp. 231-253) (18 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
Giesen, I., Kool, R.S.B. & Kristen, F.G.H. (25-06-2015). The Dutch crush on compensating victims. In Matthew Dyson (Eds.), Comparing Tort and Crime - LeEarning from across and within Legal Systems (pp. 316-366) (51 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2015 - Boekbesprekingen
  2015 - Websites / portals
  2014 - Artikelen
Kool, Renée & Verhage, G. (2014). The (political) pursuit of victim voice. (Comparative) Observations on the Dutch Draft on the Adviesrecht. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 86-99) (14 p.).
  2014 - Boeken
Kool, Renée, Heblij, Marnix, van Uhm, Daan, Orvini, L., Loeve, C.R.R. & Giesen, Ivo (2014). Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter - Een verkennend dossieronderzoek. (61 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Websites / portals
Kool, R.S.B. (2014). Going public. De revival van de schadevergoedingsstraf.
  2013 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2013). Dry-eyed justice? Over voor- en nadelen van een splitsing van het strafproces. Ars aequi, 1, (pp. 598-606) (9 p.).
Koenraadt, F.A.M.M. & Kool, R.S.B. (2013). Een herstelgerichte benadering van delinquenten met een psychische stoornis. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, 5, (pp. 304-315) (12 p.).
Bradt, L., Crum, H., Dierx, J. & Kool, R.S.B. (2013). Pleidooi voor ‘tante Ali 4.0’. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 5-9) (5 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2013). Beledigd ‘blauw’? Over mafkezen, mierenneukers, zieligerds en opportuniteit. In C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt & D. Siegel (Eds.), Veelzijdige gedachten. Liber amicorum prof. dr. Chrisje Brants (pp. 179-191) (13 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2013). Strafrechtelijke handhaving van meisjesbesnijdenis in rechtsvergelijkend perspectief. In E. Bleichrodt (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 23-37) (15 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Kool, R.S.B. (2013). Titel VII. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Wetboek van Strafrecht (pp. 607-613) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2013). Titel XIV. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Wetboek van Strafrecht (pp. 1345-1454) (110 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Editorial activity
Kool, R.S.B. (2013) Editorial board member Tijdschrift voor herstelrecht (Journal)
  2013 - Invited talk
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Gerald Gordon Seminar Glasgow (01-01-2013)
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Seminar civil recourse (01-01-2013)
Kool, R.S.B. (2013) Invited speaker Cambridge project (01-01-2013) Tort & Crime in the Netherlands
  2012 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2012). Afrekenen met kerkelijk misbruik. Nederlands Juristenblad, 6, (pp. 376-383) (8 p.).
Kool, Renée (02-01-2012). Drassige gronden voor strafbaarstelling - Het wetsvoorstel ter verruiming van de strafbaarstelling van huwelijksdwang. Delikt en Delinkwent, 42 (1), (pp. 21-36) (15 p.).
Kool, R.S.B. (2012). Is de imam juridisch gezien een zorgverlener?. NRC NEXT
Kool, R.S.B. (2012). Step forward or forever hold your peace. Penalisation of forced marriages: the case of The Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights, december, (pp. 446-472) (27 p.).
Ringnalda, A. & Kool, R.S.B. (2012). The Prosecution of Bias Crime in the Netherlands and the Problem of Net-Widening: Fundamental Limits to Criminal Liability. Crime, Law and Social Change, (pp. 53-74) (22 p.).
Kool, R.S.B. (2012). Tussen hoop en vrees. Herstelrecht in het buitengerechtelijk spoor. Tijdschrift voor herstelrecht, 1, (pp. 11-27) (17 p.).
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2012). Artikel 51h, (losbladig, supplement 191). In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Het wetboek van strafvordering (20 p.). Deventer: Kluwer.
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Inleiding: strafrechtelijke ontwikkelingen in relaties van gezag en verantwoordelijkheid. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 1-10) (10 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2012). Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 607-615) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2012). Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 1345-1415) (71 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2012). Verantwoorde slachtofferparticipatie in het vooronderzoek?. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 159-179) (21 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Boekredactie
de Jong, F. & Kool, R.S.B. (2012). Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen. (333 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2012 - Invited talk
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Expertmeeting Retrospectieve en prospectieve verantwoordelijkheid (01-01-2012)
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Deskundigenconferentie Preventie meisjesbensijdenis, december 2012 (Nieuwegein) (01-01-2012) Inleiding
Kool, R.S.B. (22-06-2012) Invited speaker Landelijke Strafrechtsdag (22-01-2012) organisatie/inleiding (‘Verantwoordelijke participatie van het slachtoffer in het vooronderzoek)
Kool, R.S.B. (2012) Invited speaker Stockholm Criminology Symposium (01-01-2012) workshop (‘Penalisation of grooming: the case of the Netherlands’)
  2011 - Artikelen
Kool, R.S.B. & Wiersma, E. (2011). De vreedzame Wijk: interview met Caroline Verhoef, stedelijk regisseur. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 52-55) (4 p.).
Kool, R.S.B. (21-12-2011). Deetman wil snel duidelijkheid. SPITS
Kool, R.S.B. (2011). Het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van geweld tegen vrouwen: reden voor een feestje?. NJCM-Bulletin, 6-7, (pp. 639-656) (18 p.).
Kool, R.S.B. (2011). Modernisering Gevangeniswezen: ruimte voor herstelrecht?. Nieuwsbrief RJN (3) (2 p.).
Kool, R.S.B. (2011). Prevention by all means? A legal comparison of the criminalization of online grooming and its enforcement. Utrecht Law Review, 7 (3), (pp. 46-69) (24 p.).
Ringnalda, A., Grijsen, C. & Kool, R.S.B. (2011). Zwaarder straffen bij discriminatoir geweld is geen goed idee. Nederlands Juristenblad (29), (pp. 1963-1964) (2 p.).
  2011 - Boeken
Kool, R.S.B. (2011). Schuivende panelen. Een achtergrondstudie naar wereldlijke en kerkelijke ontwikkelingen rondom seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Nederlandse Kerkprovincie. (76 p.). Den Haag: Balans.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2011). Eer is teer. Een beschouwing over de legitimiteit van strafbaarstelling van seks met dieren en dierenpornografie. In J.P. van der Leun (Eds.), De vogel vrij; liber amicorum Martin Moerings (pp. 353-367) (15 p.). Den Haag: Boom Lemma.
Kool, R.S.B. (2011). If you shoot one bird, the others will fly away. Culturele verschillen als remmende factor voor toepassing van herstelrecht bij minderjarigen. In G. Frerks (Eds.), Interculturele mediation (pp. 45-57) (13 p.). Antwerpen: Maklu.
  2011 - Boekbesprekingen
Kool, R.S.B. (2011). Boekbespreking. Delikt en Delinkwent, 1, (pp. 49-61) (13 p.).
  2011 - Editorial activity
Kool, R.S.B. (2011) Editorial board member Tijdschrift voor herstelrecht (Journal) Redactie Tijdschrift voor Herstelrecht
  2011 - Invited talk
Kool, R.S.B. (04-10-2011) Invited speaker Congres Interculturele Mediation (04-01-2011)
Kool, R.S.B. (14-11-2011) Invited speaker Conferentie Framing multicultural issues in terms of human rights (14-01-2011) presentation Penalisation of forced marriages
  2010 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2010). Better safe, than sorry? Over de legitimiteit van strafbaarstelling van seksueel corrumperen van minderjarigen en grooming. Delikt en Delinkwent, 40 (10), (pp. 1264-1294) (31 p.).
Kool, R.S.B. (2010). Herstelrecht en mensenrechten. Tijdschrift voor herstelrecht, 10 (2), (pp. 7-12) (6 p.).
Kool, R.S.B. (2010). Mensenrechtelijk georiënteerd manspersoon zoekt vrouw, liefst herstelrechtelijk georiënteerd; huwelijk niet uitgesloten. Reactie op Huysman en Verbruggen. Tijdschrift voor herstelrecht, 10 (4), (pp. 26-32) (7 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2010). Appropriate and Effective measures against FGM? A reflection on the Dutch policy in light of article 5 CEDAW. In R Holtmaat & I Boerefijn (Eds.), Women’s Human Rights and Culture/Religion/Tradition: International Standards as Guidelines for Discussion?, SIM Special 32 (pp. 67-89) (23 p.). Leiden/Utrecht: Universiteit Leiden/Universiteit Utrecht.
Kool, R.S.B. (2010). Titel IIIA Het Slachtoffer; Commentaar bij art. 51a, 51b, 501c, 51d, 51g. In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering, (losbladig, supplement 182) (40 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2010). Titel VII. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht, achtste druk (pp. 509-515) (7 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2010). Titel XIV. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht, achtste druk (pp. 1119-1175) (57 p.). Deventer: Kluwer.
  2009 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2009). Slachtofferemancipatie in machtskritisch perspectief. Tijdschrift voor herstelrecht, 1 (2009), (pp. 52-58) (6 p.).
Kool, R.S.B. (2009). Transitional Justice. Gerechtigheid en vrede in overgangsituaties. Tijdschrift voor herstelrecht, 4 (2009), (pp. 52-58) (6 p.).
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Brants, C.H. & Kool, R.S.B. (2009). Een dans om de sociale constructie van criminaliteit: juridische werkelijkheid en multidisciplinair onderzoek. In C.H. Brants & S. van der Poel (Eds.), Diverse kwesties; liber amicorum prof. dr. Frank Bovenkerk (pp. 89-102) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Annotaties
Kool, R.S.B. (17-02-2009). 2009, , (Komt een vrouw bij de dokter).
  2008 - Artikelen
Kool, R.S.B. & Siesling, M. (2008). Aandacht voor strafbare discriminatie. Nederlands Juristenblad, 2008 (2008), (pp. 1152-1157) (6 p.).
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2008). titel VII. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 497-503) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2008). titel XIV. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1079-1122) (43 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2008). Verantwoorde seks. Een oriëntatie op de strafbaarstelling van verkrachting. In A.A. Franken, M. de Langen & M. Moerings (Eds.), Constante waarden, liber amicorum Constantijn Kelk (pp. 223-233) (10 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekbesprekingen
Kool, R.S.B. (2008). The mark of Abel Labelling van slachtoffers. Tijdschrift voor herstelrecht, 2, (pp. 63-66) (4 p.).
  2007 - Boeken
Brants, C.H., Kool, R.S.B. & Ringnalda, A. (2007). Strafbare discriminatie. (304 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2006). Het vrouwelijke slachtoffer revisited?. Tijdschrift voor Genderstudies, 4 (4 p.).
Leest, J.E., Kool, R.S.B., Walgrave, L. & Wiersma, E. (2006). Redactioneel. Tijdschrift voor herstelrecht, (pp. 5-8) (4 p.).
  2006 - Boeken
Kool, R.S.B., Passier, R.C. & Beijer, A. (2006). Evaluatie implementatie schriftelijke slachtofferverklaring. (148 p.). Utrecht: Willem Pompe Instituut.
Lünnemann, K.D., Nieborg, D.B., Goderie, P., Kool, R.S.B. & Beijers, G. (2006). Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik. Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving. (201 p.). Utrecht: Verweij-Jonker Instituut i.s.m. Willem Pompe Instituut en Universiteit van Amsterdam.
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2006). Titel VII (klacht) en titel XIV (misdrijven tegen de zeden). In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 997-1038) (32 p.). Deventer: Kluwer.
  2006 - Annotaties
Kool, R.S.B. (2006). 2006, , (Vrijage of (groeps)verkrachting).
  2005 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2005). Herstel: een communicatieve vorm van wraak. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 24-34) (11 p.).
Kool, R.S.B. (2005). Knelpunten rondom de kinderpornografie, Rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, 7, (pp. 810-830) (21 p.).
Kool, R.S.B. (2005). Strafbaarstelling en handhaving van meisjesbesnijdenis. Nederlands Juristenblad, 40, (pp. 2092-2096) (5 p.).
Kool, R.S.B. & van Stokkom, B. (2005). Wraak: voorwaarde voor herstel? Redactioneel. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 5-8) (4 p.).
  2005 - Boeken
Kool, R.S.B., Beijer, A., Drumpt, C.F., Eelman, J.M. & Knoops, G.G.J. (2005). Vrouwelijke genitale verminking in juridisch perspectief. Achtergrond studie. (192 p.). Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2005). Female Genital Mutilation: a matter for criminal justice?. In I. Westendorp & R. Wolleswinkel (Eds.), Violence in the domestic sphere (pp. 99-123) (201 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2004 - Artikelen
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2004). (Psychische) overmacht, rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, (pp. 100-109) (10 p.).
Kool, R.S.B. & Wolthuis, A. (2004). Herstelrecht en het OM, interview. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 48-54) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2004). Op weg naar een ontmoeting met het slachtoffer. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering, (pp. 247-248) (2 p.).
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2004). Sanctieoverwegingen in relatie tot de mate van (on)toerekenbaarheid en de ernst van de feiten, rubriek Rechtspraak. Delikt en Delinkwent, (pp. 653-663) (11 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2004). The victim has the floor, The victim's right to be heard in writing or orally in the Dutch courtroom. European Journal on Criminal Policy and Research, (pp. 46-60) (15 p.).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2004). De menselijke maat. In M. Boone, R.S.B. Kool, C.M. Pelser & T. Boekhout van Solinge (Eds.), Discretie in het strafrecht (pp. 211-226) (311 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Kool, R.S.B. (2004). Titel VII. Tekst en Commentaar Strafrecht Wetboek van Strafrecht (pp. 407-412) (6 p.). Deventer: Kluwer.
Kool, R.S.B. (2004). Titel XIV. Tekst en Commentaar Strafrecht Wetboek van Strafrecht (pp. 895-935) (41 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Boekbesprekingen
Kool, R.S.B. (2004). Bookreview De rechtstaat als maatstaf voor herstelrecht?. Tijdschrift voor herstelrecht, 3, (pp. 54-61) (8 p.).
  2003 - Artikelen
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2003). Actuele overwegingen betreffende opzet en schuld en over het getuigenbewijs. Delikt en Delinkwent, (pp. 75-91) (17 p.). rubriek Rechtspraak.
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2003). Belaging in de rechtspraktijk. Delikt en Delinkwent, (pp. 664-674) (11 p.). rubriek Rechtspraak.
Kool, R.S.B. (2003). Grenzen aan het ondervragingsrecht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 69-73) (5 p.). Aanhangige Zaken.
Veldman, A.G., Kambel, E-R, Wijers, M., van den Brink, M., Westerveld, M., Kool, R.S.B. & van Walsum, S. (2003). Heeft de vrouw (nog) toekomst?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 111-113) (3 p.). Leeswijzer bij de allerlaatste Nemesis [redactioneel].
Kool, R.S.B. (2003). Het recht jezelf te zijn. Schaduwzijden van seksuele permissiviteit. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 2, (pp. 33-36) (4 p.).
Kool, R.S.B. & Lünnemann, K.D. (2003). Onze ergste zaak moet nog komen. Herijking van de strafrechtelijke moraal. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 194-200) (7 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2003). Schriftelijke slachtofferverklaring of spreekrecht?. Trema, 2, (pp. 50-56) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2003). Vrijheid, blijheid? Over het dilemma van de strafbare seksualiteit. Tijdschrift voor Criminologie, 4, (pp. 338-354) (17 p.).
  2003 - Annotaties
Kool, R.S.B. (20-05-2003). , 1617, ().
  2002 - Artikelen
Kool, R.S.B. & Kelk, C. (2002). Causaliteit en cautie, rubriek rechtspraak. Delikt en Delinkwent, 1, (pp. 89-101) (13 p.).
Kool, R.S.B. (2002). En zij werden gehoord? redactioneel Nemesis. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 3, (pp. 49-53) (5 p.).
Kool, R.S.B. & Kelk, C. (2002). Jurisprudentie materiaal en formeel strafrecht, rubriek strafrecht. Delikt en Delinkwent, 6, (pp. 640-656) (17 p.).
Kool, R.S.B. (2002). Spreekrecht voor slachtoffers. Juncto, 1 (5 p.).
Kool, R.S.B. (2002). Strafrecht op het breukvlak van twee eeuwen. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 13-25) (13 p.). Kroniek strafrecht en detentierecht.
  2002 - Boeken
Kool, R.S.B., Moerings, L.M. & Zandbergen, W. (2002). Recht op schrift. Evaluatie Schriftelijke slachtofferverklaring. (114 p.). deventer: Kluwer.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2002). Spreekrecht en openbaarheid. In A. Beijer, C.H. Brants, L. van Lent & C.M. Pelser (Eds.), Openbare Strafrechtspleging (pp. 79-94) (16 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Annotaties
Kool, R.S.B. (26-11-2002). , 1612, (EHRM 26.11.2002 (E vs Verenigd Koninkrijk)).
  2001 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2001). De afkoopwaarde van seksueel geweld. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht (6), (pp. 186-190) (5 p.).
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2001). De wet Terwee; vreedzame of vijandige coëxistentie. Trema (6), (pp. 233-240) (8 p.).
Kool, R.S.B. (2001). DNA: een spettertje sperma is genoeg. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht (3), (pp. 101-102) (2 p.). Recht uit hart.
Kool, R.S.B. (2001). Herstelrecht: echt recht?. Tijdschrift voor herstelrecht, 2, (pp. 13-26) (14 p.).
Kool, R.S.B. (2001). Hopen op herstel, redactioneel. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 141-145) (5 p.).
Kelk, C. & Kool, R.S.B. (2001). Rubriek Rechtspraak: Voorwaardelijk opzet. Delikt en Delinkwent, (pp. 632-643) (13 p.).
Kool, R.S.B. (2001). Spreekrecht voor slachtoffers ter terechtzitting: informeren of kanaliseren?. Proces : tijdschrift voor berechting en reclassering (5/6), (pp. 84-89) (6 p.).
  2001 - Boeken
Kool, R.S.B. & Moerings, L.M. (2001). De Wet Terwee, Evaluatie van Juridische knelpunten. (94 p.). Deventer: Gouda Quint.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (2001). Op zoek naar de grens. Een verkenning van de positie van het slachtoffer in het strafproces. In C.H. Brants-Langeraar, P.A.M. Mevis & E. Prakken (Eds.), Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie voor de 21e eeuw (pp. 157-173) (17 p.). Antwerpen/Groningen: Inetrsentia.
  2000 - Artikelen
Kool, R.S.B. (2000). Seksueel geweld: een kwestie van vergelding?. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 6, (pp. 196-202) (7 p.).
Kool, R.S.B. (2000). Zedendelicten en slachtofferbeleid. SEC : tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie
  2000 - Annotaties
Kool, R.S.B. (11-10-2000). 2001, RN 1328, (). Katern Nemesis getPages.
Kool, R.S.B. (11-10-2000). 2001, RN 1332, (). Katern Nemesis getPages.
  1999 - Artikelen
Kool, R.S.B. (1999). Het post-Lancee tijdperk: normering en professionalisering van jusitieel optreden bij seksueel misbruik. Nederlands Juristenblad, aug. '99.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Kool, R.S.B. (1999). Verkrachting en legaliteit. In C. Brants, M. Moerings & M. Pelser (Eds.), Strafrecht en Moraal Deventer: Gouda Quint.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:43

- zedelijkheidswetgeving

- discriminatie

- culturele delicten

- multiculturaliteit & burgerschapsopvattingen

- slachtofferrechten

- schadevergoeding

- herstelrecht

- aansprakelijkheidsrecht

 

Afgesloten projecten

Project:
Civiel schadeverhaal via het strafproces. Een verkenning van de rechtspraktijk en regelgeving betreffende de voeging benadeelde partij 01-08-2015 tot 31-08-2016
Algemene projectbeschrijving

De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt:
Hoe ziet de praktijk van de besluitvorming van de strafrechter ten aanzien van de afdoening van de voeging benadeelde partij in het strafproces er anno 2016 uit?
Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: 1. Hoe verloopt de voorbereiding van de voeging benadeelde partij? Welke knelpunten doen zich daarin voor en zijn daarvoor oplossingen gevonden?

 2. Hoe vaak is jaarlijks sprake van een voeging benadeelde partij en hoe verhoudt dit zich tot het jaarlijkse totale aantal zaken?

 3. Wat kan op grond van beschikbare data worden gezegd over het aantal en typen zaken waarin de vordering benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard of gedeeltelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard?

 4. Hoe adviseert het Openbaar Ministerie en beslist de strafrechter in zaken waarin het gaat om delicten waarin civiel schadeverhaal via het strafproces gelet op de aard van die delicten haalbaar lijkt te zijn?

 5. In hoeverre doen de knelpunten met betrekking tot de voeging zoals in 2007 vastgesteld zich nog voor en in hoeverre zijn er eventuele nieuwe knelpunten ontstaan?

 6. In hoeverre is het mogelijk om meer van dergelijke (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk verklaarde zaken toch in het strafproces te kunnen afdoen? Welke aanpassingen in de behandeling van de civiele voeging zijn daarvoor nodig?

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: WODC
Projectleden
Overige projectleden:
 • Drs. P. Backers
 • E.M. van Gelder
Project:
Tort and Crime 15-07-2013 tot 01-07-2014
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
Anders
Projectleden

In 1999 is zij gepromoveerd op het proefschrift getiteld: De strafwaardigheid van seksueel misbruik. Haar onderzoeksbelangstelling ligt vooral op het gebied van de zedelijkheidswetgeving, slachtoffers & slachtofferrechten, schadevergoedings, herstelrecht, discriminatie, multiculturaliteit en burgerschapsopvattingen en aansprakelijkheidsrecht.

Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:43

Ze verzorgt onderwijs in de vakken Capita Selecta Strafprocesrecht en Comparative Criminal Law.

Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:43
Nevenfuncties
 • Redactie Tijdschrift voor Herstelrecht
 • medewerker van Tekst en Commentaar (titel VII & XIV)
 • medewerker Melai/Groenhuijsenen, Wetboek van Strafvordering (titel IIIA)
 • rechter-plaatsvervanger, rechtbank Midden-Nederland, sectie Straf
Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:43
Volledige naam
Dr. R.S.B. Kool Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7142
Gegenereerd op 2018-09-23 22:01:43
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018