Remco Raben is universitair hoofddocent bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (GIB) en bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor cv en publicatielijst, zie onder 'CV' en op http://uu.academia.edu/RemcoRaben


In mijn onderwijs concentreer ik me op de geschiedenis van de niet-westerse wereld, in het bijzonder Azië. Onderwerpen zijn: internationale betrekkingen, wereldgeschiedenis, de verhoudingen tussen Oost en West, de opkomst van Azië, imperialisme en dekolonisatie, Indonesië, Derde Wereld.


Mijn onderzoek richt zich momenteel op een aantal onderwerpen:
1) De 'lange dekolonisatie' van Indonesië tussen de jaren '20 en '60 van de twintigste eeuw, in het bijzonder de ontwikkeling en werking van bestuurlijke en maatschappelijke instellingen.

2) Postkoloniaal Nederland: een cultuurgeschiedenis van Nederland en de omgang met de wereld vanuit het perspectief van de koloniale ervaring.

3) Een biografie van Wim F. Wertheim.

4) De vroegmoderne geschiedenis van Zuidoost- en Zuid-Azië, in het bijzonder van steden, etnische identiteiten en slavernij.

5) Visuele cultuur in niet-westerse geschiedenis.