Profiel

Rita Schlusemann rondde haar dissertatie over gedrukte Nederlandse en Engelse dierepiek en haar habilitatie over de Duitse receptie van laatmiddeleeuwse Nederlandse romans af aan de universiteit te Münster. Zij is verbonden als "Privatdozentin" aan de Freie Universität te Berlijn. Aan de universiteit Utrecht werkte zij in het project “Changing Face of Medieval Dutch Narrative Literature in the Early Period of Print (1477- c. 1540)” en nu in het project "The Euopean Dimensions of Popular Print Culture" tot 1900. In haar onderzoek staat de laat-middeleeuwse en vroegmoderne gedrukte literatuur in vergelijkend perspectief in het middelpunt, vooral de Nederlandse en Duitse literatuur, als ook bookgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. In 2009 verleende haar de "Deutsche Forschungsgemeinschaft" de prestigieuze vijfjarige Heisenberg-prijs. Tot haar publicaties behoren  o.a.: Schöne Historien. Niederländische Romane im deutschen Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (Berlin: De Gruyter 2016) en Briefwechsel der Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit niederländischen und belgischen Gelehrten (Hildesheim: Olms 2016) en meer dan 50 artikelen overde Duitse vertalingen en adaptaties van Nederlandse literatuur tot in de 20ste eeuw, taal en geweld, boekgeschiedenis en acteurs in het literature veld.

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23
Curriculum vitae

sinds 2017:  DAAD docente literatuurwetenschap

sinds 2016:  universiteit Utrecht, onderzoeksproject "EDPOP" (The European Dimension of Popular 

                    Print Culture) (https://edpop.wp.hum.uu.nl/)

sinds 2014:  Freie Universität Berlin, Privatdozentin en Heisenberg-fellow (onderzoeksprijs door de                     Deutsche Forschungsgemeinschaft)

2013-2017: onderzoeksproject "Changing face of medieval Dutch literature in the early period of

                    print", universiteit Utrecht

2009-2013: Heisenberg-fellow (onderzoeksprijs door de DFG), universiteit Oldenburg

2008-2009: bibliografie Duitse vertalingen Nederlandse literatuur tot 1550

2007:          universiteit te Münster, habilitatie Duitse receptie van Nederlandse literatuur in de

                   vroegmoderne tijd

1999-2007: universiteit te Leipzig, hoofddocente Nederlandse literatuur

1998-1999 en 2000-2001: universiteit Hamburg, onderzoek prozaroman

1994-1998: universiteit Groningen, docente Oudgermanistiek en middeleeuwse Nederlandse literatuur

1993:          afronding studie Duitse filologie

1990:          promotie Nederlandse filologie (prozabewerkingen van "Reynaerts historie"), universiteit

                   Münster

1987-1989: promotieonderzoek aan de KU Nijmegen

1979-1986: studie Nederlandse en Engelse filologie en pedagogiek (universiteit te Münster)

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23
Sleutelpublicaties

Schlusemann, R.M. (2016). Schöne Historien - Niederländische Romane im deutschen Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. (346 p.). Berlin: De Gruyter.

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2018). „Een cleyn schoone amoruese historie“. Die niederländische Floris ende Blancefloer-Tradition von der Handschrift zum Druck. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 36 (1).
Schlusemann, R.M. (2018). „Mit poetrien“: Bucheingänge, Fiktion und Wahrheit in gedruckten niederländischen Historien im europäischen Kontext. Zeitschrift fur Deutsches Altertum und Deutsche Literatur, 147, (pp. 70-99).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2017). „Etsijtes horende dese soetmondighe tale“. Stimme und auditive Rezeption in gedruckten niederländischen Prosaromanen. In Monika Unzeitig, Nine Miedema & Angela Schrott (Eds.), Stimme und Performanz in der mittelalterlichen Literatur (pp. 155-174) (18 p.). Berlin / New York: De Gruyter.
Schlusemann, R.M. (2017). Grenzüberschreitungen in gedruckter niederdeutscher Erzählliteratur der Hansezeit. Mitteilungen des deutschen Germanistenverbandes, 2017, (pp. 260-277) (18 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2016). Jacob und Wilhelm Grimm. Briefwechsel mit niederländischen und belgischen Gelehrten - Annotated edition and introductions to the coorespondents. (912 p.). Hildesheim: Georg Olms.
Schlusemann, R.M. (2016). Schöne Historien - Niederländische Romane im deutschen Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. (346 p.). Berlin: De Gruyter.
Schlusemann, R.M. (2016). Wortfascinatio und Politik von Van den vos Reynaerde bis Reynke de vos. In Jan Glück, Kathrin Lukaschek & Michael Waltenberger (Eds.), Reflexionen des Politischen in der europäischen Tierepik (pp. 117-137) (21 p.). De Gruyter.
  2016 - Overige resultaten
Schlusemann, R.M. (16-06-2016). “Mit poetrien“: Bucheingänge, Memoria, Dichtung und Wahrheit in gedruckten Historien.
Schlusemann, R.M. (25-04-2016). Dutch and German Chapbooks.
Schlusemann, R.M. (31-03-2016). Griseldis: Translation and Transformation of a European Story.
Schlusemann, R.M. (25-11-2016). Stages of Printed Narrative Bestsellers in Europe.
Schlusemann, R.M. (2016). The Splendour of Vondel’s “Lucifer” in Germany.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (29-08-2015) Invited speaker Internationaler Germanistenkongress Shanghai (23-08-2015 - 30-08-2015) „Aus alter und aus neuer Zeit ein Grüßen!“ Zur Profilierung der Übersetzerin und Autorin Lina Schneider alias Wilhelm Berg
Schlusemann, Rita (2015). The Relations of Jacob Grimm with the ‘Koninklijk-Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’. In Ton Kalmthout & Huub Zuidervaart (Eds.), Old and New Documents for the History of Science (pp. 231-252) (22 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, Rita (2014). ‘A Tribute to his Exceptional Merits’: Jacob Grimm’s Reputation in the Netherlands and Belgium in the Nineteenth Century. Journal of Dutch Literature, 5 (1), (pp. 23-43) (21 p.).
Schlusemann, Rita (2014). „Was kostete Reynaert schöne Sprache?“: Van den vos Reynaerde. In Lut Missinne, Johanna Bundschuh-van Duikeren & Jan Konst (Eds.), Grundkurs. Literatur aus Flandern und den Niederlanden (pp. vol. 1: 21-44; vol. 2: 32-63) (56 p.). Münster, I. 12 Texte, 12 Zugänge -- II. Primärtexte in Auswahl und deutscher Übersetzung (978-3-643-11656-7).
Schlusemann, Rita (2014). Politik und Religion. Niederländisch-deutscher Wissenstransfer im 16. Jahrhundert. In Bettina Noak (Eds.), Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur (pp. 251-276) (26 p.). Göttingen: V&R unipress.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2013). Volkssprachlicher Kulturtransfer bei der Devotio Moderna. In P. & E. Carmassi & Schlotheuber (Eds.), Schriftlichkeit und religiöse Zentren im norddeutschen Raum (pp. 465-493) (29 p.). Wiesbaden.
Schlusemann, R.M. (2013). Von der IJssel bis Ostwestfalen: ein Kulturgebiet?. In D. & I. De Boer & Kwiatkowski (Eds.), Die Devotio Moderna: Sozialer und kultureller Transfer (1350-1580). Bd. 1. Frömmigkeit, Unterricht und Moral. Einheit und Vielfalt, der Devotio Moderna in der deutsch-niederländischen Grenzregion. (pp. 57-83) (27 p.). Münster: Waxmann Verlag.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2012). „Uit hoofde van Uwe kunde en verdiensten“. Eervolle benoemingen voor Jacob en Wilhelm Grimm (1785-1863, 1786-1859). Nieuw letterkundig magazijn, (pp. 11-17) (7 p.).
Schlusemann, R.M. (2012). De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld 1993. Internationale Neerlandistiek, (pp. 94-96) (3 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Schlusemann, R.M. (2011). Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung. Bd. 1. Niederländische Literatur bis 1550. Berlin 2011. (567 p.). Berlin: De Gruyter.
  0 - Overige resultaten
Schlusemann, R.M. 2009 Recipient Heisenberg-Stipendium the Deutsche Forschungsgemeinschaft
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23

Literatuur in Europese context (tot 1800)

boekgeschiedenis (15de en 16de eeuw)

Nederlands-Duitse literaire betrekkingen vanaf de middeleeuwen tot aan vandaag

wetenschapsgeschiedenis in de 19de eeuw

vrouwen in literatuur

taal en macht

Project:
De Europese dimensies van populaire drukcultuur
01-01-2016 tot 31-12-2018
Algemene projectbeschrijving 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een internationaal netwerk en een digitale werkomgeving (VRE) om onderzoek naar Europees populair drukwerk (pamfletten, volksboeken, centsprenten, kluchtboeken, liedbladen, almanakken etc.)  the faciliteren en stimuleren. Lange tijd was dit onderzoek sterk nationaal georiënteerd, maar inmiddels weten we dat er belangrijke Europese overeenkomsten zijn en dat er sprake was van een transnationale infrastructuur (auteurs, vertalers, drukkers, uitgevers, reizende boekhandelaren). De centrale vraag van het project is dan ook: hoe Europees was populair drukwerk in de periode 1450-1900? Naast workshops en congressen werkt dit netwerk aan een taxonomie van genres, een thesaurus van producenten en distributeurs en een inventarisatie van belangrijke (gedigitaliseerde) collecties populair drukwerk in Europa. Dit alles moet leiden tot  inzicht in processen van culturele uitwisseling, verschillen en overeenkomsten tussen populaire genres, internationale samenwerking en intertekstuele patronen.


 

Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - NWO: Internationaliseringssubsidie NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • Prof. Cristina Dondi (Oxford); Prof. Juan Gomis (Valencia); Prof. Matthew Grenby (Newcastle); Drs. Marian Lefferts (London); Dr. Jennifer Orr (Newcastle); Prof. Joad Raymond (London); Prof. Massimo Rospocher (Trent); Prof. Hannu Salmi (Turku); Dr. habil. Rita Schlusemann (Utrecht/Berlin); Dr. Jenny Spinks (Manchester)

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23

cursussen (keuze):

Publishing: From Manuscript to Bestseller (samen met J. Salman)

Utopian Imagination (samen met B. Bagchi en J. Salman)

Eurolit 2: Vroegmoderne Europese literatuur (samen met M. Paaijmans en J. Salman)

History of the Early Modern Book (samen met J. Salman)

Literarische Bestseller in Zeiten des frühen Buchdrucks (Freie Universität Berlin)

Ontdekking van de middeleeuwen (samen met E. Goosan en M. Meuwese)

Deutsche und niederländische Minne- und Aventiureromane (samen met J. Eming, Freie Universität Berlin)

Fabeln und Schwänke im Unterricht (Universität Oldenburg)

Mittelalterliche Tierdichtung in der Schule (Universität Oldenburg)

Liebe in der Literatur vom Mittelalter bis heute (Universität Münster)

Literatuur in de 20ste eeuw (Universität Leipzig)

Willem Elsschot (Universität Leipzig)

Koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur Nederland – Indonesië (Universität Leipzig)

Cultuurkunde actueel (Universität Leipzig)

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23
Nevenfuncties

redactie "Journal for Dutch Literature" (sinds 2011)

voorzitter Oldenburgische Bibliotheksgesellschaft (2010-2014)

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23
Volledige naam
dr. R.M. Schlusemann Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-06-21 00:45:23
Laatst bijgewerkt op 01-05-2018