Prof. dr. Rosemarie Buikema

Emeritus
Genderstudies
r.l.buikema@uu.nl

“De kunsten kunnen ons de weg wijzen in de omgang met structurele verschillen en de implementatie van sociale rechtvaardigheid.”

Onderzoeksfocus: Transnationaal geheugen, Cultuurkritiek, Feministische theorie, Postkoloniale theorie, Processen van in- en uitsluiting

Rosemarie Buikema is hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit Utrecht. Zij is voorzitter van het UU Graduate Gender Programme (GGeP) en wetenschappelijk directeur van de Nederlandse Onderzoekschool Gender Studies (NOG). Buikema coördineert het aandeel van de UU in de Erasmus Mundus Master in Gender Studies (GEMMA) en geeft zij leiding aan de jaarlijkse internationale Summer School in Gender Studies: NOISE. Daarnaast is zij medeprogrammaleider van het platform Gender, Diversity and Global Justice (onderdeel van Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht) en ze is de initiatiefnemer en projectleider van MOED, Museum of Equality and Difference.


Onderzoek

Buikema doet onderzoek op het gebied van feministische theorie, postkoloniale studies en de rol van kunsten in de implementatie van gelijkheid. Ze was van 2015-2020 projectleider van het werkpakket textual and artistic cultures of gender equality van het GRACE project, gefinancierd door EU Horizon 2020.

Ze heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden en leiden van grote culturele en academische evenementen en projecten, onder andere een EU KP6 Early Stage Research trainingsprogramma dat EU breed 39 PhD's opleverde.

Auteur en redacteur

Ze is auteur van 5 monografieën en (co)redacteur van 10 wetenschappelijke bundels. Ze heeft uitgebreid gepubliceerd op het gebied van feministische theorie, postkoloniale theorie en de rol van de kunsten in politieke transities in nationale en internationale tijdschriften zoals onder andere European Journal of Women's Studies; Women's Studies International Forum; Journal of Genderstudies; European Journal of English Studies; Journal of European Studies; Interventions. International Journal of Postcolonial Studies; Memory Studies; Men and Masculinities; Culture, Health and Sexuality . Haar boekpublicaties betreffen onder meer Cultures Citizenship and Human Rights (Routledge 2019), Doing Gender in Media Art and Culture (Routledge 2017 en Routledge 2009), Theories and Methodologies in Feminist research (Routledge 2011) en From Boys to Men (University of Cape Town Press 2007). Ze tevens co-redacteur van twee delen over Arts in Motion in de door het Prins Bernhard Cultuurfonds gefinancierde serie Cultuur en Migratie in Nederland (SDU 2003 en 2004).

In haar recente monografie Revolts in Cultural Critique (Rowman&Littlefield International, 2020) combineert ze theorieën over transitionele rechtvaardigheid, de politiek van de esthetiek en theorieën over nieuwe en meerlagige scenario's voor verandering en transnationale rechtvaardigheid te ontwikkelen.


Recente publicaties

  • Buikema, R.L. (2020). Revolts in Cultural Critique. London: Rowman&Littlefield.
  • Buikema, R.L., Buyse, A.C. & Robben, A.C.G.M. (2019). Cultures, Citizenship and Human Rights. London: Routledge.
  • Buikema, R.L., Thiele, K.C. & Plate, L. (2017). Doing Gender in Media, Art and Culture - A Comprehensive Guide in Gender Studies. London/New York: Routledge.

Bekijk voor een uitgebreider overzicht het boekentabblad.

 

Leeropdracht
Kunst, Cultuur en Diversiteit
Oratiedatum
10-11-2006