Dr. Ryanne Francot

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer F.205
3584 CS Utrecht

Dr. Ryanne Francot is onderzoeker en docent binnen de afdeling Pedagogiek in Diverse Samenlevingen (PiDS).
Haar onderzoek richt zich op diversiteit en inclusie in het onderwijs (VVE en primair onderwijs), ouderbetrokkenheid en partnerschappen, en meertaligheid en de invloed van diverse taalomgevingen.

Momenteel is ze betrokken bij het EVENING project, een landelijk onderzoek naar de effecten van de extra middelen binnen de kinder- en peuteropvang op de jonge kindontwikkeling en kwaliteit van VVE. Daarnaast is ze projectleider van het Peuterintake project, een project in samenwerking met Gemeente Rotterdam en voorschoolse organisatie Peuter en Co.
Hiervoor was ze betrokken bij het Europese Horizon2020 ISOTIS project, waarin gekeken werd naar het bevorderen van inclusie en gelijkheid voor kwetsbare groepen in Europa door middel van effectief beleid en praktijk.

Naast haar onderzoek, geeft ze les in verschillende cursussen en begeleidt ze bachelorscripties, masterscripties en stages.