Prof. dr. R.A. (Rembert) Duine

Prof. dr. R.A. (Rembert) Duine

Hoogleraar
Cond-Matter Theory, Stat & Comp Phys
030 253 2289
r.a.duine@uu.nl

Current group members:

 • V. Errani
 • P. Gunnink
 • J. Harms 
 • Artim Bassant
 • Tomas Olsterhoorn
 • Lukasz Karwacki
 • T. Ludwig
 • Ali Asgharpour
 • Huaiyang Yang

For info on current group members, see the people section of the website of the Institute for Theoretical Physics.

 

Alumni:

 • Ivan Ado
 • R. Doornenbal
 • D.Hartmann
 • Etienne van Walsem
 • J. Armaitis
 • E. van der Bijl
 • S.A. Bender
 • A. Bezett
 • H.J. van Driel
 • B. Flebus
 • R. Keesman
 • A.-W. de Leeuw
 • M.E. Lucassen
 • M.P. Mink
 • A. Rueckriegel
 • A.C. Swaving
 • R.E. Troncoso
 • C. Ulloa
 • C.H. Wong
 • Jiansen Zheng
 • P. Sterk