Prof. dr. Robert Vonk

Hoogleraar
Economische en sociale geschiedenis
r.a.a.vonk@uu.nl

Publicaties

2024

Vakpublicaties

Vonk, R. (2024). Bestaanszekerheid tussen Rijk, gemeenten en maatschappelijk middenveld. In Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid: over (on)zekerheid in de bekostiging van bestaanszekerheid (pp. 18-30). Raad voor het openbaar bestuur.

2023

Wetenschappelijke publicaties

Bussemaker, J., Schmidt, E., Hoff, J.-L., Vonk, R., & Schalk, J. (2023). Zorgtoegankelijkheid in een gezonde zorgsector? Voorbij het onhoudbaarheidsframe. In T. Overmans, M. Honingh, & M. Noordegraaf (Eds.), Maatschappelijke bestuurskunde. Hoe verbindende bestuurskundigen (kunnen) inspelen op maatschappelijke vraagstukken (pp. 209-229). Boom uitgevers.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/432630/Maatschappelijke-Bestuurskunde-Overmans-Honingh-Noordegraaf-2023.pdf?sequence=2

Vakpublicaties

Swanenvleugel, B., Wielenga, D., Kuijf, N., & Vonk, R. (2023). Welvaart voor elke regio vergt omslag beleid. Rooilijn, 56(1).

Populariserende publicaties

Vonk, R., Swanenvleugel, B., & Wielenga, D. (2023). Hoe doorbreken we de spiraal van verschraling? Welvaart voor elke regio begint bij omslag beleid. Sociaal Bestek, 85(2). https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2023-editie-2-auteurs-dj19a/hoe-doorbreken-we-de-spiraal-van-verschraling/
Vonk, R. (2023). Stress is het probleem niet. Sociaal Bestek, (1). https://sociaalbestekpremium.nl/whitepaper-gezondheidsverschillen/stress-is-het-probleem-niet/

2022

Wetenschappelijke publicaties

Goijaerts, J., Vonk, R., & Jongers, T. S. (2022). De realiteit van overleven: Inzichten uit vijftien levensverhalen over bestaansonzekerheid, gezondheid en de verzorgingsstaat. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 100, 21–27. https://doi.org/10.1007/s12508-021-00318-7

Vakpublicaties

Heijink, R., Vonk, R., & Bussemakers, M. J. (2022). Preventiebeleid: van individuele leefstijl naar sociale leefomgeving. Noodzakelijke uitdaging voor beleidsmakers en gezondheidseconomen. VGE bulletin, 39(1), 3-6.
Bussemakers, M. J., & Vonk, R. (2022). Terugdringen gezondheidsverschillen vraagt uitzicht op schuldenvrije toekomst. In Tijd voor toekomst. Denken over hulp bij financiële zorgen: Jubileumbundel ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan van de NVVK (pp. 51-54). NVVK.

2020

Wetenschappelijke publicaties

Schoemaker, CG., van Loon, J., Achterberg, PW., den Hertog, FRJ., Hilderink, H., Melse, J., Vonk, RAA., & van Oers, H. (2020). Four normative perspectives on public health policy-making and their preferences for bodies of evidence. Health Research Policy and Systems. https://doi.org/10.1186/s12961-020-00614-9
Verschuuren, M., Hilderink, HBM., & Vonk, RAA. (2020). The Dutch Public Health Foresight Study 2018: an example of a comprehensive foresight exercise. European Journal of Public Health. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz200
Bertens, R., & Vonk, R. A. A. (2020). Small steps, big change. Forging a public-private health insurance system in the Netherlands. Social Science & Medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113418

Vakpublicaties

Vonk, R., van der Grinten, T. E. D., & Houwaart, E. S. (2020). Hoe het begon. De intrede van economen in de Nederlandse gezondheidszorg. VGE bulletin, 37(1), 3-6.

Populariserende publicaties

Bussemakers, M. J., Jongers, T. S., & Vonk, R. (2020). Gezondheidsverschillen zijn symptoom van complexe ongelijkheid. Sociale vraagstukken website. https://www.socialevraagstukken.nl/gezondheidsverschillen-zijn-symptoom-van-complexe-ongelijkheid/

2019

Wetenschappelijke publicaties

Schoemaker, C. G., van Loon, J., Achterberg, P. W., van den Berg, M., Harbers, M. M., den Hertog, F. R. J., Hilderink, H., Kommer, G., Melse, J., van Oers, H., Plasmans, M. H. D., Vonk, R. A. A., & Hoeymans, N. (2019). The Public Health Status and Foresight report 2014: Four normative perspectives on a healthier Netherlands in 2040. Health Policy, 123(3), 252-259. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.10.014
Ravensbergen, WM., Drewes, YM., Hilderink, HBM., Verschuuren, M., Gussekloo, J., & Vonk, RAA. (2019). Combined impact of future trends on healthcare utilisation of older people: A Delphi study. Health Policy. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2019.07.002

2018

Wetenschappelijke publicaties

Vonk, R. (2018). Mutual Insurance 1550–2015: From Guild Welfare and Friendly Societies to Contemporary Micro-Insurers by Marco H. D. van Leeuwen. Journal of Interdisciplinary History. https://doi.org/10.1162/jinh_r_01307
Vonk, R. A. A., & Grinten, T. E. D. V. D. (2018). Gezondheidszorg en de verzorgingsstaat: financiering, organisatie en bestuur. In HFP. Hillen, ES. Houwaart, & FG. Huisman (Eds.), Leerboek medische geschiedenis (pp. 221-234). Bohn Stafleu van Loghum. https://doi.org/10.1007/978-90-368-1990-9_17
Moltó-Puigmartí, C., Vonk, R., van, O. G., & Hegger, I. (2018). A logic model for pharmaceutical care. Journal of Health Services Research & Policy. https://doi.org/10.1177/1355819618768343
Vonk, RAA., & Schut, FT. (2018). Can universal access be achieved in a voluntary private health insurance market? Dutch private insurers caught between competing logics. Health Economics, Policy and Law. https://doi.org/10.1017/s1744133118000142

2016

Populariserende publicaties

Vonk, R. A. A. (2016). Zorgverzekeraars kunnen niet zonder de overheid (en andersom). Geschiedenis en actualiteit. https://www.historici.nl/gb/zorgverzekeraars-kunnen-niet-zonder-de-overheid-en-andersom/?type=bijdrage

2014

Wetenschappelijke publicaties

Vonk, R. (2014). Paul van Trigt, Blind in een gidsland. Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990. BMGN - Low Countries Historical Review. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.9835

2013

Wetenschappelijke publicaties

Companje, K.-P., & Vonk, R. A. A. (2013). Er is geen panacee. Kostenbeheersing in de zorg vergt brede visie. Podium voor Bio-ethiek .
Vonk, R. A. A. (2013). Recht of schade : een geschiedenis van particuliere ziektekostenverzekeraars en hun positie in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel, 1900-2006. Amsterdam University Press - Amsterdam Academic Archive. https://research.vu.nl/en/publications/recht-of-schade-een-geschiedenis-van-particuliere-ziektekostenver

2012

Wetenschappelijke publicaties

Vonk, R. A. A. (2012). In it for the money? Insurers, Sickness Funds and the Dominance of Not-for-Profit Health Insurance in the Netherland'. In B. Harris (Ed.), Welfare and Old Age in Europe and North America the Development of Social Insurance (pp. 167-187). Pickering & Chatto.
Vonk, R. A. A. (2012). Een taak voor de staat? : de Duitse bezetting en de invoering van de verplichte ziekenfondsverzekering in Nederland, 1939-1949. BMGN - Low Countries Historical Review.

2011

Populariserende publicaties

Korsten, J., Vonk, R. A. A., & Duffhues, T. (2011). Van Achlum naar Achmea : de historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep 1811-2011. Walburg Pers.

2009

Populariserende publicaties

Vonk, R. A. A. (2009). Een moeilijk maar nuttig werk. Het christelijk karakter van DVZ Zorgverzekeringen in historisch perspectief.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Vonk, R. A. A. (2008). Health insurance for everyone? Private health insurers and the insurance of exceptional medical risks in the Netherlands 1900–2006. Das Gesundheitswesen. https://doi.org/10.1055/s-0028-1086312
Vonk, R. A. A., & Companje, K.-P. (2008). Ziektekostenverzekeringen en wettelijk geregelde arbeidsverhoudingen tot 1941. In K.-P. Companje (Ed.), Tussen volksverzekering en vrije markt. Verzekering van zorg op het snijvlak van sociale verzekering en gezondheidszorg 1880-2006 (pp. 173-215). Aksant.