Prof. dr. Robert Vonk

Hoogleraar
Economische en sociale geschiedenis
r.a.a.vonk@uu.nl

De leerstoel richt zich op de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland in internationaal perspectief. In mijn onderzoek wil ik me richten op de rol die internationale organisaties hebben gespeeld bij de ideeënvorming en over sociale zekerheid en de impact daarvan op beleidsvorming en uitvoeringsvraagstukken in Nederland. Maar ook hoe Nederlandse beleidsvorming op dit gebied zich verhield tot de ons omringende landen. Bij de aanpak van de uitdagingen waar het sociale zekerheidsstelsel in Nederland voor staat, is kennis over het de ontstaansgeschiedenis mijns inziens essentieel. De uitdagingen kennen niet alleen historische parallellen, maar het verleden is ook het fundament waarop nieuwe regelingen zullen worden gebouwd.

Binnen het onderwijs wil ik me vooral inzetten voor het versterken van de band tussen wetenschap en praktijk: discussies over sociale zekerheid zijn niet alleen technisch. Het gaat ook over grote vragen: wat is rechtvaardige verdeling? Wat is bestaanszekerheid? Wie hoort erbij, en wie niet? En hoe is huidige complexe kluwen van elkaar vaak tegensprekende regelingen, uitkeringen, (fiscale) kortingen, toeslagen en tegemoetkomingen ontstaan, waar niet alleen burgers verdwalen maar ironisch genoeg ook de overheid zelf. Dat zijn niet alleen mooie thema’s voor onderzoek, maar ook voor onderwijs.

 

Leeropdracht
Geschiedenis van de sociale zekerheid