Organisatieonderdeel Dep. Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

Algemeen Centre for Conflict Studies Cultuurgeschiedenis Economische en Sociale Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur Kunstgeschiedenis Middeleeuwen Politieke Geschiedenis Secretariaat Vereniging Ned. Kunsthistorici

Inklappen Expertises


Urban violence
Riots
Disability Studies
cultural history
digital humanities
history of science
history and theory
Discourse strategies (rhetoric & semiotics)
International Criminal Justice
history of the Middle East
new media
Anthropology
(post) conflict; political ethnography; Latin America; Central America; human rights
Museum Studies
Heritage Studies
visual art before 1850
transmedia storytelling
mediatisation of culture and society
social media
media as communication
religion and media
American/cultural studies
cyber
war studies
strategic communications
democracy and citizenship
history of modern Italy
contemporary Germany
political parties
history of democratic theory
political history
Cold War
history of international relations
political history 19th / 20th centuries (Germany)
international politics
Body history
cultural history and theory
History of art and science
Phenomenology
Philosophy and ethnography of epistemic practices in arts and sciences
European integration past & present
Politics of the European Union
European Security and Defence Policy
Normative Power Europe
Advocacy coalitions
Women's suffrage
rabbinics
hagiography
narrative and discourse
Poverty
Economic Inequality
Global scale
technical art history
Conflict Studies
Remote Warfare
Extra-state military intervention
Framing Violence
(post-)kolonialisme en burgerschap
(Russische) avant-garde kunst en theorie
Alexander de Grote
American/cultural studies
Anatomische tekeningen van Rubens
archeologie
architectuurgeschiedenis
Bataafse Republiek
bedrijfsgeschiedenis
beeldende kunst tot 1850
begijnen
bestuursgeschiedenis
Biodiversity
biografisch genre
boekgeschiedenis
bondgenootschappen
Brabantse geschiedenis
burgerinitiatieven
burgerschap
censuur
Cleopatra
communicatiegeschiedenis
Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
Constantinopel
constitutionele geschiedenis
Contemporary non-western art
controversieel erfgoed
criminaliteit, strafrecht en sociale controle
cultureel erfgoed
Culturele bemiddelaars
culturele identiteit
culturele transfer
Culturele transfers
Cultuur en Identiteit
cultuur van de Renaissance
cultuurgeschiedenis
cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw
Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijd
cultuurgeschiedenis van de vroegmoderne tijd
de intellectuele geschiedenis van (vroeg)modern Europa, in het bijzonder kennisgeschiedenis, geleerd
De Zijderoute
debat
democratie en burgerschap
Détente
digital humanities
digitale geesteswetenschappen
Economic history
economische geschiedenis
economische samenwerking
Eerste Wereldoorlog
Egodocumenten
energiebeleid
erfgoed en toerisme
etnische conflicten
etnische zuiveringen
Europese Energie Samenwerking
Europese geschiedenis
Europese identiteit
Europese integratie geschiedenis
feminisme
filosofie en theorie van instituties
financiële geschiedenis
Franse Europese politiek
Franse revolutie
geheimhouding
gender
genocide
geschiedenis in het publieke domein (public history)
geschiedenis van arbeid
geschiedenis van de geneeskunde
geschiedenis van de internationale betrekkingen
Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, Europese Integratie, Defensie, Ontwikkelingshulp
geschiedenis van de kunstgeschiedenis
geschiedenis van de Noordzee
geschiedenis van de Reformatie
geschiedenis van democratietheorie
Geschiedenis van Europese integratie
geschiedenis van het politieke denken
geschiedenis van identiteiten
geschiedenis van modern Italië
geschiedenis van muziektheorie en muziekwetenschap
geschiedenis van politieke organisaties
geschiedenis van racisme
geschiedenis van sociale zekerheid
Geschiedenisonderwijs
gilden
Global scale
Globalization of the artworld
Gouden Eeuw
Great Societal Debates
Griekse archeologie
Growth and development
handelsgeschiedenis
handschriften
hedendaags Duitsland
hedendaags Duitsland
hedendaagse geschiedenis van China
Hellenisme in het Oosten
herinneringscultuur
herinneringscultuur
Het Ottomaanse Rijk
Het Perzische Rijk
Het Seleucidenrijk
historiografie
historische musea
historische sociologie
hofcultuur
Holocaust
hongersnoden en voedselcrises
hulpwetenschappen van de middeleeuwse geschiedenis
huwelijkspatronen
ICT en geesteswetenschappen
identiteit
immaterieel erfgoed
imperialisme
Inequality
inlichtingengeschiedenis
inlichtingengeschiedenis
inrichten en functioneren van markten
instituties
instituties in perioden van grootschalig geweld
instituties voor collectieve actie
institutionele innovatie
Insurgency; Counterinsurgency; Militias; Performativity of Violence; Research Methodology
interactie tussen economie, samenleving en instituties
Interdisciplinary
Internationaal Energie Agentschap (IEA)
International collaboration
invloed van Antieke kunst op Renaissance kunst
Islamitische wereld
Istanbul
Italiaanse cultuur
Italiaanse geschiedenis
Italiaanse Renaissance tekenkunst
kennis en toepassingen van statistiek
kloostergemeenschappen
Koude Oorlog
kunstgeschiedenis
lange termijn
late Middeleeuwen
Leonardo da Vinci
Long-term trajectories
maatschappelijk verantwoord ondernemen
markegenootschappen
markten voor 1800
massageweld
mediageschiedenis
menselijk kapitaal en economische groei
mensenrechten
Michelangelo
middeleeuws Latijn
middeleeuwse cultuur
middeleeuwse dodencultuur en memoria
Middeleeuwse geletterdheid
middeleeuwse geschiedenis
middeleeuwse handschriften
middeleeuwse kunst
middeleeuwse religie
Middeleeuwse religies
Middeleeuwse voorwerpen
Middeleeuwse wetenschap en intellectuele cultuur
Milieupolitiek
Militaire geschiedenis
Modern and Contemporary Art
moderne en hedendaagse kunst
moderne en hedendaagse kunst en kunsttheorie
Moderniteit
monumentenzorg
Multilaterale diplomatie
multinationals
muziekanalyse
Mythologie
Nederlands buitenlands beleid
Nederlandse bedrijfsmodellen en -strategieën
Nederlandse geschiedenis
negentiende-eeuwse kunst
nieuwe geschiedenis van de Koude Oorlog
OESO
ongelijkheid
Oost- en Centraal Europa
Oost-Europa
Oost-West handel (energie)
Oriëntalisme
oude geschiedenis
paleografie
Palmyra, Hatra, Petra
parlementaire en alternatieve vormen van democratie
Patriottentijd
persgeschiedenis
Plattelandsgeletterdheid
poldermodel
Politieke economie
politieke geschiedenis
politieke geschiedenis 19e / 20e eeuw
politieke geschiedenis 19e / 20e eeuw
politieke partijen
Poverty
pre-industrieel
Quantitative datasets
racisme
regimewisselingen
relatie tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder
relieken
religiegeschiedenis
religieus pluralisme
religieuze cultuur
retorica
revoluties
rol van vrouwen binnen economische ontwikkeling
Rurale geschiedenis
Salomé
Schenkeriaanse theorie
sociaal-religieuze geschiedenis
staat en kerk in Rusland
staatsvorming
stadsgeschiedenis
Sustainability
terrorisme en politiek geweld
theorie en geschiedenis van representatie
theorieën van gewelddadig conflict
transnationale geschiedenis
transparantie
vakdidactiek Geschiedenis
verbreiding christendom
vergelijkende geschiedenis
vergelijkende vroegmoderne politieke geschiedenis
Verlichting
vertalen Italiaans-Nederlands
visuele cultuur
visuele en materiële cultuur
VOC
voedselgeschiedenis
vroege Middeleeuwen
vroege Nederlandse kunst
vroegmoderne Duitse en Franse geschiedenis
vroegmoderne geschiedenis
Warschaupact
wetenschapsfilosofie
wetenschapsgeschiedenis
zuiveringen

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen