Organisatieonderdeel Maatschappijwetenschappen

Naar website van organisatieonderdeel

Inklappen Medewerkers

ASW: Arbeid, Zorg & Welzijn (leerstoelgroep) ASW: Culturele Diversiteit & Jeugd Culturele Antropologie Geen Methoden & Statistiek Sociologie

Inklappen Expertises

mixed studies reviews
Migration and Development Policy Analysis
Power analysis
Multivariate statistics
Survival Analysis
Optimal design theory
Sustainability
organisational behaviour
analytical sociology
economic sociology
(quantitative) research methods
Urban violence
Bayesian statistics
feminist theories
Survey Research
experimental sociology - analytical sociology - social networks - quantitative research
gender equality
Same-sex couples' task division
Gendered field of study choices
longitudinal data analysis
structural equation modeling
Men and Masculinities
game theory
Social Anthropology
Statistical learning
meta-analysis
mathematical sociology
mathematical psychology
social networks
social dilemmas
statistics
replication research
research practices
research misconduct
publication bias
frailty
research methodology
Anthropology
Culture change
Social Sustainability
Corporate Anthropology
Mozambique
Armed group dynamics
Disarmament, Demobilisation and Reintegration of combatants
Small arms and light weapons control
Sudan
Post-war social reconstruction
religion and gender
Kenya
South Africa
security
policing
sovereignty
ethnographic fieldwork
Small Samples
intra- & intergroup relations
Ethnic relations
Identity and cultural diversity
national identity
anthropology of religion
survey methodology
Migration and Integration Policy Analysis ; Citizenship ; Dutch Politics
Visual Ethnography
Mobility and Migration
visual studies
African Diasporas
Afro-Europe
Sub-Saharan Africa
Visual and material cultures of religion
(Post)Colonialism and Christianity in Africa
World Christianity/ies
(Neo)Traditional Religions in Africa
oral history and life stories
Pentecostalism and Charismatic Movements
Extractive industry
Mining
Mplus
Educational sociology
Gender inequality
Social inequality
Comparative sociology
Cultural capital
(Generalized) Linear mixed Models Analysis
Multilevel Models with Imperfect Hierarchies
Optimal design of experiments and power analysis
Bayesian analysis
Prison Ethnography
Anthropology of the Body
mediation analysis
surveys
methods and statistics
Anthropology of Gangs
Immigration and Migrant integration
Youth study
Social research in sexuality and health
organisation sociology - ageing
Comparative welfare states
Social policy and interventions
Industrial relations
Work-family
meetequivalentie
(post-)conflict
(visual) design
abortus
actor-partner interdependence model (APIM)
Adolescent development; Risk behavior; Behavioral control; Social context; Peers; Game use & misuse
anticonceptie
armenzorg
Bayesiaanse statistiek
Bayesian Data Analysis
Bevragen van speciale groepen, ouderen, kinderen
big data
Case study method
Categorische data analyse
causale inferentie
Circulaire data
Circulaire Statistiek
circumplexmodellen
coaching
cohesie
collectieve actie
communicatie
contacttheorie
Continuous-time models
criminaliteit - sociaal kapitaal - ruimtelijke analyse
criminaliteit, strafrecht en sociale controle
criminologie
cross-nationaal onderzoek
cultural identity
culturele diversiteit in opvoeding en onderwijs
culturele identiteit
cumulatief voordeel
data mining
Data Science
democratische waarden
Depressie, verveling, ziekteverhalen
Directed content analysis
Disclosure Control
dynamic modeling
effecten van detentie
emotie
etnische groepen
etnische segregatie
experimental sociology - analytical sociology - social networks - quantitative research
Experimentele economie
experimentele sociologie
facebook
familiesociologie
filantropie
fotografie
gedragseconomie
Gender en seksualiteit
geschiedenis van risico's
GORIC
Grounded theory
health behavior change, health communication, social influence, nudging, self-regulation
herdenkingen
immigrant integration
imputatie van ontbrekende data
instituties; sociale zekerheid; arbeidsmarkt; armoede; sociale participatie en uitsluiting
integratie
integratie allochtonen
integratie etnische minderheden
integratie immigranten
interethnic attitudes
interetnische relaties
interviewer-respondent interacties
intra- & intergroup relations
invloed van peers
kwalitatief onderzoek
kwalitatieve data
kwalitatieve data-analyse
kwalitatieve onderzoeksmethoden
kwalitatieve software
kwalitatieve synthese
landenvergelijking
lange termijn veranderingen
langetermijnveranderingen
latent variable modeling
latente klasse analyse
longitudinale data analyse
mathematische sociologie
MCMC Methoden
Meet equivalentie
Meetfouten
Meta analyse
methodenleer
methodenleer
migratie
mixed methods onderzoek
Mixed Mode Design and Adjustment
Mixed mode surveys
mixture modeling
Model selectie
Mplus
multilevel analyse
multilingualism
multivariate statistiek
Nationale identiteit en etniciteit in Rusland
Nonresponse
Officiele statistiek
onderlinge hulp
onderwijs geven
Onderzoeksdesign
onderzoeksmethoden
ongelijkheid
Online surveys
Ontbrekende data
ontwikkelingspsychologie
Order-restricted / order-constrained model selection
organisatiesociologie
panel studies
peer-relaties
Prejudice and discrimination
programmeren
psychiatrische epidemologie
psychometrie
PTSD
Qualitative comparative analysis
Qualitative research methods
Quality of life of people with (severe) dementia
R
R (programmeertaal)
racisme
religie
school segregatie
segregatie
seksuele en reproductieve gezondheid
sibling modellen
smartphone surveys
social media
sociale demografie
sociale dilemma's
sociale mobiliteit
sociale netwerken
sociale ongelijkheid
sociale ontwikkeling
sociale psychologie
sociale stratificatie
sociale stratificatie en mobiliteit
sociale zorg
sociologie
sociologie van arbeid en organisaties
softwareontwikkeling
speltheorie
SPSS
statusverwerving
stereotype
steun mensenrechten
steun voor de verzorgingsstaat
structural equation modeling
structural equation modelling (SEM)
survey methodologie
Surveys
Systematic reviews
Theoretische sociologie
transitional justice
Trial design and power analysis
Veilingtheorie
verzekeringen
visuele antropologie
vooroordelen
vragenlijst (pre)testen
Vragenlijst ontwerp
vragenlijsten
Zwarte scholen

Inklappen Vaardigheden

Inklappen Afdelingen